Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальна Характеристика спортивної підготовки

ВСТУП

 

Досягнення високих спортивних результатів у футзалі потребує вдосконалення цілеспрямованої багаторічної підготовки спортсменів, створення дієвої системи відбору до дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також пошуку ефективних засобів і методів навчально-тренувальної роботи.

Базами для залучення бажаючих до систематичних занять футзалом є дитячо-юнацькі спортивні школи, чітка організація роботи яких ґрунтується на сучасних державних нормативно-правових актах та високому рівні педагогічної діяльності тренерсько-викладацького складу. Завдання підвищення ефективності підготовки спортсменів у футзалі, якості підготовки тренерів-викладачів з вищою освітою не можуть бути вирішені без використання педагогічних інновацій, науково обґрунтованих нормативів щодо організації навчально-виховного процесу у дитячо-юнацьких спортивних школах та їх постійної корекції. Розробка програми обумовлена потребою вдосконалення навчально-тренувального процесу футболістів та у зв’язку з підвищенням сучасних вимог до підготовки резерву для збірних команд України з футзалу.

Навчальний матеріал програми складається з теоретичного та практичного розділів, викладений відповідно до змісту роботи у групах початкової, попередньої базової підготовки, спеціалізованої базової підготовки та групах підготовки до вищих досягнень, що дозволяє тренерам-викладачам спортивних шкіл відпрацювати єдиний комплексний підхід до оцінки тренувального процесу в багаторічній системі підготовки гравців у футзал.

Всі розділи програми взаємопов’язані та відображають планування і зміст підготовки футболістів, основні питання періодизації тренувального процесу. Послідовно викладений основний програмний матеріал, надані тренувальні програми, орієнтовні плани-схеми на кожний річний цикл підготовки у різних групах вихованців.

Програма враховує, що футзал відноситься до складно-координаційних ігрових видів спорту з великою кількістю різноманітних ігрових епізодів і потребує від гравців виконання динамічної роботи перемінної інтенсивності з нерівномірними навантаженнями та непередбачуваною кількістю пауз на тлі високих психоемоційних навантажень.

Навчальна програма з футзалу для дитячо-юнацьких спортивних шкіл визначає спрямованість та зміст навчально-виховного процесу, згідно з вимогами якого планується навчально-тренувальна робота з підготовки гравців у відділеннях з футзалу у відповідних спортивних закладах.

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Спортивна підготовка - багаторічний процес, який охоплює тренування спортсменів, їх підготовку до змагань та участь у них, організацію тренувального процесу та змагань, науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення тренування та змагань, що зумовлює потребу створення належних умов для поєднання занять спортом з роботою, навчанням і відпочинком.

Спортивне тренування - складова спортивної підготовки, спеціалізований процес, підґрунтя якого становить виконання фізичних вправ з метою розвитку та удосконалення фізичних якостей та здібностей, що зумовлюють готовність спортсмена для досягнення найвищих результатів у футзалі.

Мета спортивної підготовки - досягнення максимально можливого для кожного спортсмена рівня технічної, тактичної, фізичної та психологічної підготовленості, зумовленого специфікою футзалу, вимогами змагальної діяльності, та виховання футболістів високої кваліфікації.

Основні завдання спортивної підготовки:

всебічний гармонійний розвиток вихованців;

формування спеціальних знань, умінь та навичок, потрібних для успішної діяльності у футзалі;

засвоєння техніки й тактики гри в футзал;

забезпечення потрібного рівня розвитку рухових якостей, можливостей функціональних систем організму, що несуть основне навантаження у футзалі;

виховання належних моральних і вольових якостей;

забезпечення потрібного рівня спеціальної підготовленості;

придбання теоретичних знань і практичного досвіду, потрібних для успішної тренувальної та змагальної діяльності.

Викладені завдання визначають основні види спортивної підготовки: технічна,тактична, фізична, психологічна й інтегральна.

Основні напрями системи спортивної підготовки:

1. Зростання обсягу тренувальної та змагальної діяльності.

2. Дотримання належного співвідношення системи тренування спортсменів високого класу із специфічними вимогами футзалу, що виявляється в різкому зростанні обсягу спеціальної підготовки у загальному обсязі тренувальної роботи.

3. Максимальна орієнтація на індивідуальні задатки й здібності кожного спортсмена в обраній спортивній спеціалізації при розробці всієї системи багаторічної підготовки, визначення раціональної структури змагальної діяльності.

4. Постійне підвищення змагальної практики як ефективного засобу мобілізації функціональних ресурсів організму футболістів, стимулювання адаптаційних процесів гравців та підвищення на цих засадах ефективності їх підготовки.

5. Прагнення до суворо збалансованої системи тренувальних і змагальних навантажень, відпочинку, харчування, засобів відновлення, стимулювання працездатності та мобілізації функціональних резервів.

6. Організація системи підготовки до головних змагань з урахуванням географічних і кліматичних умов місцевості, де планується їх проведення.

7. Поширення нетрадиційних засобів підготовки: використання приладів, обладнання та методичних прийомів; застосування тренажерів, що забезпечують удосконалення різних рухових якостей; проведення тренувань в різних температурних умовах спортивних залів.

8. Орієнтація системи спортивного тренування на досягнення оптимальної структури змагальної діяльності.

9. Удосконалення системи управління тренувальним процесом на засадах об’єктивного визначення структури змагальної діяльності та підготовленості з урахуванням як загальних закономірностей становлення спортивної майстерності у футзалі, так й індивідуальних можливостей спортсменів.

10. Динамічність системи підготовки, її оперативне коригування на підставі постійного вивчення та урахування як загальних тенденцій розвитку спорту, так й особливостей розвитку футзалу - зміни правил змагань та умов їх проведення, використання нового інвентарю та обладнання, розширення календаря і зміни значущості різних змагань.

 

Date: 2015-08-24; view: 1804; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию