Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні положення

В середині райдужної оболонки ока є отвір – зіниця – через який в око надходять світлові промені. В райдужній оболонці розташовані кільцеві та радіальні гладенькі м’язи. Скорочення їх регулюється симпатичними та парасимпатичними нервами і сприяє зміні діаметра зіниці.

Ділянка сітківки, на якій сходяться волокна, які утворюють зоровий нерв, носить назву сліпої плями. При попаданні променів на сліпу пляму зображення не виникає внаслідок відсутності в цій ділянці світлочутливих елементів.

Послідовним зоровим образом називається слідове зорове відчуття, яке зберігається протягом деякого часу після припинення дії подразника. Відрізняють позитивні та негативні послідовні образи. Послідовний образ називається позитивним, якщо він такий же, як і під час подразнення, тобто відповідає подразненню. Виникнення послідовного образу пояснюється властивістю нервової системи зберігати збудження і після припинення дії подразнюючого фактору. Негативним називається послідовний образ, який в світловому чи кольоровому відношенні протилежний тому, який був під час подразнення. Так, світлі місця представляються темними, а темні – світлими. Міняється і кольоровість: наприклад, зоровий слід від червоного предмету може прийняти зелене забарвлення. Негативний послідовний образ – результат явищ послідовної індукції частково в світлосприймаючому апараті ока, але головним чином в корковому відділі зорового аналізатора. Явищами одночасної індукції пояснюється так званий світловий контраст: один і той же сірий квадрат на білому фоні виглядає темнішим, чим на чорному. Це пов’язано з тим, що під впливом сильного збудження, яке визвано білим кольором, збудливість інших ділянок коркового відділу зорового аналізатора знижується і сірий квадрат здається більш темним.

Полемо зір називається простір, в межах якого видно всі його крапки при фіксованому положенні ока.

Астигматизм залежить від неоднакової кривизни різних ділянок, заломлюючих поверхню ока, особливо роговиці. Тому промені, які йдуть із однієї точки, але через різні ділянки заломлюючих поверхонь, будуть по різному заломлюватись і внаслідок цього сходитимуться не в одній точці. Звідси деяка неясність, розпливчастість зображення.Трихромати – люди з нормальним кольоровим зором. Протанопи – люди, які не сприймають червоний колір. Дейтеранопи – люди, які не сприймають зелений колір.

Полем зору називається простір, в межах якого видимі всі його точки при фіксованому положенні ока. Для промінів різної довжини поле зору різне (рис. 1). Найбільшим є поле зору для білого кольору, тобто для змішаного світла. Це пояснюється тим, що палички, які чутливі до усіх видимих променів і сприймають не колір, а світло, знаходяться у великій кількості на периферії сітківки.

ХІД РОБОТИ

Дослід № 1. Дослідження зіничного рефлексу.

Для дослідження зіничного рефлексу на світло досліджуваного садовлять так, щоб очі освітлювались помірним світлом. Йому пропонують фіксувати поглядом віддалену і поміщену високо точку для того, щоб погляд був спрямований догори. Після цього очі затуляють долонею на 15-20с. Швидко відводять долоню і спостерігають, як змінилась, порівняно з первісною, ширина зіниці і як вона змінюється.

Закривають долонею одне око і спостерігають, чи змінилась величина зіниці другого ока, що відбуватиметься з ним при освітлені затемненого ока.

Дослід № 2. Визначення гостроти зору за допомогою таблиці.

Для визначення гостроти зору існують таблиці з горизонтально розміщеними паралельними рядами цифр, розмір яких зменшується від верхнього ряду до нижнього. Для кожного ряду визначена відстань, з якої дві точки, обмежовуючи кожну цифру, сприймаються під кутом зору 1/. Цифри самого верхнього ряду сприймаються нормальним оком з відстані 50м, а нижнього – 5м. Для визначення гостроти зору у відносних одиницях відстань, з якої досліджуваний може прочитати рядок, ділиться на відстань, з якої він повинен читатись при умові нормального зору.

Дослід проводиться наступним чином.

Посадіть досліджуваного на відстань 5м від таблиці, яка повинна добре освітлюватись. Закрийте одне око досліджуваного екраном. Попросіть досліджуваного назвати цифри на таблиці в напрямку зверху вниз. Відмітьте останній із рядків, який досліджуваний міг правильно прочитати. Діленням відстані, на якій знаходиться досліджуваний від таблиці (5м), на відстань, з якої він прочитав останній рядок, який він розпізнав (наприклад 10м), знайдіть гостроту зору. Для даного прикладу 5/10=0,5.

Замалюйте схему порушення оптичної системи ока і виправлення їх за допомогою відповідних лінз,

Дослід № 3. Виявлення сліпої плями.

Помістіть перед очами рисунок 1. Закривши праве око, лівим фіксуйте хрест, розміщений в правій частині рисунка. Наближайте рисунок до ока і віддаляйте його. На певній відстані від ока коло випадає з поля зору.

 
 

 

 


Рис.1. Рисунок для виявлення сліпої плями


 

Рис.2. Схема для визначення величини поперечника сліпої плями.Для визначення одного із поперечників сліпої плями в лівому верхньому кутку листа паперу намалюйте хрест, який фіксується правим оком (ліве око закрийтЕ.. Із правого верхнього кутка за напрямком до хреста ведіть олівець, загорнутий, крім його відточеного кінчика, білим папером. На певній відстані від хреста (ВС) олівець перестане бути видимим, але по мірі подальшого приближення до хреста, на відстані АС від нього, знову виникає зображення олівця.

Побудуйте зображення точок А і В на сітківці (рис.2). Із подібності трикутників АОВ і А1ОВ1 виведіть відношення

,

де відстань АВ легко виміряти на папері; ОК – відстань від папера до ока; ОL – відстань від вузлової точки ока до сітківки, в середньому дорівнює 17мм.

Звідси легко визначити довжину знайденого поперечника сліпої плями:

Потім визначити площину по формулі S = П r2.

 

Дослід № 4. Послідовні зорові образи і контрасти.

Розглядайте протягом декількох секунд яскравий кольоровий малюнок чи предмет через кольорове скло. Закрийте очі чи переведіть погляд на світлопофарбовану стіну. Відмітьте, що протягом деякого часу зберігається образ того ж самого предмета, що пов’язано з процесами, які відбуваються в рецепторному і центральному відділах зорового аналізатора.

Розглядайте ті ж предмети трохи довше, після чого закрийте очі і відмітьте появу негативного послідовного образу. Розгляньте рисунок 3. Відмітьте, що на білому фоні сірий квадрат виглядає більш темним, на чорному – більш світлим.


 

 

 

       
   

 

 


Рис. 3. Виявлення явищ контрасту.

 

Дослід № 5. Виявлення астигматизму.

Для спостереження астигматизму запропонуйте досліджуваному роздивитись рисунок 4, на якому одні лінії розміщені вертикально, а інші – горизонтально, товщина всіх ліній однакова. Відмітьте, які лінії, горизонтальні чи вертикальні, здаються більш чіткими.

Наближуючи рисунок до ока і відсуваючи його, визначте, спереду сітківки чи за нею сходились промені, які йдуть від менш чіткіших ліній. Якщо, наприклад, при наближенні рисунка горизонтальні лінії стали більше чіткими, то це означає, що промені, які йдуть від цих ліній, при початковому положенні рисунка сходились спереду сітківки, а при наближенні рисунка до ока точки сходження променів перемістились на сітківку, тобто зображення виявилося в фокусі.

Обертаючи рисунок, відмітьте, що уявлення про товщину ліній весь час міняється відповідно зміні їх положення.

Рис. 4. Креслення для виявлення астигматизму.

Дослід 6.Визначення поля зору

Для визначення поля зору використовують периметр.

Півколо периметра прокаліброване в градусах. Спеціальна пластинка використовується для підтримки підборіддя досліджуваного. В центрі півкола периметра прикріплене дзеркальце, яке досліджуваній фіксує оком.

Методика виконання роботи (робота проводиться вдвох)

До початку експеримента накресліть в зошиті схему, зображену на рис. 1 Б.

Запропонуйте досліджуваному покласти підборіддя на пластину периметру, одне око закрити, а другим зафіксувати дзеркальце.

Проводьте по шкалі периметра повзунком з кольоровим колом від периферії до центру: спочатку згори вниз, а потім знизу вгору. Відмітьте, на якому градусі досліджуваний почав чітко бачити колір, який пропонується йому для визначення.

Дослід проводять спочатку в вертикальному положенні півкола, а потім при його повороті на 45, 90, 135, 180о. Досліджувані кольорі: зелений, червоний, синій, білий.

Досліджуваний не повинен знати заздалегідь, якого кольору повзунок ведуть по шкалі. Тому в досліді варто весь час змінювати кольори.

На схемі, замальованій в зошиті, крапками відмітьте відповідно відповідям досліджуваного ті відстані в градусах, на яких він зміг визначити той чи інший колір. З’єднайте між собою крапки, отримані для кожного кольору, щоб одержати криві, які обмежують поле зору для досліджуваних кольорів.

Повторіть те ж саме для іншого ока. Визначте поля зору дітей 6-7 і 7-8 років. Порівняйте отримані цифри з полем зору дорослих. З віком поле зору розширюється. За період з 6 до 7,5 років поле зору зростає в 10 разів.

Рис. 5. Поле зору для різних кольорів (А) і креслення для його визначення (Б).

Звіт

1. Тема роботи.

2. Результати і висновки.

Контрольні питання

1. Що називається зоровим аналізатором?

2. Перерахуйте структури, які входять до складу зорового аналізатору.

3. Як змінюється величина зіниці у темряві, під дією яскравого світла? Поясніть механізм цих змін.

4. Чому не можна одночасно чітко бачити дальню і ближню шпильки?

5. Як змінюється кривизна кришталика при розгляданні віддалених предметів і тих, що знаходяться близько?

6. Що таке сліпа пляма, центральна ямка?

7. Як визначити гостроту зору за допомогою таблиці Головіна?

8. Чому гострота зору менша на периферії сітківки ока?

9. Що таке трихромазія?

10. Які кольори не розпізнають дейтеранопи, протанопи?

11. За допомогою яких клітин-рецепторів око сприймає кольори?


Date: 2015-10-19; view: 370; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию