Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Впровадження ECTS у ВНЗ не впливає на: збільшення значення наукових досліджень

85. Модуль в КМСОНП – це: задокументована завершена частина освітньо-професійної програми(навчальної дисципліни, практики), що реалізується відповідними формами навчального процесу.

86. Яка структура інтерактивного комплексу методичного забезпечення дисципліни (ІКМЗД) ?

87. До самостійної роботи студента належать такі форми роботи: вивчення навчальної літератури за темами, пошук додаткової літератури; • конспектування, складання планів, тез;• кодування інформації (складання схем, таблиць, графіків); • написання рефератів, доповідей, оглядів, звітів; • підготовка повідомлень до семінарських занять; • виконання вправ, розв’язування задач; • виконання письмових контрольних, лабораторних робіт; • виконання завдань за допомогою комп'ютера, та ін.

88. Коли відкрився найстаріший університет Німеччини? 1385 рік

89. Триступенева система контролю якості освіти включає такі види контролю: поточний, модульний, підсумковий

90. Якою є система вищої освіти Італії? унітарна

91. Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) – це: модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць(залікових кредитів).

92. Скільки країн у 1999 р. підписали Лісабонську декларацію?43 країни

93. Який документ Болонської системи був підписаний у 1997 р.?Лісабонська конвенція

94. Болонський процес – це:реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у внз.

95. Поглиблення стосунків України з ЄС здійснюється через:міжнародне співробітництво, європейську інтеграцію, міжнародні угоди

96. Процес реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах, це….Болонський процес

97. Головне завдання Болонського процесу полягає у: у забезпеченні сумісності і визначенні схожості систем вищої освіти країн-учасниць, сприянні культурному та освітньому різноманіттю й створення до 2010 року європейського наукового та освітнього простору задля підвищення конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на світовому ринку праці.


Date: 2015-07-22; view: 105; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию