Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інформаційне суспільство. Інформаційна культура. Інформаційна безпека. Питання інформаційної безпеки тісно пов'язані з поняттями «інформаційна боротьба», «інформаційна війна»

Питання інформаційної безпеки тісно пов'язані з поняттями «інформаційна боротьба», «інформаційна війна», «інформаційне протиборство» тощо.

О.В. Логінов вважає, що найбільшою загрозою на сучасному етапі розвитку українського суспільства є інформаційні війни (гуманітарні та технічні). Інформаційна війна, інформаційне протиборство та інформаційна боротьба є проявами одного більш широкого поняття — загрози інформаційній безпеці. При цьому дослідник під системою забезпечення інформаційної безпеки пропонує розуміти сукупність інформаційно-аналітичних, теоретико-методологічних, адміністративно-правових, організаційно-управлінських, спеціальних та інших заходів, спрямованих на забезпечення стійкого розвитку об'єктів інформаційної безпеки, а також суб'єктів, які її забезпечують.

Діяльність щодо захисту інформаційної безпеки можна класифікувати як складну систему, що включає цілий комплекс векторів державної політики і яка обумовлена специфікою об'єктів інформаційної безпеки. При цьому виділяється два комплекси питань, які диференціюються відповідно до природи правових норм, що становлять їх нормативно-правову базу. По-перше, це інформаційна безпека людини і суспільства, яка базується на нормах природного права і вимірюється ступенем свободи від втручання держави та інших осіб, можливостями самореалізації та самовизначення. По-друге, це інформаційна безпека держави, яка побудована на позитивному праві, пов'язана із застосуванням обмежень, заборон, жорсткою регламентацією, невід'ємним елементом яких є сила державного примусу.

Комплекс питань інформаційної безпеки людини та суспільства включає в себе такі вектори як:

— забезпечення інформаційних прав і свобод людини і громадянина,

— захист людини від неправомірного інформаційного втручання,

— забезпечення національної, культурної і духовної ідентичності від неправомірного втручання,

— забезпечення дієздатних правових та організаційних механізмів захисту відповідних прав тощо.

Комплекс питань інформаційної безпеки держави включає такі вектори державної діяльності як:Date: 2015-10-18; view: 162; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию