Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Підтримка України в її зусиллях зміцнювати демо-кратію та завершены переходу до ринкової економіки

 

18. Співробітництво України і ЄС розпочато з прийняття Декларації ЄС щодо України в:

Назва «Болонський процес» походить:Назва Болонського процесу походить від Болонської декларації, яку 19 червня 1999 р. було підписано Міністрами освіти 29 європейських країн

Від назви італійського університету в місті Болонія, який першим висунув гасло демократизації освіти, розширення свобод та прав університетів у межах освітньої діяльності

Зустрічі міністрів освіти європейських країн відбуваються: Відтепер кожні два роки відбуваються зустрічі міністрів вищої освіти країн Європи

21. Система контролю якості освіти формується на рівні:

У дворівневу систему навчання входять такі освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр та спеціаліст, б-магістр

23. Коли відкрився найстаріший університет Німеччини?1385 р.у м. Гейдельберг

24. Структура вищої освіти в європейських країнах поділяється на: унітарну і бінарну.

До ключових елементів ЕСТS відносяться: ЕСТS базується на трьох ключових елементах: інформація (стосовно навчальних програм і здобутків студентів), взаємна угода(між закладами-партнерами і студентом) і використання кредитів ЕСТS (щоб визначити навчальне навантаження для студентів).

25. Чи є відмінність між призначенням кредитів для дисциплін і присвоєнням кредитів студентам ? Кредити ЕСТS призначаються для розділів курсу, але присвоюються лише студентам, які успішно завершили курс, задовольняючи всі необхідні вимоги стосовно оцінювання.

26. Якою є система вищої освіти Бельгії?бінарна

Науково-технічне співробітництво України і ЄС здійснюється через: Угоду про партнерство і співробітництво

28. Євроінтеграція України забезпечує розвиток:

В якому документі говориться про те, що Європа повинна стати «Європою знань»: Лісабонська конвенцію про визнання кваліфікацій


Date: 2015-07-22; view: 69; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию