Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


І семестр

№ з/п Розділи курсу і теми занять Основний зміст лекцій, самостійної роботи Год. ауд. Год. сам. Технічні та наочні посіб-ники Література
Модуль 1. 1. Вступ до курсу ФЛ. Предмет, об’єкт, методи, основні етапи розвитку. Характеристика організму з позицій біології і кібернетики.   1-4,5,6
2. Фізіологія збудливих систем. Процеси, що лежать в основі функції живої матерії. Поняття про збудження, збудливість та подразники. Мультимедійна система 1-4,5,6
3. Характеристика біоелектричних струмів як початкової ланки процесу збудження. Принцип будови електрогенної мембрани та природа мембранного потенціалу. Форми проявлення біотоків, методи їх відведення. Мультимедійна система 1-3,7
4. Механізми розповсюдження збудження. Парабіоз Введенського та його значення. Механізми проведення місцевого та розповсюджуючогося збудження в гомогенному та гетерогенному провідниках. Вчення М.Є.Введенського. Мультимедійна система 1-3,7
5. Фізіологічні параметри розповсюджуючогося збудження. Параметри: поріг збудження, константа акомодації, реобаза, корисний час, хронаксія, рефрактерність, лабільність. Мультимедійна система 1-3,7
6. Фізіологія нервової системи. Способи зв’язку організму з середовищем; об’єднання його частин в одне ціле. Типи зв’язку, поняття про нейрогуморальну систему. Рефлекс і рефлекторна дуга. Мультимедійна система 1-7
7. Нервова система – спеціалізована система зв’язку, регуляції та керування в живому організмі. Функції ЦНС. Поняття про нервовий центр. Основні, загальні властивості НЦ. Мультимедійна система 1-7
8. Гальмування в ЦНС. Види гальмування і механізми їх виникнення. Мультимедійна система 1-7
№ з/п Розділи курсу і теми занять Основний зміст лекцій, самостійної роботи Год. ауд. Год. сам. Технічні та наочні посіб-ники Література
9. Принципи координації рефлекторної діяльності. Інтегративна функція НС. Іррадіація і індукція. Вчення А.А.Ухтомського про домінанту. Мультимедійна система 1-9
10. Соматовісцеральна сенсорна система. Предмет вивчення загальної сенсорної фізіології. Вчення І.П. Павлова про аналізатори. Об’єктивна та суб’єктивна сенсорні фізіології. Специфічність сенсорних органів. Класифікація рецепторів. Закон Вебера-Фехнера. Мультимедійна система 1-7,9
11. Спинний та головний мозок. Функціональне значення відділів головного мозку. Рефлекторна та провідникова функції спинного мозку. Сучасні уявлення про нервовий центр. Стовбур головного мозку, мозочок; функції. Мультимедійна система 1-10
12. Фізіологія вегетативної НС. Парасимпатична і симпатична НС. Механізм передачі збудження в вегетативних гангліях. Мультимедійна система 1-10
13. Принцип будови і функції великих півкуль головного мозку як вищого відділу управління і зв’язку в організмі. Методи дослідження і локалізації функцій кори головного мозку. Давня, стара і нова кора. Основні ритми електроенцефалограми. Мультимедійна система 1-10
14. Фізіологія ВНД. Характеристика безумовних і умовних рефлексів. Їх класифікація. Правило утворення умовних рефлексів. Гальмування умовних рефлексів: зовнішнє та внутрішнє. Мультимедійна система 1-7, 12,13
                 

 

№ з/п Розділи курсу і теми занять Основний зміст лекцій, самостійної роботи Год. ауд. Год. сам. Технічні та наочні посіб-ники Література
ІІ семестр
15. Вчення І.П.Павлова про першу та другу сигнальні системи. Типи ВНД. Типи темпераментів за Гіппократом. Вчення І.П.Павлова про типи ВНД. Значення типологічних особливостей ВНД. Слово як сигнал сигналів. Мова та її функції. Мультимедійна система 1-7, 2,13
16. Пам’ять, її види. Молекулярно-генетичні механізми пам’яті. Мультимедійна система 1-7, 12,13
Модуль 2. 17. Фізіологія нейромоторного апарату   Механізм м’язового скорочення. Характеристика скоротливої функції м’язів. Рухова активність організму. Мультимедійна система 1-7,15
18. Фізіологія крові. Зсідання та імунні властивості крові. Руйнування та утворення клітин крові. Мультимедійна система 1-10
Властивості серцевого м’яза. Робота серця. Функції кровоносної системи. Рефрактерність та скоротливість серцевого м’яза. Природа та механізм автоматії. Тони серця. Обчислення роботи серця. Резервні сили серця. Електрокардіограма. Мультимедійна система 1-7
20. Функціональна організація судинної системи. Основні принципи гемодинаміки. Функції кровоносної та лімфатичної систем. Їх регуляція.. Мультимедійна система 1-10
21. Ендокринні залози. Основні закономірності індивідуальної адаптації. Вплив гормонів на функції організму. Види стресових станів. Концепція стресу Г.Сельє. Мультимедійна система 1-10
Модуль 3. 22. Фізіологія дихання. Дихальні рухи, їх механізм. Життєва ємність легень. Регуляція дихання. Мультимедійна система 1-10

 № з/п Розділи курсу і теми занять Основний зміст лекцій, самостійної роботи Год. ауд. Год. сам. Технічні та наочні посіб-ники Література
23. Фізіологія травлення. Секреторна функція відділів травного тракту. Сисна та рухова функції травного апарату. Поживні речовини. Правило ізодинамії. Мультимедійна система 1-10
24. Обмін речовин та енергії. Регуляція процесів обміну речовин. Перетворення енергії в організмі. Основний обмін. Фізіологічні основи харчування. Мультимедійна система 1-10
25. Тепловий баланс і регуляція температури тіла. Гомойтермія, пойкілотермія. Теплопродукція: температура і розміри тіла. Терморегуляторний термогенез. Мультимедійна система 1-10
26. Фізіологія виділення. Кінцеві продукти обміну. Процес сечоутворення та сечовиділення, його регуляція. Мультимедійна система 1-10
27. Водний та електролітний баланс. Кількість води в організмі та її розподіл. регуляція водного балансу. Електролітний баланс та його регуляція. Порушення водного та електролітного балансу. Мультимедійна система 1-10
28. Фізіологія праці. Навантаження, робота і напруга. Ергометрія. Реакції організму на фізичні та нефізичні навантаження. Край працездатності, втома та виснаження. Мультимедійна система 1-7,15
29. Репродукція та вагітність. Статеві функції та їх гормональна регуляція у чоловіків та жінок. Вагітність, пологи та лактація. Мультимедійна система 1-7
30. Старіння та старість. Поняття “біологічна старість”; тривалість життя. Теорії старіння. Вікові функційні зміни. Харчування в старості. Мультимедійна система 1-7

 Date: 2015-10-19; view: 219; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию