Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ші типтегі ўщыќ вирусыныѕ мишень-жасушасы

ЖЌТЌ ќоздырєышы

пикорнавирус

реовирус

+Ретровирус

ортомиксовирус

гепадновирус

 

Арапайым ўшыќтыѕ ўшыќ жўќпасындаєы аєымы

 

+латентно-рецидивті

жедел

созылмалы

жасырын

симптомсыз

 

Бірінші жјне екінші типтегі ќарапайым ўшыќ вирусыныѕ персистенциясы

Сїйек миы

+Паравертебральді нерв ганглиі

бауыр

лимфоидті тін

бїйрек

 

4 АЌТЌ-жўќпасыныѕ ќоздырєышы болып табылады:

Эпштейн-Барр вирусы

флавивирус

пикорнавирус

+ретровирустар 1 жјне 2 типтері

ДНК ќўрамды вирус

 

Адамдаєы ўшыќ вирусыныѕ 8-ші типімен ќосыла дамитын ісік

+саркома Капоши

созылмалы шаршаєыштыќ синдромы

цитомегаловирусты инфекция

желшешек

жайылмалы лишай

 

6 Адамныѕ ќорєаныс тапшылыќ ќоздырєышыныѕ нуклеокапсидінде келесі фермент орналасќан:

рибонуклеаза

дезоксирибонуклеаза

+ќайтымды транскриптаза (ревертаза)

ДНК-полнмераза

Аланинаминотрасфераза

 

7 АЌТЌ жўќтырєан адам аурудыѕ кґзі болып табылады:

Тек ќана айќын клиникалыќ белгілердіѕ пайда болу сатысында

Тек ќана терминальді сатысында

Тек ќана жўќпаныѕ симптомсыз сатысында (II Б)

Тек ќана жедел жўќпа сатысында (II А)

+Ґмірлік

8 АЌТЌ-ныѕ еѕ жоєарєы концентрациясы келесі биологиялыќ сўйыќтыќта болады:

спермада

+ќанда

ана сїтінде

сілекейде

ќынаптыќ бґліндіде

 

9 АЌТЌ жўќпасымен медицина ќызметкерлерініѕ жиі зарарданатын манипуляция тїрі болып табылады:

гастроскопия

ректороманоскопия

цистоскопия

+венадан ќан алу кезінде

бўлшыќ етке инъекция

 

10 АЌТЌ жўќпасы патогенезініѕ негізінде:

+Иммунокомпетентті жасушалардыѕ заќымдануы

Онкопатологияныѕ дамуы

Ґршімелі дистрофия

Оппортунистикалыќ жўќпа

Ауыр метаболикалыќ бўзылыстар

 

ші типтегі ўщыќ вирусыныѕ мишень-жасушасы

лимфоциттер

сїйек миыныѕ жасушасы

+ќан тамыр эндотелиі

ќалќанша безі жасушасы

бас миы жасушасы

 

12 АЌТЌ жўќпасын жўќтыруєа септігін тигізбейді:

Ретсіз гомо- жјне гетеросексуальді байланыс+Бір жыныстыќ партнермен ўзаќ уаќыт ќатынаста болу

Сексуальді партнердегі венерологиялыќ аурулардыѕ болуы

Менуструация кезіндегі сексуальді байланыс

Сексуальді партнерлердіѕ кґп болуы

 

13Оппортунистикалыќ жўќпа АЌТЌ жўќпасыныѕ келесі сатысында дамиды:

III Б

II А

+II В

III A

II Б

 

14 ЖЌТЌ-єа тјн емес терініѕ заќымдалуы:

кандидоз

+токсико-аллергиялыќ дерматит

ґршімелі ќарапайым ўшыќ

пиодермия

саркома Капоши

 

15 АЌТЌ жўќпасы кезіндегі келесі патологиялыќ процесс ОНЖ тјн емес:

лимфома

токсоплазмозды заќымдалу

+іріѕді менингит

жедел серозды энцефалит

ґршімелі деменция

 

16 Медициналыќ практикада АЌТЌ- жўќпасынныѕ біріншілік диагностикасы ретінде ќолданады:

+ИФА јдісімен антиденешіктерді аныќтау

Вирусологиялыќ јдіс

РСК

биопроба

иммунды блот

 

Вирусты гепатит А мен контактіде болєан 15 жастаєы бўрын гепатитпен ауырмаєан оќушыда баќылаудыѕ 4-ші кїнненде јлсіздік, дене ќызуыныѕ кґтерілуі, 38,20С , тјбетініѕ тґмендеуі мазалаєан. Вирусты гепатиттіѕ алєашќы кезеѕіне кїдік туды. Ќандай биохимиялыќ анализ гепатиттіѕ ерте кезеѕдерін аныќтауєа кґмектеседі.

 

протромбинді индекс

холестерин деѕгейі

несеп нјрі деѕгейі

+АлаТ

ќанныѕ белокты фракциялары

 

Науќас 20 жаста, дјрігерге ауруыныѕ 5-ші кїні мынадай шаєымдармен келген. Дене ќызуыныѕ кґтерілуі 1-ші кїннен басталєан, јлсіздік, шаршаєыштыќ, тамаєыныѕ жыбырлауы, жґтелу мазалаєан. Ґздігінен аспирин, сульфадимезин ќабылдаєан. Ауруыныѕ 4-ші кїні эпигастрии аймаєыныѕ ауырсынуы, жїрегініѕ айнуы, тамаќќа мїлдем тјбетініѕ болмауы, зјр тїсініѕ ќызаруы ќосылєан. Обьективті: науќас делсал, бозгылттанєан, склерасыныѕ жјне кґзге кґрінітін шырышты ќабаттарыныѕ сарєыштануы, бауыр ќабырєа доєасынан 1 см тґмен, ЖСС-64 рет мин, АЌЌ-100/60ммсбб. Диагностикаєа бірінші ќадам жасалатын дигноз тїрін аныќтаѕыз.жалпы ќан анализі

амилаза жјне ќандаєы ќант мґлшері

+ќанныѕ биохимиялыќ анализін зерттеу.

ќанды бактерологиялыќ егу

вирусты гепатиттерге маркер тапсыру

зјрді ґт пигменттеріне зерттеу

 


Date: 2015-07-02; view: 140; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию