Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Підрозділ 2.1. Розміри, спеціалізація та ресурсний потенціал досліджуваного підприємства

Таблиця 2.1-Визначення розміру виробництва у «...»

Показники 20...р. 20...р. 20...р. 20..р. у% до
20...р. 20...р.
Вартість валової продукції сільського господарства (у постійних цінах 2010р.), тис. грн          
Виручка від реалізації сільськогосподарської продукції, тис. грн          
Середньорічна чисельність працюючих,чол.          
Площа сільськогосподарських угідь, га          
Поголів’я худоби та птиці, ум. гол.          
Середньорічна вартість основних виробничих засобів, тис. грн          

Таблиця 2.2 - Розмір та структура виручки від реалізації у «...»

Галузі та види продукції Роки, тис. грн У середньому за 3 роки, тис. грн Структура, %
20... 20... 20... по с.-г. продукції по господарству
Зернові та зернобобові, з них:            
……..            
Всього по господарству         Х 100,0

Таблиця 2.3 - Динаміка і структура землекористування у «…»

Показники 20..р. 20..р. 20..р. 20..р. у % до
га % га % га % 20..р. 20..р.
Загальна земельна площа,                
в т.ч. сільськогосподарські угіддя                          
з них: - рілля                
- багаторічні насадження                
- пасовища                
- сіножаті                
Посівні площі                
Зрошувані землі                
Коефіцієнт освоєння землі Х   Х   Х   Х Х
Коефіцієнт розораності сільськогосподарських угідь Х   Х   Х   Х Х
Коефіцієнт використання ріллі Х   Х   Х   Х Х

Таблиця 2.4 - Показники ефективності використання земельних угідь у «...»Показники Роки 20..р. у % до
20... 20... 20... 20..р. 20..р.
Одержано на 1 га оброблюваних земель, грн:          
- валової продукції сільського господарства - (в постійних цінах 2010р.)          
валового доходу від сільського господарства          
- прибутку (+), збитку (-) від реалізації сільськогосподарської продукції          

 

Таблиця 2.5 - Навантаження земельних угідь і умовних голів худоби

на одного працівника в «...»

Показники Роки 20..р. у % до
20... 20... 20... 20..р. 20..р.
Припадає на одного середньорічного працівника:          
- сільськогосподарських угідь, га          
- посівів, га          
- у т.ч. працемістких однорічних культур, га          
- багаторічних насаджень, га          
- худоби та птиці всіх видів, ум. гол.          

Таблиця 2.6 - Показники ефективності використання трудових ресурсів у «…»

Показники Роки 20..р. у % до
20... 20... 20... 20..р. 20..р.
Отримано в розрахунку на одного середньорічного працівника, тис. грн:          
- вартості валової продукції сільського господарства - (у постійних 2010 р.)          
- валового доходу від сільського господарства          
- прибутку (+), збитку (-) від реалізації сільськогосподарської продукції          

Таблиця 2.7 - Забезпеченість основними засобами та енергетичними ресурсами у «...»Показники Роки 20..р. у % до
20... 20... 20... 20..р. 20..р.
Припадає на 100 га сільськогосподарських угідь:          
- вартості основних виробничих засобів, тис. грн          
- енергетичних ресурсів, к.с. Припадає на одного середньорічного працівника:          
- вартості основних засобів, тис. грн          
- енергетичних ресурсів, к.с.          

 

Таблиця 2.8 - Показники стану та руху основних засобів у...

Коефіцієнти Роки 20..р. у % до
20... 20... 20... 20..р. 20..р.
Коефіцієнт зносу          
Коефіцієнт придатності          
Коефіцієнт вибуття          
Коефіцієнт оновлення          
Коефіцієнт росту          

 

Таблиця 2.9 - Економічна ефективність використання основних виробничих засобів у …

Показники Роки 20..р. у % до
20... 20... 20... 20..р. 20..р.
Отримано на 1 гривню основних засобів, грн.:          
- вартості валової продукції сільського господарства ( в постійних цінах 2010р.)          
- валового доходу від сільського господарства          
- прибутку (+), збитку (-) від реалізації сільськогосподарської продукції          

Date: 2015-08-07; view: 190; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию