Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Затверджено Наказом

Міністерства охорони здоров'я України

від 22.03.1996 р. № 59

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 р. за № 183/1208

1. Граничні норми діють на всій території України і поширю­ються на всі підприємства, установи, організації, учбові закла­ди, а також на юридичних та фізичних осіб, які використову­ють працю підлітків від 14 до 18 років.

2. Підлітків забороняється призначати на роботи, які пов'язані виключно з підійманням або переміщенням важких речей.

3. До роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей, допускаються підлітки, які не мають медичних проти­показань, що засвідчено відповідним лікарським свідоцтвом. До тривалої роботи по підійманню та переміщенню важких речей підлітки до 15 років не допускаються.

4. Роботодавець повинен забезпечити обов'язкове проходження працюючими у нього підлітками попереднього та наступних періодичних медичних оглядів.

5. Загальна тривалість робочого часу підлітків не повинна пере­вищувати 24 години на тиждень для підлітків 14-15 років та 36 годин - для підлітків 16-17 років. Обов'язковим по­винен бути рівномірний розподіл тижневого робочого часу за днями п'яти- або шестиденного робочого тижня.

6. Робота підлітків з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу.

7. Вага окремого вантажу та сумарна вага вантажу, який повинні підіймати та переміщувати підлітки, не повинна перевищува­ти граничних норм, зазначених у таблицях.

Таблиця 1.1. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками під час короткочасної та тривалої роботи

 

 

Календарний вік, років Граничні норми ваги вантажу (кг)
короткочасна робота тривала робота
юнаки діачата юнаки | дівчата
14 5 2,5 - -
15 12 8,4 4,2
16 14 11,2 5,0
17 16 12,6 6,3

Примітки:

1. Короткочасна робота - 1-2 підняття та переміщення ванта* жу, тривала - більше ніж 2 підняття та переміщення протя­гом 1 години робочого часу, зазначеного у п, 5 цих норм,2. Календарний вік визначається як число повних років, що відраховуються від дати народження.

3. У вагу вантажу включається вага тари і упаковки.

4. Докладене м'язове зусилля при утриманні або переміщенні вантажу з використанням засобів малої механізації не повинно перевищувати граничної норми ваги вантажу, його тривалість - не більше 3 хв., подальший відпочинок - не менше 2 хв.

Таблиця 1.2. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками з рівня робочої поверхні та з підлоги

Примітки:

1. Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на кіль­кість його підйомів (переміщень).

2.Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, верстата, конвеєра і т. ін.

3. Висота підіймання не повинна перевищувати 1 м.

Відстань переміщення вантажу не повинна перевищувати 5 м.


Date: 2015-09-02; view: 260; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию