Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Божі заповіді – моральний дороговказ для людини

Розділ I. Життєві дороговкази християнина
№ п/п Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Тема 1. Вступ.  
Тема 2. Етика – наука про мораль. Головні орієнтири у житті людини. Предмет вивчення етики – моральний аспект життя людини. Абсолютна й релятивна мораль. Шлях людства у пошуках морального ідеалу. Етика та християнська етика. Християнський моральний ідеал, виражений у Божих Заповідях. Етика й етикет. Учень / учениця: - пояснює зміст понять "етика", "християнська етика", "етикет"; - обґрунтовує тезу "християнська етика – наука про християнську мораль"; - розуміє сутність абсолютної та релятивної моралі; - усвідомлює та пояснює різницю між етикою та християнською етикою.
Тема 3. Мораль і право. Поняття закону. Види законів. Божий і людський закони. Права та обов’язки християнина і громадянина. Вплив моралі на право. Учень / учениця: - пояснює поняття "закон"; - називає види законів; - усвідомлює необхідність законослухняності; - розуміє права та обов’язки християнина і громадянина.
Тема 4. Божі Заповіді – основа морального життя людини. Джерело моральності. Етапи отримання настанов: Адам, Ной, Авраам, Мойсей, Христос. 10 Заповідей Божих. 2 заповіді любові. Учень / учениця: - усвідомлює значущість Божих Заповідей як основи та ключового джерела моральності людського життя; - знає етапи отримання людиною Божих настанов та розповідає про них.
Тема 5. Урок узагальнення.  
Розділ II. Моральні настанови у взаєминах людини з Богом
Тема 6. "Я – Господь Бог твій…" (Вих. 20: 2). Бог – Творець всесвіту. Вчинки людей, що порушують Божу Заповідь. Віра й довіра до Бога. Учень / учениця: - пояснює, чому Бога називають Творцем світу та Вседержителем.
Тема 7 – 8. "Нехай не буде в тебе інших богів" (Вих. 20: 3). Ісус Христос – ідеал для наслідування. Сучасні ідоли та кумири, їх ознаки та небезпека для людства. Учень / учениця: - знає та розуміє Божу Заповідь про єдинобожжя; - називає сучасні порушення цієї Божої Заповіді; - усвідомлює недопустимість забобонів, марновірства, ідолопоклонства.
Тема 9 – 10. "Не взивай намарне імені Господа Бога твого" (Вих. 20: 7). Пошана Божого імені. Порушення цієї Заповіді: легковажне вимовляння Божого імені, прокльони, лихослів’я, богохульство. Значення імені для людини. Учень / учениця: - знає та розуміє Заповідь про Боже Ім’я; - усвідомлює необхідність пошани Божого імені; - називає та пояснює вияви порушень цієї Божої Заповіді; - усвідомлює необхідність їх уникнення; - пояснює значення імені для людини.
Тема 11-12. "Пам’ятай день суботній, щоб святити його" (Вих. 20: 8). Святкування суботи у Старому Заповіті. Христос і субота (Лк. 4: 16; 13: 10-16; Мк. 2: 27-28). Неділя у Новому Заповіті. Християнське святкування неділі. Праця та відпочинок у житті людини. Праця як творчість і вираження любові до Бога та ближнього. Лінощі та трудоголізм. Учень / учениця: - знає та розуміє Божу Заповідь про святковий день; - усвідомлює та аргументує потребу святий день святкувати; - на біблійних прикладах пояснює значення святкування суботи у Старому Заповіті та суботи і неділі у Новому Заповіті - розповідає про християнське вшанування неділі.
Тема 13. Урок узагальнення.  
Розділ III. Моральні підвалини заповідей щодо пошани ближнього
Тема 14-15. "Шануй батька і матір, щоб тобі добре було, щоб ти довго прожив на землі" (Вих. 20: 12). Обов’язок дитини перед батьками. Пошана до вчителів і наставників. Любов до Батьківщини як виконання Божої заповіді шанування батьків. Учень / учениця: - знає та розуміє Заповідь про пошану до батьків; - знає та пояснює обов’язки дітей перед батьками; - усвідомлює та аргументує необхідність поваги до старших, учителів, вихователів.
Тема 16-17: "Не убий" (Вих. 20: 13). Життя – дар Божий. Цінність людського життя. Дбаємо про життя і здоров’я. Людська гідність і відповідальність за життя і довкілля. Втрата гідності. Вбивство фізичне й моральне. Самогубство, наркоманія, алкоголізм, аборт, евтаназія. Учень / учениця: - знає та розуміє Божу Заповідь про цінність життя; - розуміє цінність життя як Божого дару; - усвідомлює потребу дбати про життя і здоров’я своє та інших; - розуміє необхідність протидії занепаду моралі та збереження власної гідності; - називає та пояснює вияви порушень цієї Божої Заповіді, - усвідомлює необхідність їх уникнення; - розуміє відповідальність людини за власне життя та довкілля.
Тема 18. "Не чини перелюбу" (Вих. 20: 14). Чистота серця й життя. Біблійний ідеал дівчини, хлопця. Сучасні перешкоди підтримці чистоти: негативний вплив ЗМІ, моди, алкогольних і тютюнових виробів тощо. Учень / учениця: - розуміє Божу Заповідь про перелюб; - пояснює сутність поняття "чистота серця"; - окреслює ідеал дівчини, хлопця за Заповіддю Божою; - називає сучасні перешкоди для підтримки чистоти серця; - усвідомлює потребу подолання цих перешкод.
Тема 19-20. Шлюб і подружжя. Любов – дар Божий. Дошлюбна чистота. Довіра. Пошана людської гідності. Приготування до подружнього життя. Таїнство подружжя. Подружня вірність. Учень / учениця: - розуміє любов як Божий дар; - усвідомлює потребу дотримання дошлюбної чистоти; - пояснює таїнство подружжя; - усвідомлює необхідність дотримання подружньої вірності.
Тема 21-22. "Не кради" (Вих. 20: 15). Власність матеріальна й інтелектуальна. Праця – джерело власності. Працьовитість. Поміркованість у нагромадженні матеріальних благ. Злочини проти чужої власності: злодійство, грабіж, лихварство, вандалізм, ошуканство, хабарництво, корупція, протекціонізм, затримання платні, плагіат, марнування власного та чужого часу. Учень / учениця: - знає Заповідь про цінність майна та власність; - пояснює сутність понять "матеріальна власність", "інтелектуальна власність"; - трактує працю як джерело власності; - аргументує необхідність поміркованості в нагромадженні матеріальних благ; - пояснює порушення цієї Заповіді, усвідомлює необхідність їх уникнення.
Тема 23-24. "Не свідчи неправдиво на ближнього твого" (Вих. 20: 16). Добре ім’я людини. Слово честі, клятва, присяга та їх порушення. Знеславлення доброго імені, честі ближніх: поширення неправдивої інформації, несправедлива критика, обмова, осуд, підозра, наклеп, лицемірство, приниження гідності. Обов’язок виправити заподіяну кривду. Учень / учениця: - розуміє Заповідь про неправдиве свідчення; - усвідомлює необхідність збереження власного доброго імені та шанобливого ставлення до доброго імені інших людей; - називає та пояснює вияви порушень цієї Божої Заповіді, усвідомлює необхідність їх уникнення.
Тема 25. "Не пожадай…" (Вих. 20: 17). Не пожадай того, що є власністю ближнього твого. Не пожадай жінки ближнього твого. Із серця думки виходять… (Мт. 15: 19-20). Учень / учениця: - розуміє Заповідь про заздрість; - усвідомлює необхідність утримання від посягання на власність іншого.
Тема 26. Урок узагальнення.  
Розділ IV. Моральні настанови у виборі життєвого шляху
Тема 27-28. Заповідь любові (Лк. 10: 27; Мк. 12: 30-31). Любов до Бога і ближнього (Мт. 25: 40; 1 Ів. 2: 7-11; 4: 20-21). Учень / учениця: - знає Заповідь любові, - усвідомлює необхідність її дотримання; - на основі біблійних сюжетів наводить приклади вияву любові до Бога і ближнього.
Тема 29-30. Ісус Христос – учитель та виконавець Заповіді любові. Життя Ісуса Христа – досконалий приклад виконання Заповіді любові.Любов, добро, істина, милосердя, краса можуть бути здійсненною реальністю нашого життя. Учень / учениця: - розуміє внутрішній зв'язок між проповіддю Ісуса Христа і Його життям; - підтверджує на прикладах із життя Ісуса, християнських подвижників, визначних осіб відповідність між словом і ділом.
Тема 31. Урок узагальнення. "Хто любить Бога, той виконує Заповіді Його".  

Клас


Date: 2015-10-19; view: 321; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию