Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаБожі заповіді – моральний дороговказ для людини

Розділ I. Життєві дороговкази християнина
№ п/п Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Тема 1. Вступ.  
Тема 2. Етика – наука про мораль. Головні орієнтири у житті людини. Предмет вивчення етики – моральний аспект життя людини. Абсолютна й релятивна мораль. Шлях людства у пошуках морального ідеалу. Етика та християнська етика. Християнський моральний ідеал, виражений у Божих Заповідях. Етика й етикет. Учень / учениця: - пояснює зміст понять "етика", "християнська етика", "етикет"; - обґрунтовує тезу "християнська етика – наука про християнську мораль"; - розуміє сутність абсолютної та релятивної моралі; - усвідомлює та пояснює різницю між етикою та християнською етикою.
Тема 3. Мораль і право. Поняття закону. Види законів. Божий і людський закони. Права та обов’язки християнина і громадянина. Вплив моралі на право. Учень / учениця: - пояснює поняття "закон"; - називає види законів; - усвідомлює необхідність законослухняності; - розуміє права та обов’язки християнина і громадянина.
Тема 4. Божі Заповіді – основа морального життя людини. Джерело моральності. Етапи отримання настанов: Адам, Ной, Авраам, Мойсей, Христос. 10 Заповідей Божих. 2 заповіді любові. Учень / учениця: - усвідомлює значущість Божих Заповідей як основи та ключового джерела моральності людського життя; - знає етапи отримання людиною Божих настанов та розповідає про них.
Тема 5. Урок узагальнення.  
Розділ II. Моральні настанови у взаєминах людини з Богом
Тема 6. "Я – Господь Бог твій…" (Вих. 20: 2). Бог – Творець всесвіту. Вчинки людей, що порушують Божу Заповідь. Віра й довіра до Бога. Учень / учениця: - пояснює, чому Бога називають Творцем світу та Вседержителем.
Тема 7 – 8. "Нехай не буде в тебе інших богів" (Вих. 20: 3). Ісус Христос – ідеал для наслідування. Сучасні ідоли та кумири, їх ознаки та небезпека для людства. Учень / учениця: - знає та розуміє Божу Заповідь про єдинобожжя; - називає сучасні порушення цієї Божої Заповіді; - усвідомлює недопустимість забобонів, марновірства, ідолопоклонства.
Тема 9 – 10. "Не взивай намарне імені Господа Бога твого" (Вих. 20: 7). Пошана Божого імені. Порушення цієї Заповіді: легковажне вимовляння Божого імені, прокльони, лихослів’я, богохульство. Значення імені для людини. Учень / учениця: - знає та розуміє Заповідь про Боже Ім’я; - усвідомлює необхідність пошани Божого імені; - називає та пояснює вияви порушень цієї Божої Заповіді; - усвідомлює необхідність їх уникнення; - пояснює значення імені для людини.
Тема 11-12. "Пам’ятай день суботній, щоб святити його" (Вих. 20: 8). Святкування суботи у Старому Заповіті. Христос і субота (Лк. 4: 16; 13: 10-16; Мк. 2: 27-28). Неділя у Новому Заповіті. Християнське святкування неділі. Праця та відпочинок у житті людини. Праця як творчість і вираження любові до Бога та ближнього. Лінощі та трудоголізм. Учень / учениця: - знає та розуміє Божу Заповідь про святковий день; - усвідомлює та аргументує потребу святий день святкувати; - на біблійних прикладах пояснює значення святкування суботи у Старому Заповіті та суботи і неділі у Новому Заповіті - розповідає про християнське вшанування неділі.
Тема 13. Урок узагальнення.  
Розділ III. Моральні підвалини заповідей щодо пошани ближнього
Тема 14-15. "Шануй батька і матір, щоб тобі добре було, щоб ти довго прожив на землі" (Вих. 20: 12). Обов’язок дитини перед батьками. Пошана до вчителів і наставників. Любов до Батьківщини як виконання Божої заповіді шанування батьків. Учень / учениця: - знає та розуміє Заповідь про пошану до батьків; - знає та пояснює обов’язки дітей перед батьками; - усвідомлює та аргументує необхідність поваги до старших, учителів, вихователів.
Тема 16-17: "Не убий" (Вих. 20: 13). Життя – дар Божий. Цінність людського життя. Дбаємо про життя і здоров’я. Людська гідність і відповідальність за життя і довкілля. Втрата гідності. Вбивство фізичне й моральне. Самогубство, наркоманія, алкоголізм, аборт, евтаназія. Учень / учениця: - знає та розуміє Божу Заповідь про цінність життя; - розуміє цінність життя як Божого дару; - усвідомлює потребу дбати про життя і здоров’я своє та інших; - розуміє необхідність протидії занепаду моралі та збереження власної гідності; - називає та пояснює вияви порушень цієї Божої Заповіді, - усвідомлює необхідність їх уникнення; - розуміє відповідальність людини за власне життя та довкілля.
Тема 18. "Не чини перелюбу" (Вих. 20: 14). Чистота серця й життя. Біблійний ідеал дівчини, хлопця. Сучасні перешкоди підтримці чистоти: негативний вплив ЗМІ, моди, алкогольних і тютюнових виробів тощо. Учень / учениця: - розуміє Божу Заповідь про перелюб; - пояснює сутність поняття "чистота серця"; - окреслює ідеал дівчини, хлопця за Заповіддю Божою; - називає сучасні перешкоди для підтримки чистоти серця; - усвідомлює потребу подолання цих перешкод.
Тема 19-20. Шлюб і подружжя. Любов – дар Божий. Дошлюбна чистота. Довіра. Пошана людської гідності. Приготування до подружнього життя. Таїнство подружжя. Подружня вірність. Учень / учениця: - розуміє любов як Божий дар; - усвідомлює потребу дотримання дошлюбної чистоти; - пояснює таїнство подружжя; - усвідомлює необхідність дотримання подружньої вірності.
Тема 21-22. "Не кради" (Вих. 20: 15). Власність матеріальна й інтелектуальна. Праця – джерело власності. Працьовитість. Поміркованість у нагромадженні матеріальних благ. Злочини проти чужої власності: злодійство, грабіж, лихварство, вандалізм, ошуканство, хабарництво, корупція, протекціонізм, затримання платні, плагіат, марнування власного та чужого часу. Учень / учениця: - знає Заповідь про цінність майна та власність; - пояснює сутність понять "матеріальна власність", "інтелектуальна власність"; - трактує працю як джерело власності; - аргументує необхідність поміркованості в нагромадженні матеріальних благ; - пояснює порушення цієї Заповіді, усвідомлює необхідність їх уникнення.
Тема 23-24. "Не свідчи неправдиво на ближнього твого" (Вих. 20: 16). Добре ім’я людини. Слово честі, клятва, присяга та їх порушення. Знеславлення доброго імені, честі ближніх: поширення неправдивої інформації, несправедлива критика, обмова, осуд, підозра, наклеп, лицемірство, приниження гідності. Обов’язок виправити заподіяну кривду. Учень / учениця: - розуміє Заповідь про неправдиве свідчення; - усвідомлює необхідність збереження власного доброго імені та шанобливого ставлення до доброго імені інших людей; - називає та пояснює вияви порушень цієї Божої Заповіді, усвідомлює необхідність їх уникнення.
Тема 25. "Не пожадай…" (Вих. 20: 17). Не пожадай того, що є власністю ближнього твого. Не пожадай жінки ближнього твого. Із серця думки виходять… (Мт. 15: 19-20). Учень / учениця: - розуміє Заповідь про заздрість; - усвідомлює необхідність утримання від посягання на власність іншого.
Тема 26. Урок узагальнення.  
Розділ IV. Моральні настанови у виборі життєвого шляху
Тема 27-28. Заповідь любові (Лк. 10: 27; Мк. 12: 30-31). Любов до Бога і ближнього (Мт. 25: 40; 1 Ів. 2: 7-11; 4: 20-21). Учень / учениця: - знає Заповідь любові, - усвідомлює необхідність її дотримання; - на основі біблійних сюжетів наводить приклади вияву любові до Бога і ближнього.
Тема 29-30. Ісус Христос – учитель та виконавець Заповіді любові. Життя Ісуса Христа – досконалий приклад виконання Заповіді любові.Любов, добро, істина, милосердя, краса можуть бути здійсненною реальністю нашого життя. Учень / учениця: - розуміє внутрішній зв'язок між проповіддю Ісуса Христа і Його життям; - підтверджує на прикладах із життя Ісуса, християнських подвижників, визначних осіб відповідність між словом і ділом.
Тема 31. Урок узагальнення. "Хто любить Бога, той виконує Заповіді Його".  

Клас


Date: 2015-10-19; view: 744; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию