Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шўєыл хабарламаны таратпайды

Аймаќтыќ дјрігер

Емхана инфекционисті

+Жедел жјрдем дјрігері

Аурухана дјрігері

Демалыс їйі дјрігері

 

31 Инфекция ошаєында контактілерді баќылайды:

Дјрігер эпидемиолог

Емхана инфекционисті

Жўќпалы аурулар кабинетініѕ медбикесі

+Аймаќтыќ дјрігер

Науќастын туысќаны

 

32 Вакцина саќталатын температура:

(-5 -10)

(-0 -5)

(0 +4)

+(+4 +8)

Бґлме температурасы

 

33 Тўмаумен ауратын науќастарды емдейтін этиотропты препарат:

Бисептол

+Ремантадин

Эритромицин

Пенициллин

Ампициллин

 

34 Ауру патогенезіне байланысты тўмауєа тјн емес симптомдар:

Интоксикация

Бас ауруы, ќызба

Тахея заќымдануы

Миалгия, артралгия

+Гепатоспленмегалия

 

35 Жедел ішек инфекциясыныѕ ІІІ сусыздану сатысы кезінде науќасты емдеуде ќолданатын патогенетикалыќ препарат:

Регидрон

Цитроглюкосалан

Глюкозаныѕ 5% ерітіндісі

Физиологиялыќ ерітінді

+Хлосоль

 

36 АИТВ-инфекциясына тјн созылмалы пневмонияныѕ жиі этиологиясы:

Стафилакокты

+Пневмоцистты

Пневмококты

Вирусты

Вирусты-бактериалды

 

37 Вирусты гепатит диагнозын ерте аныќтайтын биохимиялыќ тест:

Ќанныѕ белокты фракциялары

Протромбин индексі

+АлАТ

Холестерин кґлемі

Тимол сынамасы

 

38 Вирусты гепатит А-ныѕ жедел кезеѕіне тјн серологиялыќ маркер:

+anti HAV jg M

HBsАg

anti HB cor jgM

anti HCV jgM

anti HAV jg G

 

39 Іш сїзегі кезінде бґртпелердіѕ біріншілік пайда болу мерзімі:

Аурудыѕ 1-3 кїндері

4-7 кїндері

+8-10 кїндері

14- кїннен кейінгі

Ќызба ќалыптасќаннан соѕ

 

40 Іш сїзегініѕ бірінші аптасында ќоздырєыштар жиі табылатын биологиялыќ субстрат:

+Ќан

Нјжіс

Несеп

Ґт

Ќаќырыќ

 

41 Ішектен ќан кету, ішектіѕ перфорациясы, инфекциялыќ-токсикалыќ шок тїріндегі спецификалыќ асќынулар кездеседі:

Салмонеллезде

Тырысќаќта

Дизентерияда

+Іш сўзегінде

Бґртпе сўзекте

 

42 АИВ-инфекциясына зерттеу їшін кґрсеткіш емес белгі:

Бір айдан астам диарея

Дене салмаєыныѕ себепсіз 10%-дан астам тґмендеуіБір айдан астам ќызба

+Рецидивті эндокардит

Саркома Капоши

 

43 Сальмонеллездіѕ генерализденген тїрін локализденген тїрінен ажырататын симптом:

Ќўсу

+Гепатомегалия

Іш ауырсыну

Сўйыќ нјжіс

Сўйыќ нјжіс, денеде бґртпелер

 

44 Сальмонеллез кезінде нјжіс сипаты:

Кґп кґлемді, сулы, иіссіз

Кґп кґлемді ет жуындысы тїсі

«Малина» тїстес типі, аз кґлемді

Кґп кґлемді, кілегей жјне ќан тїйіршектері бар

+Кґп кґлемді, иісті, жасыл тїстес

 

45 Аденовирусты инфекцияєа тјн емес симптом:

+Артриттер

Жоєары ќызба

Фарингит

Ринит

Лимфоаденапатия

 

46 Бруцеллезге тјн емес симптом:

Полилимфаденопатия

Гепатоспленомегалия

Артриттер, миозидтер

Орхит, эндометрит

+Респираторлы синдром

 

47 Вирусты гепатит кезінде бауыр жасушасыныѕ цитолизін кґрсететін биохимиялыќ сынама:

Холестерин деѕгейі

Ќандаєы белок фракциялары жјне жалпы белок деѕгейі

АлАТ жјне АсАТ-ныѕ ќандаєы деѕгейі

Тимол сынамасы, билирубин жјне сіртілі фосфатаза деѕгейі

+Сулема сынамасы, билирубин жјне сіртілі фосфатаза деѕгейі

 

48 Менингококкты менингиттіѕ бастапќы кезеѕіне тјн симптомдар жиынтыєы:

Жай басталу, бас ауру, ќўсу, сўйыќ нјжіс

+Дене ќызуыныѕ жоєарлауы, бас айланнуі, ќўсу, іштегі ауырсыну

Жоєары температура, бас ауру, кґрудіѕ бўзылуы

Жоєары температура, кґп мґлшерде петехиальді бґртпе

Бірден дене ќызуыныѕ жоєарлауы, бас ауру, іштегі ауырсынусыз ќўсу


Date: 2015-07-02; view: 210; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию