Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дәрістердің тақырыптық жоспары

Тақырыптар және олардың сағат бойынша көлемі Бақылау сұрақтары Сабақтардың мақсаттары мен міндеттері Проблемалық сұрақтар
1.   Дифференциалды психологияның пәні, оның негізгі міндеттері 2 сағат   Дифференциалды психологияның пәні мен міндеттері аңықтау   1. Жеке дара айырмашылықтардың пайда болуы мен даралықтың қалыптасу факторлары 2. Жануарлар мен адамдағы жеке дара айырмашылықтар дифференциалды психология зерттеу пәні ретінде.
2. Дара айырмашылықтардың негізгі факторлары 2 сағат   Дара айырмашылықға орта мен тұқым қуалаушылықтың әсерін қарастыру 1. Тұқым қуалаушылық пен орта 2. туа бітушілік және өмір сүру барысында қалыптасушылық 3. Адамдағы табиғи және әлеуметтік факторлардың бірлігі
3.   Дифференциалды психологияның әдістері 2 сағат   Дифференциалды психологияның әдістерін қарастыру 1. Дифференциалды психологияның әдістері. 2. Әдістердің жіктелуі
4. Адамдағы табиғи және әлеуметтік факторлардың бірлігі 2 сағат   Адамдағы табиғи мен әлеуметтіктің арақатынасын қарастыру   1.“ “ағза”, “жеке адам”, “даралық” ұғымдары және олардың ара қатынасы. 2. Дифференциалды психология мен физиология тұрғысынан қарастырғандағы даралық пен жеке адам құрылымы.    
5. Жүйке жүйесінің типологиялық қасиеттері даралықтың басты нейрофизиологиялық сипаттамалары ретіңде 2 сағат   Жүйке жүйесінің типологиялық қасиеттерін зерттеу 1. И.П.Павловтың типологиялық концепциясы. 2. Жануарлар мен адамға ортақ жүйке жүйенің қасиеттері. 3. Гиппократ пен Павловтың типологияларының ортақтығы және айырмашылығы. 3. Арнайы адамға тән жүйке жүйесінің қасиеттері: “суретшілер”, “ойшылдар” және “орташа тип”. 4. Бас мидің симметриясы – ассиметриясын зерттеу.  
6. Б.М.Теплов — отандық дифференциалды психофизиология мектебінің негізін салушы. 2 сағат   Б. М. Тепловпен бөліп көрсетілген жүйке жүйесінің қасиеттерін қарастыру 1. Көрінуінің өмірлік құндылығы тұрғысынан жүйке жүйенің әр қасиетін қарама-қайшылықтардың диалектикалық бірлігі ретінде қарастыру (жүйке жүйенің әлсіздігі мен инерттілігі ұғымы). 2. Жүйке жүйенің жалпы және жеке қасиеттері ұғымын ендіру. 3. Типологиялық теорияны қалыптастырудағы Б.М. Тепловтың сенсорлы психофизиология бойынша еңбектерінің маңыздылығы.
7. В.Д. Небылицын және В.М. Русаловтың жұмыстарындағы жүйке жүйенің жалпы және жеке қасиеттері ұғымдарының дамуы. 2 сағат   В.Д. Небылицын және В. М. Русалов бөліп көрсетілген жүйке жүйесінің қасиеттерін қарастыру 1. В.Д. Небылицин бойынша бас ми қыртысының функционалды бөлінуі. 2. Жүйке жүйесінің жалпы және жеке қасиеттерінің функционалды-психологиялық айырмашылықтары. 3. Жүйке жүйе іс-әрекетінің ұйымдасу деңгейлері мәселесі. 4. В.М. Русалов бойынша функционалды жүйені мидің қамтамасыз етуінің үш деңгейі мен жүйке жүйе қасиеттерінің үш деңгейі.  
8. Темперамент. Темперамент туралы ілімнің дамуы. 2 сағат   Темперамент теорияларын зерттеу 1. Темперамент теориялары (гуморальдық, формальдық, энергетикалық, конституционалды, генетикалық). 2. И.П. Павлов және оның шәкірттерінің темперамент типтері туралы түсініктері. 3. В.С. Мерлин және Б.М. Теплов мектептеріндегі темпераментті зерттеу бағыттары. 4. Темперамент компоненттерінің (жалпы белсенділік, моторика және эмоционалдылық) сипаттамасы. 5. В.М. Русалов бойынша темперамент қасиеттері мен оның құрылымы.  
9. Мінез. Мінезді зерттеу тарихы 2 сағат   Мінездің теорияларын және құрылымын қарастыру 1. Мінез құрылымы. 2. Жеке адам бағыттылығы, сенімдер жүйесі, моральдық-еріктік қасиеттер. 3.Мінездің қалыптасуы. Мінез және тұлға. 4. Мінездер типологиясы (П.Б. Ганнушкин). 5. Ганнушкин-Кербиковтың психопатиялар критерийлері. 6. Э. Фромм бойынша әлеуметтік мінездер типтері.  
10. Қабілеттер 2 сағат   Қабілеттердің түрлерін және жіктелулерін қарастыру 1. Б.М. Тепловтың қабілеттер теориясы. 2. Белсенділік пен өзіндік реттеу қабілеттердің біріктіруші параметрлері ретінде (Н.С. Лейтес). 3. Жалпы және арнайы (музыкалық, тілдік, математикалық, педагогикалық, әдеби, т.б.) қабілеттердің жіктелуі. 4. Қабілеттер мен ынтаның ара қатынасы, қызығушылықтар (мотивациямен байланысты) мен іс-әрекет өнімділігінің өзара байланысы.. 5. Дарындылық. Данышпандылық
Адамның конституциясы деген ұғымы 2 сағат   Адамның конституциясы ұғымын қарастыру 1. Адамның жалпы және жеке конституциясы. 2. Тұқым қуалаушылық пен конституция Денелік конституция. 3. Дене құрылысы типтерінің жіктелінуі 4. Дене құрылысының екі- және үш-мүшелі жіктелінуі  
Адамның дене құрылысының оның темпераменті мен мінезімен өзара байланысы 2 сағат   Адамның дене құрылысының оның темпераменті мен мінезімен өзара байланысы қарастыру   1. Э. Кречмердің зерттеулері. 2. Бет сүйектері мен бас сүйектерінің құрылысы ерекшеліктері. 3. Шелдон бойынша дене құрылыстың алғашқы компоненттері 4. Антропоскопиялық әдіс 5. Адам соматотипі ұғымы.  
Жыңыстық диморфизм. 2 сағат   Жыңыстық диморфизм ұғымын қарастыру 1. Д.Мани бойынша жыныстық дифференциацияның кезеңдері 2. Генетикалық, гормоналды, морфологиялық және азаматтық жыныс ұғымдары 3. Жыныстық диморфизм және онтогенездегі психикалық дамудың ерекшеліктері 4. Жанурлардың жынысын өзерту эксперименттері  
Жыңыстық әлеуметтену. 2 сағат   Жыңыстық әлеуметтену ұғымын қарастыру 1. Идентификация, жыныстық типизация және өзіндік категоризация теориясы.. 2. Құрдастармен қарым-қатынас жасаудың рөлі. 3. Интерсексуалды күйлер – психосексуалды бағдардың бұзылуы ретінде  
Жыңыстардың арасындағы психологиялық айырмашылықтар және олардың физиологиялық негіздері. 2 сағат   Жыңыстардың арасындағы психологиялық айырмашылықтар және олардың физиологиялық негіздерін қарастыру 1. Жыныстар арасындағы психологиялық айырмашылықтар және олардың физиологиялық негіздері 2. В.А. Геодакянның теориясы. 3. Еңбектің жыныстық бөлінуі әйел мен ер адам жүріс-тұрыс таптаурындарының әлеуметтік-тарихи факторы ретінде. 4. Маскулинділік-феминділік туралы дәстүрлі және қазіргі көзқарастар  
  Барлығы:   30 сағат

 

 


Семинарлық сабақтардың тақырыптары

 

Тақырыптар және олардың сағат бойынша көлемі Ауызша сұрау Проблемалық сұрақтарды, есептерді шешу Жазбаша сұрау (тестілеу, бақылау жұмыстары, карточкалармен жұмыс істеу, баяндамалар. рефераттар, үй жұмыстары және т.б. ) Оқыту процесінде қәзіргі оқыту әдістерін және инновациялық технологияларды қолдану) Әдебиет
1. Дифференциалды психологияның пәні, оның негізгі міндеттері 2 сағат   1. Жеке дара айырмашылықтардың пайда болуы мен даралықтың қалыптасу факторлары 2. Жануарлар мен адамдағы жеке дара айырмашылықтар дифференциалды психология зерттеу пәні ретінде. Ауызша сұрау Тестілеу Баяндама       Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины С-П.2003 г Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. Психология индивидуальных различий. / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и В. Я. Романова. -2-е изд. М.: «ЧеРо», 2002  
2. Дифференциалды психологияның әдістері 2 сағат     1. Дифференциалды психологияның әдістері. 2. Әдістердің жіктелуі   Ауызша сұрау   Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины С-П.2003 г Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. Психология индивидуальных различий. / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и В. Я. Романова. -2-е изд. М.: «ЧеРо», 2002  
3. Дара айырмашылықтардың пайда болуының негізгі факторлары 2 сағат 1. Тұқым қуалаушылық пен орта 2. Туа бітушілік және өмір сүру барысында қалыптасушылық 3. Адамдағы табиғи және әлеуметтік факторлардың бірлігі Тестілеу   Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины С-П.2003 г Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. Психология индивидуальных различий. / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и В. Я. Романова. -2-е изд. М.: «ЧеРо», 2002  
Темперамент және жүйке жүйесі қасиеттерінің типологиялық ерекшеліктері. Темперамент теориялары 4 сағат 1. И.П.Павловтың типологиялық концепциясы. 2. Жануарлар мен адамға ортақ жүйке жүйенің қасиеттері. 3. Гиппократ пен Павловтың типологияларының ортақтығы және айырмашылығы. 3. Арнайы адамға тән жүйке жүйесінің қасиеттері: “суретшілер”, “ойшылдар” және “орташа тип”. 4. Бас мидің симметриясы – ассиметриясын зерттеу. 5. Б. М. Теплов, В. Д. Небылицын және В. М. Русаловтың темперамент жөнінде мектептері 6. Темперамент теориялары (гуморальдық, формальдық, энергетикалық, конституционалды, генетикалық).     Ауызша сұрау   Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины С-П.2003 г Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. Психология индивидуальных различий. / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и В. Я. Романова. -2-е изд. М.: «ЧеРо», 2002
Мінез психологиясы 2 сағат   1. Мінез құрылымы. 2. Жеке адам бағыттылығы, сенімдер жүйесі, моральдық-еріктік қасиеттер. 3.Мінездің қалыптасуы. Мінез және тұлға. 4. Мінездер типологиясы (П.Б. Ганнушкин). 5. Ганнушкин-Кербиковтың психопатиялар критерийлері. 6. Э. Фромм бойынша әлеуметтік мінездер типтері.   Тестілеу   Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины С-П.2003 г Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. Психология индивидуальных различий. / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и В. Я. Романова. -2-е изд. М.: «ЧеРо», 2002  
Қабілеттер психологиясы 2 сағат 1. Б.М. Тепловтың қабілеттер теориясы. 2. Белсенділік пен өзіндік реттеу қабілеттердің біріктіруші параметрлері ретінде (Н.С. Лейтес). 3. Жалпы және арнайы (музыкалық, тілдік, математикалық, педагогикалық, әдеби, т.б.) қабілеттердің жіктелуі. 4. Қабілеттер мен ынтаның ара қатынасы, қызығушылықтар (мотивациямен байланысты) мен іс-әрекет өнімділігінің өзара байланысы.. 5. Дарындылық. Данышпандылық Ауызша сұрау   Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины С-П.2003 г Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. Психология индивидуальных различий. / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и В. Я. Романова. -2-е изд. М.: «ЧеРо», 2002  
Жыңыс психологиясы 3 сағат 1. Д.Мани бойынша жыныстық дифференциацияның кезеңдері 2. Генетикалық, гормоналды, морфологиялық және азаматтық жыныс ұғымдары 3. Жыныстық диморфизм және онтогенездегі психикалық дамудың ерекшеліктері 4. Жанурлардың жынысын өзерту эксперименттері   Ауызша сұрау   Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины С-П.2003 г Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. Психология индивидуальных различий. / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и В. Я. Романова. -2-е изд. М.: «ЧеРо», 2002
  Барлығы       15 сағат

 

 

Практикалық сабақтардың тақырыптық жоспары

 

Тақырыптар және олардың сағат бойынша көлемі Өткізу нышаны
Мінез психологиясы. 2сағат практикалық тапсырмаларды орындау
Қабілеттер психологиясы 2 сағат практикалық тапсырмаларды орындау
Жыңыстық психологиясы 3 сағат практикалық тапсырмаларды орындау
  Итого: 7 сағат

 

 

СОӨЖ орындауының графигі

 

№   Тақырыптар Сұрақтар Әдебиет Тапсырмалар Тапсыру графигі
Дифференциалды психологияның пәні, оның негізгі міндеттері 2 сағат   1. Жеке дара айырмашылықтардың пайда болуы мен даралықтың қалыптасу факторлары 2. Жануарлар мен адамдағы жеке дара айырмашылықтар дифференциалды психология зерттеу пәні ретінде. 1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г. Аннотациялар Конспектілеу Реферат Тестілеу 1 апта
Дара айырмашылықтардың пайда болуының негізгі факторлары 2 сағат   1. Тұқым қуалаушылық пен орта 2. туа бітушілік және өмір сүру барысында қалыптасушылық 3. Адамдағы табиғи және әлеуметтік факторлардың бірлігі 1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г. Аннотациялар Конспектілеу Реферат Тестілеу 2 апта
Дифференциалды психологияның әдістері 2 сағат   1. Дифференциалды психологияның әдістері. 2. Әдістердің жіктелуі 1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г. Аннотациялар Конспектілеу Реферат Тестілеу 3 апта
4. Темперамент және жүйке жүйесі қасиеттерінің типологиялық ерекшеліктері 2сағат   1.“Ағза”, “жеке адам”, “даралық” ұғымдары және олардың ара қатынасы. 2. Дифференциалды психология мен физиология тұрғысынан қарастырғандағы даралық пен жеке адам құрылымы.   1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.6. Вудвортс Р. Экспериментальная психология. — М., 1950. 7. Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. - М., 1982-1984. Аннотациялар Конспектілеу Реферат Тестілеу 4 апта
5. Темперамент теориялары 2 сағат     1. И.П.Павловтың типологиялық концепциясы. 2. Жануарлар мен адамға ортақ жүйке жүйенің қасиеттері. 3. Гиппократ пен Павловтың типологияларының ортақтығы және айырмашылығы. 3. Арнайы адамға тән жүйке жүйесінің қасиеттері: “суретшілер”, “ойшылдар” және “орташа тип”. 4. Бас мидің симметриясы – ассиметриясын зерттеу. 5. Көрінуінің өмірлік құндылығы тұрғысынан жүйке жүйенің әр қасиетін қарама-қайшылықтардың диалектикалық бірлігі ретінде қарастыру (жүйке жүйенің әлсіздігі мен инерттілігі ұғымы). 6. Жүйке жүйенің жалпы және жеке қасиеттері ұғымын ендіру. 7. Типологиялық теорияны қалыптастырудағы Б.М. Тепловтың сенсорлы психофизиология бойынша еңбектерінің маңыздылығы.     1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.6. Вудвортс Р. Экспериментальная психология. — М., 1950. 7. Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. - М., 1982-1984. Аннотациялар Конспектілеу Реферат Тестілеу 5 апта
6. Мінез психологиясы 2 сағат     1. Мінез құрылымы. 2. Жеке адам бағыттылығы, сенімдер жүйесі, моральдық-еріктік қасиеттер. 3.Мінездің қалыптасуы. Мінез және тұлға. 4. Мінездер типологиясы (П.Б. Ганнушкин). 5. Ганнушкин-Кербиковтың психопатиялар критерийлері. 6. Э. Фромм бойынша әлеуметтік мінездер типтері.   1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.6. Вудвортс Р. Экспериментальная психология. — М., 1950. 7. Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. - М., 1982-1984. Аннотациялар Конспектілеу Реферат Тестілеу 6-7апта
7. Қабілеттер психологиясы 2 сағат     1. Б.М. Тепловтың қабілеттер теориясы. 2. Белсенділік пен өзіндік реттеу қабілеттердің біріктіруші параметрлері ретінде (Н.С. Лейтес). 3. Жалпы және арнайы (музыкалық, тілдік, математикалық, педагогикалық, әдеби, т.б.) қабілеттердің жіктелуі. 4. Қабілеттер мен ынтаның ара қатынасы, қызығушылықтар (мотивациямен байланысты) мен іс-әрекет өнімділігінің өзара байланысы.. 5. Дарындылық. Данышпандылық 1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.6. Вудвортс Р. Экспериментальная психология. — М., 1950. 7. Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. - М., 1982-1984. Аннотациялар Конспектілеу Реферат Тестілеу 8-9 апта
8. Жыныс психологиясы 3 сағат     1. Д.Мани бойынша жыныстық дифференциацияның кезеңдері 2. Генетикалық, гормоналды, морфологиялық және азаматтық жыныс ұғымдары 3. Жыныстық диморфизм және онтогенездегі психикалық дамудың ерекшеліктері 4. Жанурлардың жынысын өзерту эксперименттері   1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.6. Вудвортс Р. Экспериментальная психология. — М., 1950. 7. Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. - М., 1982-1984. Аннотациялар Конспектілеу Реферат Тестілеу 10-11 апта
9. Адам және кәсіби іс-әрекет 2 сағат     1. Еңбек психологиясы мен дифференциалды психологияның өзара әрекеттесуі 2. Кәсіптердің жіктеуі және профессиография 3. Тұлғаның бағытталуы 4. Кәсіби қызығулар 1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.6. Вудвортс Р. Экспериментальная психология. — М., 1950. Аннотациялар Конспектілеу Реферат Тестілеу 12-13 апта
10. Даралықтың стильдік ерекшеліктері 2 сағат     1. Өмірлік стиль туралы ұғым 2. Дара стиль. 3. Өмір стилі және өзін-өзі өзектілеуі 1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.6. Вудвортс Р. Экспериментальная психология. — М., 1950. 7. Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. - М., 1982-1984. Аннотациялар Конспектілеу Реферат Тестілеу 14-15 апта
  Барлығы     23 сағат  

СӨЖ орындауының графигі

 

Тақырыптар Сұрақтар Әдебиет Тапсырмалар Тапсыру графигі
Дара айырмашылықтардың негізгі факторлары 5 сағат   1. Тұқым қуалаушылық пен орта 2. Туа бітушілік және өмір сүру барысында қалыптасушылық 3. Адамдағы табиғи және әлеуметтік факторлардың бірлігі 1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.   Конспектілеу 1 апта
  Адамдағы табиғи және әлеуметтік факторлардың бірлігі 5 сағат   .“Ағза”, “жеке адам”, “даралық” ұғымдары және олардың ара қатынасы. 2. Дифференциалды психология мен физиология тұрғысынан қарастырғандағы даралық пен жеке адам құрылымы.   1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.   Реферат 2 апта
Жүйке жүйесінің типологиялық қасиеттері даралықтың басты нейрофизиологиялық сипаттамалары ретіңде 5 сағат   1. И.П.Павловтың типологиялық концепциясы. 2. Жануарлар мен адамға ортақ жүйке жүйенің қасиеттері. 3. Гиппократ пен Павловтың типологияларының ортақтығы және айырмашылығы. 3. Арнайы адамға тән жүйке жүйесінің қасиеттері: “суретшілер”, “ойшылдар” және “орташа тип”. 4. Бас мидің симметриясы – ассиметриясын зерттеу.   1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.   Конспектілеу 3 апта
Б.М.Теплов — отандық дифференциалды психофизиология мектебінің негізін салушы. 5 сағат 1. Көрінуінің өмірлік құндылығы тұрғысынан жүйке жүйенің әр қасиетін қарама-қайшылықтардың диалектикалық бірлігі ретінде қарастыру (жүйке жүйенің әлсіздігі мен инерттілігі ұғымы). 2. Жүйке жүйенің жалпы және жеке қасиеттері ұғымын ендіру. 3. Типологиялық теорияны қалыптастырудағы Б.М. Тепловтың сенсорлы психофизиология бойынша еңбектерінің маңыздылығы. 1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.   Реферат 4 апта
В.Д. Небылицын және В.М. Русаловтың жұмыстарындағы жүйке жүйенің жалпы және жеке қасиеттері ұғымдарының дамуы. 5 сағат 1. В.Д. Небылицин бойынша бас ми қыртысының функционалды бөлінуі. 2. Жүйке жүйесінің жалпы және жеке қасиеттерінің функционалды-психологиялық айырмашылықтары. 3. Жүйке жүйе іс-әрекетінің ұйымдасу деңгейлері мәселесі. 4. В.М. Русалов бойынша функционалды жүйені мидің қамтамасыз етуінің үш деңгейі мен жүйке жүйе қасиеттерінің үш деңгейі.   1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.   Конспектілеу 5 апта
Темперамент. Темперамент туралы ілімнің дамуы. 5 сағат   1. Темперамент теориялары (гуморальдық, формальдық, энергетикалық, конституционалды, генетикалық). 2. И.П. Павлов және оның шәкірттерінің темперамент типтері туралы түсініктері. 3. В.С. Мерлин және Б.М. Теплов мектептеріндегі темпераментті зерттеу бағыттары. 4. Темперамент компоненттерінің (жалпы белсенділік, моторика және эмоционалдылық) сипаттамасы. 5. В.М. Русалов бойынша темперамент қасиеттері мен оның құрылымы. 1. 1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.   Реферат 6 апта
Мінез. Мінезді зерттеу тарихы 6 сағат   1. Мінез құрылымы. 2. Жеке адам бағыттылығы, сенімдер жүйесі, моральдық-еріктік қасиеттер. 3.Мінездің қалыптасуы. Мінез және тұлға. 1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.   Конспектілеу 7 апта
Қабілеттер 6 сағат   1. Б.М. Тепловтың қабілеттер теориясы. 2. Белсенділік пен өзіндік реттеу қабілеттердің біріктіруші параметрлері ретінде (Н.С. Лейтес). 3. Жалпы және арнайы (музыкалық, тілдік, математикалық, педагогикалық, әдеби, т.б.) қабілеттердің жіктелуі. 4. Қабілеттер мен ынтаның ара қатынасы, қызығушылықтар (мотивациямен байланысты) мен іс-әрекет өнімділігінің өзара байланысы.. 5. Дарындылық. Данышпандылық 1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.   Реферат 8 апта
Адамның конституциясы деген ұғымы 5 сағат   1. Адамның жалпы және жеке конституциясы. 2. Тұқым қуалаушылық пен конституция Денелік конституция. 3. Дене құрылысы типтерінің жіктелінуі 4. Дене құрылысының екі- және үш-мүшелі жіктелінуі   1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.   Конспектілеу 9 апта
  Адамның дене құрылысының оның темпераменті мен мінезімен өзара байланысы 5 сағат     1. Э. Кречмердің зерттеулері. 2. Бет сүйектері мен бас сүйектерінің құрылысы ерекшеліктері. 3. Шелдон бойынша дене құрылыстың алғашқы компоненттері 4. Антропоскопиялық әдіс 5. Адам соматотипі ұғымы.   Реферат 10 апта
  Жыңыстық диморфизм. 5 сағат   1. Д.Мани бойынша жыныстық дифференциацияның кезеңдері 2. Генетикалық, гормоналды, морфологиялық және азаматтық жыныс ұғымдары 3. Жыныстық диморфизм және онтогенездегі психикалық дамудың ерекшеліктері 4. Жанурлардың жынысын өзерту эксперименттері   1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.   Конспектілеу 11 апта
  Жыңыстық әлеуметтену   5 сағат   Идентификация, жыныстық типизация және өзіндік категоризация теориясы.. 2. Құрдастармен қарым-қатынас жасаудың рөлі. 3. Интерсексуалды күйлер – психосексуалды бағдардың бұзылуы ретінде   1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.   Реферат 12-13 апта
  Жыңыстардың арасындағы психологиялық айырмашылықтар және олардың физиологиялық негіздері 5 сағат   1. Жыныстар арасындағы психологиялық айырмашылықтар және олардың физиологиялық негіздері 2. В.А. Геодакянның теориясы. 3. Еңбектің жыныстық бөлінуі әйел мен ер адам жүріс-тұрыс таптаурындарының әлеуметтік-тарихи факторы ретінде. 4. Маскулинділік-феминділік туралы дәстүрлі және қазіргі көзқарастар   1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г. 2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г 3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г. 4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г. 5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г. 6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.   Конспектілеу 14-15апта
  Барлығы       67 сағат

Әдебиет:

 

Негізгі:

 

1.Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология М.2003 г.

2.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология С-П.2001 г

3.Анастази А. Дифференциальная психология М.,2001 г.

4.Теплов Б.М. Психология общих способностей. С-П. 1999 г.

5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2003 г.

6. Юнг К. Психология характера. М.,2000 г.

7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах; Т.1. М., 1982г.

8. Вудвортс Р. Экспериментальная психология. — М., 1950.

9. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1982г.

10. Лурия А.Р. Язык и сознание. М., 1979г.

11.. Немов Р.С. Психология Т1. м., 2000г.

12. Римская Р. Практическая психология в тестах. М., 2000г.

 

 

Қосымша:

 

  1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М., 1982.
  2. Гласс Дж., Стенли Дж. Статические методы в педагогике и психологии. М., 1985 г.
  3. Измайлов Ч.А., Михайлевская М.Б. Общий практикум по психологии. М., 1983.
  4. Климов В.В. Практикум по психологии. М., 1981.
  5. Корнилова Т.В. Общий практикум по психологии. Психологический эксперимент. Ч. 1. М., 1999 г.
  6. Куликов Л. В. Введение в психологическое исследование. Спб., 1994.
  7. Немов Р. С. Практическая психология М., 2001.
  8. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии. Под ред. А. А. Крылова. Л., 1990.
  9. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности. М., 1990.
  10. Соколова Е.Г. Проективные методы исследования личности. М., 1980.

 

Білімдер бағалау жалпы шкаласы

 

Аттестациялық әріптік баға Баллдардың сана эквиваленті Оқу пәннің меңгеру дәрежесінің %-ды мазмұны Дәстүрлі жүйе бойынша Баға
А 4,0 95-100 өте жақсы
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74 қанағатты  
С 2,0 65-69
С- 1,67 60,64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F 0-49   Қанағаттындырылмаған

 

Пән бойынша қорытынды баға пайыздық қатынаста келесідей анықталады:

Б1 + Б2

Қ % = --------------- × 0,6 + Е × 0,4

 

Мұнда:

Б1 - 1 бақылаудың бағасының пайыздық көрінісі

Б2 - 2 бақылаудың бағасының пайыздық көрінісі

Е - Емтихандық бағаның пайыздық көрінісі

Пайыздық көріністегі қорытынды баға Қ % 3 қосымшада көрсетілген, кестеге сәйкес ҚБ сандық эквивалентке қорытынды баға ретінде аударылады.


Date: 2015-09-22; view: 1301; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.022 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию