Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інформаційне суспільство. Інформаційна культура. Інформаційна безпека. маційної безпеки, що охоплює норми, якими встановлюються безпечні параметри інформаційних процесів в Україні

маційної безпеки, що охоплює норми, якими встановлюються безпечні параметри інформаційних процесів в Україні. Але цей інститут носить «прикордонний характер», оскільки інформаційна безпека реалізується не лише в рамках інформаційних процесів, але й в рамках державної управлінської діяльності. Тобто, окрім суто «інформаційних» правових норм, використовуються адміністративно-правові норми, якими визначаються структура та повноваження суб'єктів захисту інформаційної безпеки, реалізуються їх управлінські рішення, встановлюється юридична відповідальність.

Сьогодні склалися об'єктивні передумови розробки нового документа у сфері інформаційної безпеки — доктрини інформаційної безпеки України. Цей документ повинен носити комплексний характер і бути основним системоутворюючим фактором у процесах становлення системи інформаційної безпеки України, і, зокрема, інформаційної безпеки органів виконавчої влади. Важливе значення при формуванні доктрини інформаційної безпеки України повинні відігравати загальні принципи її побудови. До таких пропонують відносити принципи:

1) конституційності;

2) ієрархічної залежності;

3) несуперечності формування доктрини інформаційної безпеки України.

До специфічних принципів формуванні доктрини інформаційної безпеки України відносять наступні:

1) принцип змінності доктрини;

2) принцип комплексності розробки доктрини;

3) принцип цілеспрямованості;

4) принцип реалізованості;

5) принцип моделювання процесів забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади.

Б.А. Кормич пропонує використовувати термін «правова база інформаційної безпеки», для якої головним системоутворюючим чинником виступають єдині концептуальні засади державної політики інформаційної безпеки. Ця правова база складається з двох основних елементів. По-перше, це правові норми, якими охоплюються питання прав і свобод людини і громадянина в сфері інформації. У формуванні цього елементу слід відзначити роль природного права та міжнародно-правових стандартів в цій галузі. У демократичномуDate: 2015-10-18; view: 124; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию