Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Галактикалар соғылуын суперкомпьютерлерде модельдеу

Галактикалардың тығыз жиындарда қозғалуы – олардың арасындағы соқтығыстарды маңызды эволюциялық факторға айналдырады. Галактикалар эфолюциясында маңызды рөл ойнайтын, бақылануы қиынға түсетін, галактиканың газ компонентасының кеңістіктік динамикасын зерттеу негізігі қызығушылық тудыратын мәселен. Осыған сәйкес, галактикалар соқтығысының газодинамикалық жуықтауға негізделген суперкомпьютерлік модельдеудің қажеттілігі туады [42-46].

Заманауи астрофизика, алғашында құралымы жоқ космостқ хаостан, реттелген құрылымдардың түзілуі мен тұрақты болуы шарттарын зерттейтін, эволюциялық теорияға негізделеді.Астрофизика пәні, сан алуан масштабтарды қамтитын, байланысқан, физикалых процесстер жиынтығын сипаттайтынын ескерсек, онда бұл ғылым саласында математикалық модельдей әдісінің рөлі зор да, әлі де өсе беретіні айқын. Осының бір де бір себебі, физикалық процесстердің сан қилы түрлерін сандық модельдеуді мүмкін ететін, соңғы уақыттағы есептеуіш технологиялардық шапшаң дамуы. Көп дене есебін шешуге негізделген, галактикалардың жұлдыздық компоненттерінің әрекеттесуін сипаттайтын көптегшен модельдер белгілі [47,48].Алайда, галактикалар эволюциясында, газ элементтерінің әрекеттесуі басты рөлі бар екенін білсек те, галактикалар әсерлесуінің газ динамикалық жуықтауда жасалған модель бірінші рет қоладнды. Салқын газ динамикасы, жеткілікті жақсы нәтеже бере алмайтын, тек қана радиотолқындар диапазонында мүмкін. Ал ыстық газды, жұлдыздар түзілу процесстері активті өтетін, электро магниттік сәулеленудің көрінетін аймағында бақылау мүмкін. Бірақ, осы ретте, газ тозаңның көптілігі тікелей бақылауларға көп кедергі келтіреді. Сондықтан да , теорияның негізін құрайтын мәліметтер, тек қана, үш өлшемді, стационар емес процесстердің сандық модельдеуінің нәтежесінде алынған мәліметтерге сүйенеді.Газ динамикасының әсерінен гравитациялық өрістің өзгеруін сипаттайтын, Пуассон теңдеуімен қоса газодинамикалық теңдеулерді шешу, галактикалардың газ компоненттерінің соқтығысуын модельдеудің бірде бір әдісі. Жұлдыздық компоненттің қозғалысы модель қарсаңында ескерілмейді, бірақ, оның соқтығысу процессіне әсеріжұлдыздық массаның үлесін жалпыға ортақ гравитациялық өріске қосу арқылы ескеріледі.

Өздігінен гравитацияланатын газ қозғалысы, грвитация мен қысым күштерінің әсерлесу нәтежесі. Осыған байланысты, қарастырылп отырған есептер классы үшін гравитациялық тұрақсыздық, соққы толқындар динамикасымен салыстырғанда маңыздырақ. Нәтеженің физикалық мағынасы ретінде, джинс тұрақсыздығының сандық шешілуі барысында, соңғы мәннің есептік тордың бағытына байланысты өзгеруіне әкеледі. Астрофизикалық есептерді сандық шешу барысында, нөлдік тығыздығы бар аймақтарды нұсқап, газ–вакуум шегін дәл көрсетудің қажеттілігі туады. Гравитациялық энергияның зор үлесі мен аймақ шегіндегі зат ағынынң көп мөлшерін болмауымен сипатталатын астрофизикалық есептердің осындай қойылуы, жасалған схеманың толық консервативті жүйеге айналуымен себептелетін нәтеженің бұрмалауымен ерекшелінеді.

Глактикалар соқтығысуының заманауи астрофизикалық модельдерінің үшөлшемділігі мен жоғары дәлдігі орасан зор есептеу ресурстарды қажет етеді. Осымен байланысты модельдердің сандық шешімдерін көп процессорлық жүйелерде шешуге арналған алгоритмдердің жазылуы керек. Ал осы мақсаттар үшін суперкомпьютерлерді қолдану мәліметтердің мол жиынтығын сараптауға, ресурстарды көп қажет ететін операциялырды орындауғы, нәтежелердің дәлдәгән ондаған есеге арттыруға негізделген, физикалық тұрғыдан, есептің дұрыс шешіміне келіге мүмкіндік береді.Бүгінгі таңда, сандық әдістер көптеген осыған тектес есептер үшін өзінің дұрыстығы мен эффиктивтілігін іс жүзінде дәлелдеді. Осмен байланысты аппараттық құрылғылар мен станциялар пайда болды. Мысалы, сызықты құрамдарға бөлу, эйлер қадамында ПЛИС арқылы орындалуы мүмкін, ал векторлық ығыстыру процессі, лагранж этабында бірнеше газодинамикалық параметрлерді бірдей сараптау үшін, ал Фурье түрлендіруі Пуассон теңдеуін шешуде қолданылады.

 


Date: 2016-05-25; view: 240; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию