Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інформаційне суспільство. Інформаційна культура. Інформаційна безпека. Національна стратегія складалася з чотирьох частин і містила 21 розділ

Національна стратегія складалася з чотирьох частин і містила 21 розділ. Основними завданнями Національної стратегії її авторами передбачалося закладення підвалин розвитку інформаційного суспільства; розвиток мережі Інтернет; розвиток людського потенціалу; поширення сучасних інформаційних технологій.

Для реалізації кожного із визначених завдань було передбачено виконання комплексу заходів, які здійснюються поетапно, відповідно до плану заходів з реалізації Національної стратегії, який планувалося доручити розробити Кабінету Міністрів України.

Реалізації Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки передбачала, що відповідні видатки Державного бюджету України та місцевих бюджетів здійснювалися б по плану заходів з виконання Національної стратегії, який повинен був розробити Кабінет Міністрів України виключно у межах бюджетних програм, затверджених законами України про Державний бюджет України на відповідні роки.

Планувалося, що розроблятимуться також заходи щодо сприяння реалізації Національної стратегії шляхом розроблення регіональних та галузевих програм. Крім того, автори законопроекту планували, що частина заходів буде здійснена за рахунок інших джерел фінансування, у тому числі власних коштів підприємств та установ. З метою забезпечення її виконання законопроектом передбачалося, що додатково будуть задіяні механізми залучення інвестицій та грантів від приватного сектору з України та із-за кордону, від міжнародних організацій та установ, благодійної допомоги.

У пояснювальній записці також передбачалося, що прийняття Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки дасть можливість забезпечити кардинальні позитивні зміни в життєдіяльності суспільства, кожного громадянина, а саме: підвищення рівня захисту прав і свобод громадян, активізацію їх участі в управлінні державними справами, розвиток демократії; підвищення рівня інформаційної безпеки як окремого громадянина, так і суспільства й держави в цілому; розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, зокрема українського сегмента мережі Інтернет, розширення можливостей кожного громадянина отримувати доступ до національних та світових інформаційних ресурсів; широке впровадження ІКТ у повсякденне життя громадян, освіту, культуру, охорону здоров'я,Date: 2015-10-18; view: 119; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию