Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаЖылдамдықтардың лездік центрінің орнын анықтаудың дербес жағдайлары

Жылдамдықтардың лездік центрініңнегізгі қасиеттерін қолданып, жазық қиманың нүктелерінің жылдамдықтарының әртүрлі бағыттары үшін жылдамдықтардың лездік центрініңорнын анықтауға болады.

 

 

1. Егер жазық қиманың бір нүктесі (А нүктесі) жылдамдығының шамасы мен бағыты, ал екінші нүктесінің (В нүктесі) жылдамдығының тек бағыты белгілі болса (2.22 сурет), онда ЖЛЦ (Р нүктесі) А және В нүктелерінен олардың жылдамдық векторларының бағыттарына жүргізілген перпендикулярлардың қиылысу нүктесінде жатады. векторының бағытымен және векторларының бағыты анықталады. (13) өрнегінен жазық қиманың кез келген нүктесінің жылдамдығы және қиманың бұрыштық жылдамдығы табылады.

2. Егер жазық қиманың екі нүктесінің (А мен В) жылдамдықтарының векторлары параллель, шамалары белгілі және осы нүктелерді қосатын түзуге перпендикуляр бағытталса (8-сурет), онда ЖЛЦ (Р нүктесі) жылдамдық векторларының басы мен ұшы арқылы жүргізілген түзулердің қиылысу нүктесінде жатады. Қиманың бұрыштық жылдамдығының бағыты нүкте жылдамдықтары бағытымен анықталады, ал оның шамасы мен қиманың басқа нүктелерінің жылдамдықтары (13) өрнегінен табылады.

 

 

3. Егер жазық қиманың екі нүктесінің (А және В) жылдамдықтарының векторлары параллель, бірақ осы нүктелерді қосатын түзуге перпендикуляр болмаса (9-сурет), онда және векторларына тұрғызылған перпендикуляр түзулер қиылыспайды, демек ЖЛЦ шексіздікте жатады, бұл ЖЛЦ жоқ дегенді білдіреді.Жылдамдықтардың проекциялары туралы теорема бойынша . Осыдан және ; басқа нүктелер үшін де осылай болады. болғандықтан, (13) өрнегінен бұрыштық жылдамдықтың нөлге тең екенін көреміз: . Бұл жағдайда дене лездік ілгерілемелі қозғалыс жасайтын болады.

4. Егер дене қозғалмайтын бетпен сырғанамай домалайтын болса, онда ЖЛЦ (Р нүктесі) денелердің жанасу нүктесінде жатады (10-сурет).

Жазық-параллель қозғалыстың айналмалы қозғалыстан айырмашылығы жылдамдықтардың лездік центрі өзінің жазықтықтағы орнын өзгертіп отырады.

 
Date: 2015-09-03; view: 1698; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию