Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сандық қатар және оның қосындысы

Сандық қатарлар

─ сандық қатардың n-дербес қосындысыдеп аталады.

Егер

(11.2)

бар және ақырлы болса, онда сандық қатар жинақты,ал (11.2) шек жоқ немесе шектелмеген болса, қатар жинақсыздеп аталады. Берілген (11.1) қатардың шегі болатын S саны оның қосындысыдеп аталады.

М.1*.а) ; ә) ; б) ; қатарларын жинақтылыққа зерттеп, егер жинақты болса олардың қосындысын табайық.

Шешу. а) Берілген қатардың мүшелері - еселігі болатын, геометриялық прогресия болып табылады. Ендеше, оның алғашқы -мүшесінің қосындысы,

(*)

өрнегімен анықталады. Бұдан болғанда , ал - болатындығын көреміз. Еендеше, (*) n-дербес қосындыдан шекке көшсек, болғанда қатардың қосындысы

болып шығады. Демек, қатар жинақты.

Егер де, болса, берілген қатар жинақсыз.

ә) Берілген сандық қатардың бөлімін түрлендіру арқылы, жәй бөлшектерге жіктейік. Сондықтан,

болғандықтан . (1)

 

Онда (1) жәй бөлшекті пайдаланып берілген сандық қатардың n-дербес мүшесін мына түрде жазуға болады:

(2)

 

Енді бұл қосындыны жеке-жеке ашып жазайық,

 

Онда

Демек, (11.2) шекті тапсақ

Ендеше, берілген сандық қатар жинақты, ал оның қосындысы .

б) Жаңағы тәсіл бойынша қатар астындағы өрнекті жәй бөлшектерге жіктейік

Онда

 

Енді берілген қатарға сәйкес n-дербес қосындыны құрайық, яғни

 

Ендеше,

Бұдан берілген қатар жинақты, ал оның қосындысы болсын.(11.3)

қалдық қатардеп аталады.

 

М. 4*.а) , ә) қатарларын жинақтылыққа зерттейік.

Шешуі. а) Бірінші қатардан

Болғандықтан, оны бигармоникалық жинақты қатармен (М, 3*) салыстырайық. Онда (11.7) қатынасты қарастыралық

.

Ендеше, 11.5 теорема бойынша берілген а) қатары жинақты.

ә) Бұл қатарды гармоникалық жинақсыз қатармен (М. 3*) салыстырайық, 11.5-шектік теорема бойынша, . Демек, берілген қатар жинақсыз.

 

11.6 Теорема(Д’Аламбер белгісі). Айталық, қатары үшін

(11.8)

шегі бар болсын. Онда:

1º. - берілген қатар жинақты;

2º, - қатар жинақсыз.

11.7 Теорема(Коши белгісі). Айталық, болғандағы сандық қатары үшін

(11.9)

шегі бар болсын. Онда:

1º. - қатар жинақты;

2º. - қатар жинақсыз.

М.5*.а) ; ә) қатарларын жинақтылыққа зерттейік.

 

Шешуі. Д’аламбер белгісі бойынша тексерейік,

 

Демек, берілген қатар жинақты.

ә) Коши белгісін пайдаланайық,

Ендеше, берілген қатар жинақты.

Ескерту. Егер , болғанда, зерттелетін қатар жинақты да, жинақсыз да болуы мүмкін. Мысал үшін, гармоникалық және бигармоникалық қатарлар үшін:

 

Ал, ─ гармоникалық қатардың жинақсыз. ─ бигармоникалық қатардың жинақты болатындығы, жоғары да 3*-мысалда көрсетілген.

11.8 Теорема(Коши теоремасы). Мүшелер ара қатынаста болатын қатарының жинақты болуы,

қатарының жинақты болуымен тікелей байланысты.

М.6*. ─ Дирихле қатарын жинақтылыққа зерттейік.

Шешуі. Егер болады да, қатар жинақтылының қажетті шарты орындалмайды. Демек, болғанда Дирихле қатары жинақсыз.

Айталық, болсын. Енді көмекші

қатарын қарастырайық, Егер болса, (*) қатары, еселігі болатын геометриялық прогрессияның қосындысы болғандықтан, жинақсыз болады. Ал болғанда (*) қатары болғандықтан, жинақты.

Сонымен, соңғы 11.8 Коши теоремасы бойынша, ─ Дирихле қатары болғанда жинақты және болғанда жинақсыз болады.

М.7*. қатарын жинақтылыққа зерттейік.

Шешуі. Берілген қатарды -дықтан, мүшелері

болатын қатармен салыстырудың шектік белгісімен (11.5 Т. ) салыстырамыз, яғниДемек, ─ Дирихле қатары болғандықтан жинақты. Ендеше, берілген қатар жинақты.

11.9 Теорема (Коши-Маклореннің интегралдық белгісі). Айталық, қатарының барлық мүшесін (көңілде ғана - (формально)) аралығында теріс болмайтын монотонды функция ретінде қарастырайық. Онда берілген қатарының жинақты (я жинақсыз) болуы, меншіксіз интегралының жинақты (я жинақсыз) болуымен тікелей байланысты болады.

М.8*. қатарын жинақтылыққа зерттейік.

Шешуі. Келтірілген Коши-Маклореннің интегралдық белгісін бірден қолдансақ, меншіксіз интегралын жинақтылыққа зерттеуіміз қажет. Бірақ ол ауырлыққа келтіретін болғандықтан, үшін

(*)

Енді берілген қатарды одан үлкенірек болатын қатарымен салыстырамыз. Бұған Коши-Маклореннің интегралдық белгісін қолдану жеңіл. Сонымен,

 

Демек, меншіксіз интеграл жинақты. Онда оған сәйкес қатары жинақты. Өз кезегінде, (*) ара қатынасты еске алсақ, жинақтылықтың салыстыру белгісі бойынша, берілген қатардың жинақтылықтылығы шығады.

М.9*. қатарының қосындысын -ге дейінгі дәлдікпен табайық.

Шешуі. болғандықтан, берілген қатарға сәйкес қалдық қатар үшін алынған (11.10) бағаны ескеру арқылы:

 

Бұдан екендігі шығады. Ендеше,
Date: 2015-07-23; view: 4041; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.162 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию