Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Підтримка України в її зусиллях зміцнювати демо-кратію та завершены переходу до ринкової економіки

 

18. Співробітництво України і ЄС розпочато з прийняття Декларації ЄС щодо України в:

Назва «Болонський процес» походить:Назва Болонського процесу походить від Болонської декларації, яку 19 червня 1999 р. було підписано Міністрами освіти 29 європейських країн

Від назви італійського університету в місті Болонія, який першим висунув гасло демократизації освіти, розширення свобод та прав університетів у межах освітньої діяльності

Зустрічі міністрів освіти європейських країн відбуваються: Відтепер кожні два роки відбуваються зустрічі міністрів вищої освіти країн Європи

21. Система контролю якості освіти формується на рівні:

У дворівневу систему навчання входять такі освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр та спеціаліст, б-магістр

23. Коли відкрився найстаріший університет Німеччини?1385 р.у м. Гейдельберг

24. Структура вищої освіти в європейських країнах поділяється на: унітарну і бінарну.

До ключових елементів ЕСТS відносяться: ЕСТS базується на трьох ключових елементах: інформація (стосовно навчальних програм і здобутків студентів), взаємна угода(між закладами-партнерами і студентом) і використання кредитів ЕСТS (щоб визначити навчальне навантаження для студентів).

25. Чи є відмінність між призначенням кредитів для дисциплін і присвоєнням кредитів студентам ? Кредити ЕСТS призначаються для розділів курсу, але присвоюються лише студентам, які успішно завершили курс, задовольняючи всі необхідні вимоги стосовно оцінювання.

26. Якою є система вищої освіти Бельгії?бінарна

Науково-технічне співробітництво України і ЄС здійснюється через: Угоду про партнерство і співробітництво

28. Євроінтеграція України забезпечує розвиток:

В якому документі говориться про те, що Європа повинна стати «Європою знань»: Лісабонська конвенцію про визнання кваліфікацій


Date: 2015-07-22; view: 59; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию