Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Організація навчально-тренувального процесу у дитячо-юнацьких спортивних школах включає планування, контроль, облік та забезпечення всебічної підготовки юних спортсменів.

Планування повинно забезпечувати виконання вимог навчальної програми з урахуванням навчальних завдань і завдань спортивної підготовки та передбачати навчально-тренувальні заняття в обсязі, який наданий в табл. 4. Не повинно плануватися більше 2 навчально-тренувальних занять на добу, а також має передбачатися рівномірний розподіл навчальних занять і змагань протягом тижня, місяця, року. Обов’язковим є планування направлення вихованців спортивної школи на оздоровлення та відпочинок.

Контроль - необхідна функція керування навчально-тренувальним процесом у спортивних школах, спрямована на забезпечення якісного виконання наказів і розпоряджень керівництва, вимог програми тощо. Контроль повинен бути систематичним та об’єктивним. У ході контролю вивчається стан фізичної та технічної підготовленості вихованців, методичної підготовленості тренерів-викладачів та вживаються заходи, спрямовані на їх покращення. Ефективність навчально-тренувального процесу визначається порівнянням показників фізичної та технічної підготовленості вихованців.

Облік виконання заходів навчально-тренувального процесу - це збір, систематизація, узагальнення та збереження інформації про функціонування системи спортивної підготовки та її результати з метою вироблення і прийняття обґрунтованих рішень щодо удосконалення підготовки спортсменів. Показники фізичної та технічної підготовленості вихованців повинні відповідати їх дійсному стану.

Забезпечення навчально-тренувального процесу- вчасне та повне надання можливостей для функціонування і розвитку системи підготовки у спортивних школах (матеріально-технічне, фінансове, медичне, наукове, методичне, інформаційне та правове), а також створення, вдосконалення і використання навчально-матеріальної бази за призначенням.

Складовими організації занять є: підготовка до занять; організація вихованців, комплектування груп; визначення форм проведення занять; визначення місця перебування тренера під час занять; контроль та облік виконаної роботи.Основною формою проведення навчально-тренувального процесу є заняття - командні, групові та індивідуальні. Крім того, можна організовувати різноманітні змагання, походи та масові заходи. Заняття повинні носити виховний характер і проводитись за однією системою (додат. 1).

Види занять з футзалу зумовлюються контингентом вихованців, поставленими завданнями (спрямованістю) та умовами проведення.

Заняття бувають:

навчальні (навчання техніки й тактики);

навчально-тренувальні (навчання техніки, розвинення фізичних якостей, тактична та інші види підготовки);

тренувальні (розвинення фізичних якостей, техніко-тактична підготовка);

контрольні (контроль рівня підготовленості, вирішення поставлених завдань і ступеня досягнення мети, складання контрольних нормативів).

Режим навчально-тренувальної роботи визначається кількістю навчальних (академічних) годин на тиждень. Тривалість одного заняття у групах початкової підготовки не повинна перевищувати 90 хв., у групах попередньої базової підготовки - 135 хв., у групах спеціалізованої базової підготовки та групах підготовки до вищих досягнень - 180 хв.

Навчальні групи комплектуються з урахування віку вихованців, рівня їх спортивної підготовленості та уміння грати у футзал. Проводяться групові та командні заняття, що в свою чергу не виключає індивідуальних.

Окрім відвідування навчально-тренувальних занять за розкладом вихованці повинні кожний день робити фізичну зарядку, а також виконувати індивідуальні завдання тренера з удосконалення окремих елементів техніки та розвитку фізичних якостей.

Збільшення тренувальних навантажень та переведення до наступних груп зумовлюються не тільки спортивним розрядом вихованців, але й виконанням ними навчальної програми, контрольних нормативів із загальної та спеціальної підготовки з урахуванням чинників фізичного розвитку, стану здоров’я та функціональної підготовленості. Ці вимоги дозволяють педагогічній раді школи скоротити або подовжити час навчання окремих спортсменів. Тренер має право зменшити термін спортивних занять у період між іспитами, враховуючи успішність у загальноосвітній школі, а також визначати індивідуальні домашні завдання.

 

Планування процесу підготовки

 

Організація спортивних занять може бути достатньо досконалою за умови використання загальних методів і засобів підготовки та сучасних методів планування. Одним з таких методів є цільове планування, що передбачає:

планування на підставі чіткого уявлення кінцевого результату;

використання комплексного підходу;

досягнення поставленої мети з мінімальною витратою ресурсів;

планування - не від початку підготовки, а від дня, передбаченого для досягнення кінцевого результату.

У футзалі використовують: перспективне планування (на засадах комплексних програм багаторічної підготовки на чотири і більше років); річне (за схемою-графіком, в якому визначені всі види підготовки та її забезпечення з урахуванням термінів головних стартів); оперативне (робочий план-графік або логічна схема на період, етап, місяць підготовки); поточне (на підставі робочого плану-графіку складається план тижневого тренувального циклу; тижневий план являє собою набір кількох тренувальних занять); планування заняття (для кожного тренувального заняття складається модель).
Date: 2015-08-24; view: 708; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию