Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Инфекциялыќ мононуклеоз кезінде мына мїшелердіѕ заќымданумен жїреді

 

+аран, лимфатїйіндері, гепатобилиарлы жїйе

Асќазан ішек жолы

Безді органдар

Нерв жїйесі, тыныс алу органдары

Жїрек тамыр жїйесі

 

69 Науќастан ќанды бактерологиялыќ зерттеуге ќанша мґлшерде алады.:

 

+10,0 мл ден кем емес

2-3 тамшы

2-3 мл

Кґлемі рол ойнамайды

3-5мл

 

70 Эпидемиялыќ паротитттіѕ ґршу кезеѕі ќай айларда жиі кездеседі:

 

+Наурыз-сјуір

мамыр-тамыз.

Ќараша желтоќсан.

Ќыркїйек-ќантар

Шілде-ќазан

71 Эпид паротиттіѕ бірінші тјуліктерде ќай мўшені заќымдайды:

 

+сілекей бездерін

Нерв жїйесін жјне ўрыќты.

Ўрыќты жјне 12 елі ішекті.

сілекей бездерін ,ўрыќты жјне 12 елі ішекті

ўрыќты.

 

72 Эпид паротиттіѕ негізгі асќынуларына жатпайды:

 

+кґрсоќырлыќ

кереѕдік.

Ќант диабеті.

ОНЖ бўзылысы.

Ўрыќтыѕ ўтрафия.

 

73 Эпидемиялыќ паротиттіѕ ќансашыншы тјулігінде жедел панкреотит дамиды:

 

+аурудыѕ 4-7

аурудыѕ 1-2

аурудыѕ 13-15

аурудыѕ 20-22

аурудыѕ 10-15

 

74 Таєамдыќ токсикоинфекцияныѕ негізгі диагностикалыќ јдісі болып табылады:

 

+бактериологиялыќ

серологиялыќ

биологиялыќ

аллергологологиялыќ

иммуноферментті

 

75 Таєамдыќ токсикоинфекция кезінде регидротация маќсатында таєаыйндалады:

 

+Цитроглюкосолан, трисоль

регидрон, реополиглюкин

раствор глюкозы, ацесоль

гемодез, рефортан

индометацин, хлосоль

 

76 Жедел дизентерияєа тјн синдромды атаѕыз:

 

+колиттік

геморрагиялыќ

гастриттік

гепатолиеналдыќ

энтериттік

 

77 Дедел жизентерияныѕ кґлиттік вариантына тјн клиникалыќ кґрсеткіш:

 

+Спазмдалєан сигма

гепатомегапия

симптом Штернберга

симптом Падалки

симптом Щеткина-Блюмберга

 

78 шигеллездіѕ амебиаздан айырмашылыєы неде:

 

+жоєары ќызба, айќын интоксикация

Ішініѕ ауырсынуы,

Іш ґту

Ішініѕ шырыш ќан аралас ґтуі

Ішек тїйілуі

 

79 Жедел дизентерияны диф диагностика жасайтын ауру.:

 

+амебиаз

холераиерсиниоз

брюшной тиф .

вирусный гастроэнтерит

 

80 Жедел дизентерияныѕ спецификалыќ асќынуына жатады:

 

+инфекционно-токсикалыќ шок

Жедел бїйрек жетіспеушілігі

гиповолемиялыќ шок

бактериемия, сепсис

ішектен ќан кету.

 

81 Жедел дизентерияныѕ негізгі зерттеу јдісі:

 

+нјжісті бактериологиялыќ зерттеу

Зјрді бактериологиялыќ зерттеу

Ќанды бактериологиялыќ зерттеу

Ќанды серологиялыќ зерттеу

Ќанды иммунологиялыќ зерттеу

 

82 Сальмонеллез кезінде асќазан ішек жолдарындаєы негізгі симптомдар:

 

+эпигастрий , кіндік жјне оѕ жаќ мыќын аймаєыныѕ ауырсынуы,

Оѕ ќабырєа сатын ўрєанда ауырсыну(симптом Ортнера)

симптом Щеткина-Блюмберга

симптом Падалки

тыєыздалєан сигма

 

83 Сальмонеллездіѕ септикопиемиялыќ вариантына тјн белгі:

 

+Гектикалыќ ќызба

Бірнеше рет ќўсу

Профузды іш ґту

Іштіѕ ауырсынуы

ІІІ-ІV дегидротациялыќ сусызданудыѕ тез дамуы

 

84 Сальмонеллездіѕ ауыр формасына тјн симптомдар:

 

+гипотония,ќол аяќтардыѕ ќўрысуы

Естудіѕ бўзылысы

Сілекейдіѕ кґп болінуі

сарєаю

кґз алдында екі еселену.

 

85 Сальмонеллездіѕ этиотропты емінде таєайындайды:

 

+ципрофлоксацин

доксициклин

линекс

неомицин

цефтриаксон

 

86 Ботулотоксинніѕ заќымдайтын мїшесі болып табылады:

 

+жїйке жїйесі

Асќазан ішек жолдарыныѕ шырышты ќабаты

бауыр

ґкпе

лимфатикалыќ жїйе

 

87 Ботулизм кезінде еѕ негізгі синдром болып табылады:

 

+Паралитикалыќ

астеновегитатвті

интоксикациялыќ

ќўрысулыќ

гастроинтестинальді

 

88 Ботулизмніѕ еѕ біріншілік кґрінісі болып табылады:

 

+диспепсиялыќ синдром

Кґрудіѕ бўзылуы

Жўтынудыѕ бўзылуы

Интоксикация синдромы

Тыныс алу жїйесініѕ бўзылысы

 

89 Ботулизмніѕ ауырлыќ дјрежесін аныќтайтын критерилері:

 

+булбарлы ґзгерістердіѕ ауырлыќ дјрежелеі арќылы

Дене ќызуыныѕ кґтерілуі

Кґп мґлшерде ќўсу жјне ішґту

Іштіѕ ауырсынуы

Инкубациялыќ кезеѕніѕ ўзаќтыєы

 

90 Ботулизмге тјн негізгі белгі:

 

+кґрудіѕ нашарлауы « заттардыѕ екі еселенуі»

Сілекейдіѕ кґп бґлінуі

Ќан аралас ішґту

ќозу

іштіѕ толєаќтјрізді ауырсынуы

 

91 Ботулизмді диф дигностикасын жасалатын ауру:

 

+Бас ми ќан айналымыныѕ бўзылысымен

Іш сїзегімен

Менингитпен

сальмонеллезбен

дизентериямен

 

92Жїктілерде біршама ауыр ґтетін жедел вирусты гепатит:

А

В

С

Д

 

93 Фекальді-оральді жолмен берілетін вирусты гепатит:

 

ЖГД и ЖГЕ

ЖГА и ЖГС

+ЖГА и ЖГЕ

ЖГА и ЖГВ

ЖГВ и ЖГС

 

94 АИТВ инфекциясы берілмейді:

 

Ќан арќылы

Сперма арќылы

Ќыныптыќ бґлінді арќылы

Сїт арќылы

+сілекей арќылы

 


Date: 2015-07-02; view: 234; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию