Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вікові особливості раціональної побудови багаторічної підготовки

 

Період занять футзалом для більшості спортсменів збігається з періодом інтенсивного вікового розвитку. Цей чинник обов’язково треба брати до уваги під час проведення занять.

Встановлено, що розвинення фізичних якостей має бути пристосоване переважно до наступних вікових періодів, років:

спритність та гнучкість ………………. 6-7, 11-15;
помірна сила …………………………… 10-12;
швидкість та рухливість ……………… 10-13;
швидкісно-силова підготовленість …... з 11 до 16;
координаційні якості …………………. 8-11;
силова підготовка ……………………... 14-17;
швидкісна витривалість ………………. 14-17;
витривалість …………………………… 15-18.

 

Вікові особливості навантаження та тренування

на різних етапах багаторічної підготовки

Вікові особливості Методичні особливості навчання та тренування
Вік спортсменів 6-10 років
1.У молодшому шкільному віці відбуваються суттєві зміни у процесах мислення та пам’яті. Під час навчання і виховання розвивається здібність логічного міркування та абстрактного мислення. Навчати техніки футзалу у цьому віці доцільно за допомогою цілісного методу
2. Інтенсивний розвиток усього орга-нізму, щорічне збільшення зросту на 3-4 см. Процес окостеніння не закінчений, кістки таза не зрослися, кістки скелета легко піддаються деформації. М’язи та зв’язковий апарат слабкі - треба докладати зусиль, аби підтримувати хребет у правильному положенні. Слід уникати положень, що призводять до викривлення хребта, сильних поштовхів і струсів тіла, різних зупинок та поворотів, перенапруження опорно-рухового апарату. Нерівномір-не навантаження на праву та ліву ноги може спричинити зміщення кісток поясу верхніх кінцівок й таза.
3. У дітей цієї вікової категорії частота серцевих скорочень (ЧСС) відносно більше, ніж у дорослих (90-92 уд./хв.). Серцевий м’яз слабкий: навіть за незначного навантаження ЧСС різко збільшується, але й швидко повертається до норми. Обмежуються вправи з різними видами натужувань, доланням значного опору. Не слід ставити завдання, що є важки-ми для виконання та спричиняють велике нервове напруження. Треба пам’ятати про неприпустимість тривалого навантаження під час бігу.
4. Дихання часте, поверхневе, близько 22 разів за 1 хв.. Навчати глибокого, рівномірного дихання через ніс.
5. Процеси збудження переважають гальмувальні. Тому для дітей цього віку характерними є більша рухливість, часте переключення з одного виду діяльності на інший. Застосовуються рухові дії з частою їх зміною та обмеженою кількістю повторень.
Вік спортсменів 11-12 років
Розвиток організму підлітків відбувається відносно рівномірно: Тренувальні вимоги підвищуються повільно.
1. Хребет відрізняється значною гнучкістю. Більше уваги приділяється формуванню правильної статури, цілеспрямовано, але обережно розвивається гнучкість. Під час виконання рухів з великою амплітудою уводити в рухову діяльність невеликі дози дрібних і точних рухів. Значна увага приділяється м’язам-розгиначам та розвитку координації рухів.
2. Суглобо-зв’язковий апарат еластич-ний, але недостатньо міцний.
3. Інтенсивно розвиваються м’язова система та центри регуляції рухів. Великі м’язи розвиваються швидше, ніж дрібні. Тонус м’язів-згиначів переважає тонус м’язів-розгиначів. Утруднені дрібні та точні рухи.
4. Відбуваються істотні зміни рухових функцій. Створюються якнайсприят-ливіші передумови для навчання та розвитку фізичних якостей. Ефективно навчати нових складних рухів, активізувати роботу з розвитку спеціальних фізичних якостей, особливо спритності, гнучкості, швидкості.
5. Значного розвитку досягає кора головного мозку. Друга сигнальна система, слова набувають все більшого значення. Мають переважати мовні методи.  
6. Силові та статичні вправи викликають швидке стомлення. У тренуванні бажано дотримуватися швидкісно-силового режиму, статичні навантаження обмежуються.
Вік спортсменів 13-15 років
3 фізіологічної точки зору, підлітковий вік - період статевого дозрівання:  
1. Характеризується інтенсивним зростанням тіла у довжину (до 10 см на рік), підвищеним обміном речовин, посиленням діяльності залоз внутрішньої секреції, перебудовою всіх систем організму. З метою уникнення надмірного підвищення зросту та маси тіла потрібно неухильно, але обережно підвищувати тренувальне навантаження.
2. Відбувається перебудова діяльності опорно-рухового апарату, тимчасово погіршується координація, можливе погіршення деяких фізичних якостей. Проте треба опановувати нові складні рухові дії, підвищувати спеціальну фізичну підготовленість, розвивати гнучкість, швидкісно-силові якості.
3. Нерівномірності в розвитку серцево-судинної системи можуть призводити до підвищення кров’яного тиску, порушення серцевого ритму, швидкого стомлення. Обережно та індивідуально дозувати навантаження, піклуватися про повноцінний відпочинок і відновлення, регулярно здійснювати лікарський контроль.
4. Збудженість переважає гальмування, реакції за силою та характером частіше є неадекватними подразникам, що їх викликали. Потрібні спокійна ділова обстановка, доброзичливість та виховання якостей особистості.
Вік спортсменів 16-19 років
Цей вік характеризується високим ступенем функціонального удоскона-лення:  
1.Серцево-судинна система готова до значних навантажень. Планомірно чергуються режим роботи та відпочинку. Враховуються всі закономірності підвищення інтенсив-ності навантажень.
2. Можливі високі спортивні результати відповідно до вікової групи, але функціональні можливості спортсменів ще не досягають рівня дорослих. Психологічно підготувати спортсменів до участі у змаганнях. Враховувати, що це період закінчення школи, вступу до середніх спеціальних та вищих навчальних закладів - важливих подій у житті, що потребують високого психічного напруження.
Вік спортсменів 19 років і старші
Закінчується формування систем організму. Спортсмени спроможні переносити великі фізичні та психічні напруження. Спортсменам надається право самостійно тренуватись.

Date: 2015-08-24; view: 510; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.02 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию