Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Навчальне навантаження, необхідне для засвоєння змістових модулів, вимірюється: в кредитах

Офіційним документом, який започаткував Болонський процес, є: започатковано 19 червня 1999 року в Болоньї (Італія) підписанням 29 міністрами освіти від імені своїх урядів документа, який назвали «Болонська декларація».

5. До якого року мають бути виконані вимоги Болонської декларації щодо

створення єдиного європейського простору? До 2010 року

6. Метою Болонського процесу є… Створення європейського наукового та освітнього простору, консолідація зусиль наукової та освітянської громадськості й урядів країн Європи для підвищення конкурентоспроможності європейської системи науки і вищої школи у світовому вимірі та підняття можливості випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці.

7. За типами курси поділяються на: теоретичний та практичний

8. Безперервна освіта охоплює людей: Безперервна освіта — комплекс державних, приватних і суспільних освітніх установ, що забезпечують організаційну і змістовну єдність і подальший взаємозв'язок всіх ланок освіти, задовольняючи прагнення людини до самоосвіти і розвитку протягом всього життя. Охоплює все активне життя людини

Кредити ECТS дають змогу: порівнювати обсяг навчального навантаження студента, визначити якість показники освіти, регулювати зміст, структуру та еквівалентність навчальних программ, усувати різницю між навчальними системами країн Європи

Навчальне навантаження, необхідне для засвоєння змістових модулів, вимірюється: в кредитах

11. Болонський процес – це….процес реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у внз.

12. Коли була підписана Лісабонська конвенція?1997 рік

13. Де відбувся четвертий саміт Болонського процесу, на якому до Болонського процесу приєдналась Україна?м.Берген(Норвегія)

14. Змістовий модуль – це ….система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об*єктові.

15. Якою є система вищої освіти Франції?бінарна

16. Скільки ВНЗ налічується у Росії? 541 цивільних, 89 військових ВНЗ.

17. Основними цілями «Угоди про партнерство і співробітництво» між Україною і Європою є:

розвиток тісних політичних стосунків шляхом постійного діалогу з політичних питань;

♦ сприяння торгівлі та інвестиціям, гармонійним еко-номічним стосункам;

♦ забезпечення основ для взаємовигідного економічного, соціального, фінансового, науково-технічного та культурного співробітництва;


Date: 2015-07-22; view: 151; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию