Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Впровадження ECTS у ВНЗ не впливає на: збільшення значення наукових досліджень

85. Модуль в КМСОНП – це: задокументована завершена частина освітньо-професійної програми(навчальної дисципліни, практики), що реалізується відповідними формами навчального процесу.

86. Яка структура інтерактивного комплексу методичного забезпечення дисципліни (ІКМЗД) ?

87. До самостійної роботи студента належать такі форми роботи: вивчення навчальної літератури за темами, пошук додаткової літератури; • конспектування, складання планів, тез;• кодування інформації (складання схем, таблиць, графіків); • написання рефератів, доповідей, оглядів, звітів; • підготовка повідомлень до семінарських занять; • виконання вправ, розв’язування задач; • виконання письмових контрольних, лабораторних робіт; • виконання завдань за допомогою комп'ютера, та ін.

88. Коли відкрився найстаріший університет Німеччини? 1385 рік

89. Триступенева система контролю якості освіти включає такі види контролю: поточний, модульний, підсумковий

90. Якою є система вищої освіти Італії? унітарна

91. Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) – це: модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць(залікових кредитів).

92. Скільки країн у 1999 р. підписали Лісабонську декларацію?43 країни

93. Який документ Болонської системи був підписаний у 1997 р.?Лісабонська конвенція

94. Болонський процес – це:реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у внз.

95. Поглиблення стосунків України з ЄС здійснюється через:міжнародне співробітництво, європейську інтеграцію, міжнародні угоди

96. Процес реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах, це….Болонський процес

97. Головне завдання Болонського процесу полягає у: у забезпеченні сумісності і визначенні схожості систем вищої освіти країн-учасниць, сприянні культурному та освітньому різноманіттю й створення до 2010 року європейського наукового та освітнього простору задля підвищення конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на світовому ринку праці.


Date: 2015-07-22; view: 96; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию