Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інформаційне суспільство. Інформаційна культура. Інформаційна безпека. лення, пошуку правової інформації для розв'язання юридичних казусів тощо

лення, пошуку правової інформації для розв'язання юридичних казусів тощо. Зовнішня сторона правової культури особистості знаходить вираз у правомірній фізичній чи інформаційній діяльності, поведінці.

Прояв зовнішньої сторони інформаційно-правової культури може бути в різних формах. Разом із тим, внутрішня і зовнішня сторони інформаційно-правової культури дуже тісно взаємопов'язані, тобто об'єктивно становлять єдине ціле, не можуть існувати одна без одної.

Інформаційно-правова культура особистості — це відповідним чином історично сформована і закріплена в нормах приватного та публічного права множина знань, які проявляються в інформації, правомірній діяльності чи поведінці.

Структура інформаційно-правової культури особистості ще складніша, ніж її правосвідомість. Вона може мати певні різновиди інформаційної культури: емоційну культуру, інтелектуальну, що знаходить вираз у правомірному мисленні, у спілкуванні. Також інформаційно-правова культура може мати вираз у правовому навчанні (правознавстві); культурі правомірної діяльності у сфері інформаційних правовідносин тощо. Кожна з них має свою відповідну характеристику.

Залежно від історично визначених загальнолюдських, до-ктринальних, наукових стандартів рівні інформаційно-правової культури можна класифікувати на: низький, середній і високий. Для цього треба, перш за все, визначити еталон високого рівня інформаційно-правової культури.

Залежно від суб'єктів: інформаційно-правова культура особи, соціальної групи, трудового колективу, професійна культура (наприклад, юриста, інженера-програміста тощо), посадових осіб (керівників), усього суспільства тощо.

Інформаційно-правова культура суспільства також надзвичайно складний феномен. Вона пов'язана із суспільною правосвідомістю, з формами реалізації і застосування правових норм, із станом законності і правопорядку, з правотворчою діяльністю, її інформаційним забезпеченням, з демократією, суспільною ментальністю тощо.

На суспільному рівні до структури інформаційно-правової культури входять усі позитивні правові явища, що знаходять прояв уDate: 2015-10-18; view: 133; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.027 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию