Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаМорально-етичні цінності молоді

Розділ I. Християнський життєвий вибір людини
№ п/п Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Тема 1. Вступ.  
Тема 2. Біблія про походження людини. Різні гіпотези про походження світу і людини. Християнський погляд на людину. Людина – образ і подоба Божа (Бут. 1: 26-27; 2: 7). Учень / учениця: - на основі біблійних сюжетів знає християнський погляд на людину як на творіння Боже; - усвідомлює, що людина – це образ і подоба Божа.
Тема 3-4. Покликання людини. Загальне покликання людини. Особисте покликання. Християнська чеснота служіння (Гал. 5, 13). Благодійна діяльність. Спеціальні покликання. Учень / учениця: - пояснює суть поняття "покликання"; - розуміє, в чому полягає загальне та особисте покликання людини; - висловлює свою позицію щодо благодійної діяльності та спеціальних покликань, пов’язаних із ризиком для життя (військові, лікарі…).
Тема 5. Права і обов’язки людини. Людина – особа суспільна. Цінності сучасного громадянського суспільства. Моє право і право інших. Правова свідомість. Відповідальність перед Богом і людьми (Бут. 1: 28). Учень / учениця: - знає та пояснює суть понять "права", "обов’язки", "правова свідомість", "громадянське суспільство"; - розуміє, що людина – істота суспільна; - називає цінності сучасного громадянського суспільства; - аргументує взаємозв’язок між своїм правом і правом інших; - розуміє потребу формування правової свідомості; - пояснює необхідність відповідальності перед Богом і людьми.
Тема 6. Свобода вибору. Свобода вибору (Бут. 2: 16-17). Мета і засоби її досягнення. Допомога у правильному виборі. Учень / учениця: - розуміє сутність вибору між добром і злом; - на біблійних прикладах пояснює зміст свободи вибору; - пояснює суть поняття "мета" і "засоби"; - на основі біблійних сюжетів називає перешкоди у виборі добра та усвідомлює необхідність їх подолання.
Тема 7. Шлях до зрілості і вдосконалення людини. Пізнання себе. "Пізнай себе і буде з тебе" (Г. Сковорода). Усвідомлення своїх можливостей (1Кор. 3: 16-21; 2Кор. 4: 16; 6: 14; 7: 6-11; 10: 17). Потреба самовдосконалення (Мт. 5: 48). Пошук шляхів удосконалення (Мк. 10: 27). Співпраця Бога й людини ("…бо без Мене нічого чинити не можете ви" (Ів. 15: 5). Учень / учениця: - усвідомлює потребу самопізнання і самовдосконалення, а також визначальну роль християнських цінностей на цьому шляху; - знає про способи самовдосконалення; - трактує вислів Г. Сковороди "Пізнай себе і буде з тебе".
Тема 8. Гідність людини. Усвідомлення власної гідності та повага до гідності іншого. Учень / учениця: - пояснює поняття "гідність", "пошана", "повага"; - усвідомлює потребу плекання власної гідності та поваги до гідності іншого; - обґрунтовує потребу вдосконалення та способи його досягнення; - усвідомлює можливість удосконалення лише з участю Бога.
Тема 9-10. Молода людина і навколишній світ. Особливості молодого віку. Фізичне, психічне та духовне зростання. Оточення молодої людини (1Кор. 15: 33). Цінність знань і світоглядних переконань. Зацікавлення і правильне використання часу (Прип. 12: 1; Еф. 5: 11-20). Учень / учениця: - знає про особливості молодого віку; - розповідає про фізичне, психічне та духовне зростання; - пояснює вплив оточення людини на її розвиток; - усвідомлює цінність знань і переконань у людському житті; - аргументує потребу раціонального використання людиною часу для реалізації її зацікавлень.
Розділ II. Моральні цінності у виборі професії
Тема 11. Розвиток особистих здібностей. Відкриття і плекання здібностей (1Кор. 12: 4-11). "Бо без Мене нічого чинити не можете ви" (Ів. 15: 5). Причини неповного розкриття здібностей (Як. 1: 17-18, 22-25). Учень / учениця: - на основі біблійних прикладів розповідає про розвиток особистих здібностей, усвідомлює потребу їх відкриття і плекання у собі; - розуміє, що реалізація людиною здібностей можлива лише за умови Божої допомоги; - називає та пояснює причини неповного розкриття здібностей.
Тема 12. Професія. Вибір професії – важливий етап у житті. Мотиви вибору професії. Вплив батьків на вибір професії. Ставлення до праці (1 Сол. 2: 9-10). Дотримання професійно-етичних норм. Спрямування професійної трудової діяльності на славу Бога і благо ближніх. Учень / учениця: - усвідомлює необхідність відповідального ставлення до вибору професії; - називає та пояснює мотиви вибору професії; - на основі біблійних прикладів обґрунтовує християнське ставлення до праці; - пояснює професійно-етичні норми.
Тема 13. Праця і співпраця. Праця – задум Божий. Праця і творчість. Цінність праці та співпраці. Здорова конкуренція. Винагорода за працю: заробіток і багатство у світлі християнських моральних цінностей (1Сол. 5: 12-22; Мт. 25: 14-30). Учень / учениця: - обґрунтовує потребу людини формувати у собі схильність до працьовитості і творчості; - розуміє цінність праці та співпраці в людському житті; - на основі біблійних прикладів аргументує правильність християнського підходу до винагороди за працю.
Тема 14. Урок узагальнення.  
Розділ III. Людина у суспільстві
Тема 15-16. Воля і характер. Самостійність і відповідальність. Етапи формування характеру. Гартування волі. Вміння володіти собою. Характер як головна ознака особистості. Самодисципліна. Самоконтроль бажань, звичок і вчинків. Стійкість характеру й переконань. Поєднання волі Божої з людською. Розум і воля – відображення Божої могутності. Учень / учениця: - знає поняття "воля", "характер"; - називає етапи становлення волі; - пояснює взаємозв’язок між перешкодами й гартуванням волі; - розуміє потребу формування вміння володіти собою; - трактує характер як головну ознаку особистості та обґрунтовує необхідність його виховання на основі стійкості, самодисципліни, самоконтролю бажань, звичок і вчинків, твердості переконань.  
Тема 17. Авторитет і повага. Авторитет – результат служіння людям (Мт. 20: 28). Авторитет як моральний орієнтир. Бог – найвищий Авторитет. Пошана Бога та співпраця з Ним (Єв. 13: 17; Пс. 25: 8-10). Учень / учениця: - знає поняття "авторитет", "повага"; - на основі біблійних сюжетів трактує авторитет як результат служіння людям та моральний орієнтир; - шанує Бога та співпрацює з Ним.  
Тема 18. Дружба і товаришування. Цінність дружби. Пошук і вибір друзів (Ів. 15: 14; Ів. 11; Сир. 6: 14-16). "Притча про приязнь" (І. Франко). "Ви друзі Мої, якщо чините все, що Я вам заповідую" (Ів. 15: 14). Учень / учениця: - усвідомлює цінність дружби; - на основі біблійних прикладів аргументує доцільність християнських підходів у виборі друзів; - пояснює морально-етичний зміст "Притчі про приязнь" І. Франка.  
Тема 19. Мистецтво спілкування. Вміння слухати, здатність почути та сприйняти. Доброзичливість і толерантність у спілкуванні (Дії. 17: 16-34; Ів. 4: 7-38). Учень / учениця: - розуміє потребу людини формувати в собі вміння слухати, здатність почути та сприйняти; - усвідомлює та на основі біблійних сюжетів обґрунтовує необхідність доброзичливості й толерантності у спілкуванні.  
Тема 20. Конфліктні ситуації. Причини конфліктів: агресивність, егоїзм, прагнення вищості. Шляхи подолання конфліктів та розв’язання конфліктних ситуацій (Рим. 12: 18-19). Ісус Христос про вирішення конфліктів (Мт. 5: 9). Внутрішній конфлікт особи. Учень / учениця: - називає та пояснює причини конфліктів; - розуміє й на основі біблійних прикладів пояснює шляхи подолання конфліктів.  
Тема 21. Давання і приймання. Вдячність. Принципи давання і приймання. "Більше щастя давати, ніж брати" (Дії. 20: 35). Вдячність – одна з найцінніших якостей характеру особи. Вміння прийняти Божий дар та здатність дякувати за нього. Учень / учениця: - розуміє і на основі Біблії пояснює принципи давання та приймання; - усвідомлює, що вдячність – одна з найцінніших якостей характеру особи.  
Тема 22. Урок узагальнення.    
Розділ IV. Молодь і християнська культура
Тема 23-24. Християнські культурні цінності. Культурні цінності у житті людини. Ієрархія цінностей. Морально-етичні християнські цінності як фундамент духовного зростання людини. Християнська естетика. Учень / учениця: - називає види цінностей, - розуміє та пояснює їх ієрархію: абсолютні, особистісні, родинні, громадянські, національні тощо; - усвідомлює морально-етичні християнські цінності як фундамент духовного зростання та культурного життя людини.
Тема 25. Українські християнські традиції та елементи сакрального мистецтва. Учень / учениця: - знає та розповідає про місце й роль сакрального мистецтва в українських християнських традиціях.
  Тема 26-27. Визначні архітектурні церковні пам’ятки України. Найважливіші християнські пам’ятки України. Церковні споруди вашої місцевості. Екскурсія до храмів. Учень / учениця: - називає найважливіші християнські пам’ятки України та розповідає про них; - знає та розповідає про церковні споруди рідної місцевості.
Тема 28-29. Християнство в образотворчому мистецтві. Учень / учениця: - розповідає про християнські мотиви в образотворчому мистецтві; - називає твори образотворчого мистецтва на християнську тематику.
Тема 30-31. Християнство в музиці. Стилі музики в контексті християнських цінностей. Духовний гімн України "Боже великий єдиний". Учень / учениця: - розповідає про розвиток духовної музики; - називає композиторів – авторів духовної музики, розповідає про їхню творчу та духовну спадщину.
Тема 32-33. Християнство в літературі та сучасному медіапросторі. Учень / учениця: - знає та розповідає про християнські мотиви в українській літературі; - називає українських письменників – авторів творів на християнську тематику, розповідає про їх творчу та духовну спадщину; - аналізує морально-етичний зміст творів української літератури на християнську тематику.
Тема 34. Урок узагальнення.Всебічний розвиток української молоді.  

Клас


Date: 2015-10-19; view: 539; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию