Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жедел вирусты гепатит «С» ныѕ маркерын аныќтаѕыз

 

+anti HCV IgM

anti HCV total

anti HB cor IgM

anti HB cor total

HBs Ag

 

Жасар бала. Ауылдыќ ауруханаєа ауруыныѕ 8-ші кїні тїскен. Шаєымдары: јлсіздік, тјбетініѕ тґмендеуі, 3 рет ќўсу, оѕ жаќ ќабырєа астыныѕ ауырсынуы. Эпидемиологиялыќ анамнез: 4 ай бўрын стоматологта ем ќабылдаєан. Ќарау кезінде: тері жамылєысы жјне кґзініѕ склерасыныѕ сарєаюы, бауырдыѕ ќабырєа астынан 3 см ўлєаюы, зјрініѕ ќою ќызыл тїске енуі,їлкен дјретініѕ тїссізденуі. Ќан анализінде вирусты гепатит В-ніѕ беткей антигені жјне IgM вирусты гепатит В-ніѕ ядролы антигені аныќталєан. Ќандай диагноз ќойылу керек.

 

вирусты гепатит А, сарєаю формасы

+вирусты гепатит В, сарєаю формасы

вирусты гепатит С, сарєаю формасы

вирусты гепатит Д, сарєаюсыз формасы

вирусты гепатит В, сарєаюсыз формасы

 

Жасар бала ауылдыќ ауруханада ем ќабылдауда. Шаєымдары: дене ќызуыныѕ 37,5 градусќа кґтерілуі, јлсіздік, тјбеті тґмен,ќўсу, оѕ жаќ ќабырєа астыныѕ ауырсынуы. Ќарау кезінде: тері жамылєысы жјне кґзініѕ склерасыныѕ сарєаюы, бауырдыѕ ќабырєа астынан 4 см ўлєаюы, зјрініѕ ќою ќызыл тїске енуі,їлкен дјретініѕ тїссізденуі. Иммуноферментативті анализде вирусты гепатит А –єа IgM аныќталєан. Тимді емді таѕдаѕыз

+тґсектік тјртіп, ем-дјм,кґп молшерде сўйыќтыќ

кґк тамырєа коллоидты ертінділерді ќўю.

гормонотерапия, витаминотерапия

плазмофарез, гемосорбция

гепатопротекторларды ќолдану.

 

Жоєарєы сынып оќушысы, 16 жаста ауылдыќ ауруханаєа келесі шаєымдармен тїсті: јлсіздік, эпигастрий жјне оѕ жаќ ќабырєа астында ауырлыќ, тјбеті тґмен. Ауырєанына 1 апта болєан, алєашќы екі кїн дене ќызуы 39-38,5 градусќа кґтерілген. Объективті: Жалпы жаєдайы орташа ауырлыќта,дене ќызуы субфебрильді. Тері жамылєылары, жўмсаќ таѕдайы жјне тіл астында єы кілегей ќабаты субэктериялыќ. Тамыр соєуы ќанаєаттанарлыќ. јлсін брадикардия, жїрек тондары тўйыќталєан. Тыныс алу жїйесі жаєынан потологиялыќ ґзгерістері жоќ. Іші жўмсаќ, аздап оѕ жаќ ќабырєа астында ауырсыну, бауыр ќабырєа доєасынан 2 см ўлєайєан, сезімтал. Кґк бауырќабырєа доєасында. Зјр тїсі «ќою шай» тјрізді тїстес. Сіздіѕ болжам диагнозыѕыз?

 

+вирусты гепатит А

вирусты гепатит В

вирусты гепатит С

вирусты гепатит Д

вирусты гепатит Е

 

23 Вирусты гепатит кезінде бауыр жасушасыныѕ цитолизін кґрсететін биохимиялыќ сынама:

холестерин деѕгейі

ќандаєы белок фракциялары жјне жалпы белок деѕгейі

+АлАТ жјне АсАТ-ныѕ ќандаєы деѕгейі

тимол сынамасы, билирубин жјне сіртілі фосфатаза деѕгейі

сулема сынамасы, билирубин жјне сіртілі фосфатаза деѕгейі

 

24 АИТВ-инфекциясына зерттеу їшін кґрсеткіш емес белгі:

бір айдан астам диарея

дене салмаєыныѕ себепсіз 10%-дан астам тґмендеуі

бір айдан астам ќызба

+рецидивті эндокардит

саркома капоши

 


Date: 2015-07-02; view: 186; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию