Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організація маркетингової діяльності у закладі готельно-ресторанного господарства

Тема 12. Організація та контроль маркетингової діяльності

Тема 12. Організація та контроль маркетингової діяльності

План

Організація маркетингової діяльності у закладі готельно-ресторанного господарства.

Організаційні структури служби маркетингу.

Маркетинг взаємовідносин.

Внутрішній маркетинг.

Система контролю маркетингової діяльності закладів готельного і ресторанного господарства.

 

Організація маркетингової діяльності у закладі готельно-ресторанного господарства

Будь-яка підприємницька діяльність і прийняття рішення в сучасних умовах неможливі без використання маркетингу, оскільки ринок перенасичений пропозиціями і споживачу в процесі вибору готельного продукту важко зорієнтуватися.

Маркетологи або ж відділ маркетингу в готелі повинні знати, що успіх залежить від особистої ініціативи. У випадку, коли на ринку високий рівень конкуренції, то необхідно використовувати усі фактори маркетингу, створювати високу якість обслуговування та імідж готелю і це дасть очікуваний результат для бізнесу.

Функціонування готельного бізнесу потребує вдосконалення організації, планування і управління виробничо-господарської діяльності, розробки нових економічних підходів, а також необхідності вирішення наступних проблем:

- швидко змінювати перелік основних готельно-ресторанних послуг, пристосовуючись до запитів різних груп споживачів цих послуг;

- розширювати перелік додаткових послуг, як платних так і безплатних;

- постійно проводити роботу по підвищенні ефективності надання послуг, робити їх більш конкурентоспроможними;

- підвищувати гнучкість виробництва, оперативно втілювати новітню техніку, обладнання, новітню технологію;

- удосконалювати організацію збуту гостинного продукту (послуг) шляхом дослідження ринку, стимулювання обсягу продаж.

Для досягнення цих цілей і призначений маркетинг. Маркетинг представляє собою комплекс заходів по вивченні вимог, пов’язаних з процесом реалізації готельно-ресторанного господарства, а точніше:дослідження готельно-ресторанної індустрії;

аналіз обсягів реалізації послуг;

вивчення ринку послуг, форм і каналів проштовхування;

конкурентоспроможність послуг;

дослідження мотивів поведінки готельної клієнтури;

рекламна діяльність;

розробка ефективних способів проштовхування готельних послуг.

Основу сучасної туристичної індустрії складає готельно-ресторанний бізнес, оскільки забезпечує першочергові потреби людини в відпочинку та їжі. Прогнозоване число туристичних поїздок до 2010 року перевищила 1 мільярд, а туристи потратили на свої поїздки 1,55 трлн доларів. В ряді розвинутих країн індустрія готельного господарства вже давно розглядалась як самостійна галузь загальної економічної системи, приваблюючи значні матеріальні, фінансові і людські ресурси.

До маркетингу в готельному господарстві слід віднести: отримання інформації про ринок, визначення концепції, мети і стратегії готелю та їх втілення, здійснення безпосереднього контролю за результатами прийнятих маркетингових заходів. Зусилля маркетингу готельних підприємств мають спрямовуватись на досягнення цілей, причому щоразу нових.

В маркетинговій діяльності готелю необхідно розрізняти три взаємопов'язаних елемента:

1) керівництво закладу;

2) персонал;

3) споживачі.

Згідно моделі, представленої на рис. 1, вказані елементи демонструють три контролюючих сторони:

· підприємство - споживач;

· персонал - споживач;

· підприємство - персонал.

 

 

Рис. 1. Модель організації маркетингу готельного господарства [1, c. 619]

 

Звичайно, щоб ефективно управляти маркетингом в готельно-ресторанному господарстві, необхідно розвивати три його типи. Традиційний маркетинг спрямований на ''підприємство - споживач'' і займається питаннями проведення маркетингових досліджень, вибору цільового ринка і маркетингової стратегії, розробки і реалізації комплексу маркетингу. Маркетинг взаємовідносин спрямований на '' персонал - споживач'' і пов'язаний з процесом надавання послуг і взаємовідносини працівників підприємства з клієнтами. Внутрішній маркетинг орієнтований на '' підприємство - персонал'' і покликаний за допомогою маркетингових підходів налаштовувати персонал на високоякісне обслуговування клієнтів.
Date: 2015-07-02; view: 318; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.031 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию