Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Примірний перелік документів з питань охорони праці

1. Наказ про розподіл (розмежування) функціональних обов'язків.

2. Персональні посадові інструкції працівників з обов'язковим розділом охорони праці, затверджені наказом установи, за­кладу освіти.

3. Ро,зділ у колективному договорі (угоді) з питань охорони праці.

4. Журнали реєстрації нещасних випадків на виробництві.

5. Журнал реєстрації нещасних випадків з вихованцями, учня­ми, студентами.

6. Копії звітів з питань охорони праці.

7. Акти про випробування котлів і систем опалення тощо.

8. Протоколи перевірки захисного заземлення, опору ізоляції, випробування засобів індивідуального захисту.

9. Плани евакуації учасників навчально-виховного процесу на випадок пожежі та інших надзвичайних подій.

Ю. Положення про організацію роботи з охорони праці, пожеж­ної безпеки, безпеки дорожнього руху тощо.

11. Комплексні заходи (плани).

12. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

13. Положення про організацію охорони праці та порядок розслі­дування нещасних випадків у навчально-виховних заходах.

14. Положення про розслідування нещасних випадків, професій­них захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.

15. Інструкції на робочих місцях.

16. Законодавчі, нормативні та інструктивні матеріали.

17. Приписи органів державного нагляду з питань охорони пращ І відповідні документи реагування.

18. Протоколи про навчання І перевірку знань працівників з пи­тань охорони праці.

19. Акт прийому готовності навчального закладу до нового на­вчального року.

20. Інструкції з охорони праці, безпеки діяльності для кабінетів (лабораторій) хіми, біології, фізики, інформатики, обслугову­ючої праці, майстерень, спортзалів, котелень, їдалень тощо.

21. Наказ про призначення відповідальних осіб за охорону праці в кабінетах, лабораторіях, за експлуатацію електрогосподар­ства, газового господарства тощо.

22. Програма проведення вступного Інструктажу з питань охоро­ни праці.

23. Програма проведення первинного інструктажу з питань охо­рони праці.

24. Журнали реєстрації оперативного адміністративно-громадсь­кого контролю стану роботи з охорони праці.

25. Протокол загальних зборів трудового колективу про вибори уповноваженого з питань охорони пращ.

26. Журнал обліку і терміну носіння працівниками спецодягу, спецвзуття та інших засобів Індивідуального захисту.


Date: 2015-09-02; view: 156; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию