Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Головною тезою Сорбонської конвенції є… формування відкритого європейського простору у сфері вищої школи

169. Для впровадження КМСОНП слід дотримуватися таких принципів:

170. Головна підстава для запровадження КМСОНП в українських ВНЗ:

171. Коли була підписана Пражська декларація? 19 травня 2001 рік

172. До стратегічних завдань розвитку освіти України не відноситься:

173. Заліковий кредит в КМСОНП – це:

174. Коли розпочинається навчальний рік у ВУЗах Іспанії? Перший тиждень жовтня

175. Чи існує зв’язок між кредитами ЕСТS та кількістю аудиторних годин?

176. Чи може студент, який навчається за кордоном та складає іспити, бути зобов’язаним їх перескладати у своєму університеті?

177. Кредит ECTS — це:

178. Метою впровадження КМСОНП є:

179. Дидактичний кредит не є:

180. Де відкрився найстаріший університет Німеччини? М. Гейдельберг

181. Модуль – це…..

182. Головною тезою Болонської декларації є…

183. Скільки країн у 1999 р. підписали Лісабонську декларацію? 43 країни

184. Теза про визнання кваліфікацій для системи вищої освіти європейського регіону є головною ідеєю…Лісабонської декларації

185. Метою наукового і технічного співробітництва України з ЄС є:

186. Назвіть п’ять країн Європи з бінарною (подвійною) системою вищої

освіти. Німеччина, Франція, Греція, Бельгія, Великобританія.

187. Поштовхом для народження Болонського процесу стало:

188. Тривалість першого циклу навчання в ЕСТS:

189. До ключових елементів ЕСТS не відноситься:

190. До основних зобов’язань начального закладу за умови користування ЕСТS не відноситься:

191. Основні принципи Сорбонської декларації:

192. Як називався перший заклад вищої освіти в Москві? Слов*яно-греко-латинська академія

193. На яких 3-х ключових елементах базується ЕСТS? інформація (стосовно навчальних програм і здобутків студентів), взаємна угода (між закладами-партнерами і студентом) і використання кредитів ЕСТS (щоб визначити навчальне навантаження для студентів).

194. До основних функцій координатора ЕСТS від закладу належать: займатися адміністративними й академічними аспектами ЕСТS і надавати консультації студентам.195. Який зв’язок шкал оцінювання знань студентів в нашому університеті та

згідно ЕСТS ?

196.ЕСТS не забезпечує прозорість через такий засіб: 1. Кредити ЕСТS, які є числовим еквівалентом оцінки, що призначається розділам курсу, щоб окреслити обсяг навчального навантаження студентів, необхідний для завершення курсу. 2. Перелік оцінок з предметів, який показує здобутки студентів у навчанні у спосіб, який є всебічним і загальнозрозумілим, і може легко передаватися від одного закладу до іншого. 3. Інформаційний пакет, який дає письмову інформацію студентам і працівникам про навчальні заклади, факультети, організації і структуру навчання і розділів курсу. 4. Навчальний контракт, що стосується навчальної програми, яка буде вивчатися, і кредитів ЕСТS, які будуть присвоюватись за успішне її закінчення, є обов'язковим як для місцевого і закордонного закладів, так і для студентів.

197.Яку кількість ВУЗів університетського рівня нараховує система вищої освіти Італії? 65 закладів

198.Де відбувся четвертий саміт Болонського процесу, на якому до Болонського процесу приєдналась Україна?М. Берген(Норвегія)

199.Який документ Болонської системи був підписаний у 1998 р.? Сорбонська декларація

200.В чому полягає Європейський вибір України ?

201.У якому місті та в якому році Україна приєдналася до Болонського

процесу ? травень, 2005 рік, м.Берген(Норвегія)

202.Які дві тенденції домінують у структурі вищої освіти європейських країн?унітарна, бінарна.

203.Основні положення Сорбонської декларації:гармонізація європейсих систем вищої освіти; мобільність; визнання; доступ до ринків праці.

204.Яким курсам призначаються кредити ЕСТS?

205.Один модуль, зазвичай, містить:

206.У вищих навчальних закладах у процесі вдосконалення навчального процесу ставляться такі завдання:

207.Чи є зв’язок між кредитами ЕСТS та рівнем і складністю розподілу курсу? Немає жодного зв'язку між цими двома поняттями. Рівень розділу курсу не може визначатися кредитами ЕСТS. У ЕСТS рівень розділу курсу описується в інформаційному пакеті закладом, що запрошує.

208.Теза про гармонізація європейських систем вищої освіти була головною ідеєю…Сорбонської декларації

Згідно з ЕСТS угода про навчання укладається між: Коли три залучені сторони - студент, місцевий навчальний заклад і закордонний навчальний заклад - домовилися про програму навчання за кордоном, вони підписують угоду про навчання, яка додається до анкети-заяви. Ця угода, що описує програму навчання за кордоном, повинна бути підписана до того, як студент виїде до місця навчання за кордон. Добра практика у використанні угоди про навчання є важливим аспектом ЕСТS.

210.Для того, щоб заповнити анкету-заяву, студент повинен:

Для того, щоб заповнити заяву, студент повинен бути добре ознайомлений з програмою навчання, яку він(вона) вибирає в закордонному ВНЗ, розробленою спільно з координатором факультету ЕСТS місцевого навчального закладу ЕСТS.Студент також може за бажанням включити в анкету другий і третій навчальний заклад на вибір, якщо його заява щодо першого закладу не буде прийнята. У такому разі студент за згоди координатора повинен буде підготувати угоду про навчання для кожного навчального закладу, до якого він подає заяву.

 

211.Вкажіть ціну кредиту ЕСТS: 1 кредит=36 годин

212.Коли була підписана Пражська декларація? 19 травня 2001 року.

213.В Україні до закладів І-ІІ рівнів акредитації відносяться: технікуми, училища, коледжи.
Date: 2015-07-22; view: 91; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию