Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


сынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

1. Қоянбаев Ж. Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. - Алматы, 2002 ж. 348 бет

2. Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. -Алматы: «Дарын», 2004 ж. 152 бет

3. Әбиев Ж.,Бабаев С.,Құдиярова А. Педагогика. –Алматы: «Дарын», 2004 ж. 448 бет.

4. Педагогика. Оқулық. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің педагогика кафедрасының авторлар ұжымы. -Алматы: «Print-S», 2005 ж. -429 б.

5. Сабыров Т.С. Оқыту теориясы. -Алматы, 2000 ж.

6. Коджаспирова Г.М. Педагогика. -Москва: «Гардарики», 2007 г. -528 стр.

Осымша әдебиеттер

1. Әбиев Ж. Педагогика тарихы. -Алматы, 2006 ж.

2. Сластенин В.А., Исаев И.Ф. т.д. Педагогика.Учебное пособие. -Москва, 2002 г.

3. Бұзаубақова Қ.Ж. Жаңа педагогикалық технология. -Алматы, 2004 ж.

4. Жарықбаев Қ.Қалиев С. Қазақ тәлім-тәрбиесі. -Алматы, 1990 ж.

5. Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақстандағы педагогикалық ойдың антологиясы. -Алматы: «Рауан», 1995 ж.

6. Бержанов Қ., Мусин С. Педагогика тарихы. -Алматы, 1984 ж.

7. Құлшанова С. Мектеп педагогикасы. -Алматы, 2005 ж.

8. Сұлтанова Ғ. Педагогика. -Алматы, 2007 ж.

9. Бегалиев Т. Педагогика. -Тараз, 2001 ж.

10. Қалиев С., Майғаранова Ш., Нысанбаева Г. Тәрбие хрестоматиясы. -Алматы, 2001 ж.

11. Подласый П.И. Педагогика. -Москва: «Высшее образование», 2007 г.

12. Сейтәлиев Қ. Педагогика тарихы. -Алматы, 2008 ж.

13. Бекмағанбетова Р.К. Дидактика. -Алматы, 2010 ж.

14. Бекмағанбетова Р.К. Рабочий учебник по теории воспитания. -Алматы, 2008 г.

 

Болашақ университеті

Педагогика, психология және дефектология» кафедрасы

«Бекітемін»

Кафедра меңгерушісі______ С.Б.Куанова

«___» ________ 2015 ж

Педагогика

Пәні бойынша

Тест тапсырмаларының қоры

Ызылорда 2015 ж

Педагогика пәнінен студенттердің білімін бақылауға арналған тест тапсырмаларының қоры.

 

Құрастырушы _______________Р.К. Есенова

 

«_____»__________2015 жыл.

 

 

Тест тапсырмаларының қоры «Педагогика, психология және дефектология» кафедрасының оқу – әдістемелік отырысында талқыланған.

 

Хаттама № _____ «_____»__________2015 жыл

 

<question>Педагогика ғылымының міндеттері

<variant>оқыту мен тәрбиелеу заңдылықтарын анықтау.

<variant>Тұлғаның рухани дамуын зерттеу

<variant>адам табиғатын зерттеу

<variant>оқушылардың қабілеттерін анықтау

<variant>балалар ұжымын қалыптастыру

 

<question>Педагогикамен байланысты ғылымдар

<variant>философия,психология,физиология.

<variant>психология,филология,физика,тамақ өнеркәсібі

<variant>математика,география

<variant>дене тәрбиесі,сурет,еңбек

<variant>тарих,химия,технология

 

<question>Педагогика алғашында мына ғылым саласында дамиды

<variant>философия.

<variant>психология

<variant>антропология

<variant>этика

<variant>эстетика

 

<question>Мұғаліммен ауызша баяндау әдісі:

<variant> лекция,әңгімелесу,әңгіме,түсіндіру.

<variant>кітаппен жұмыс

<variant>бақылау жұмыс

<variant>семинар,лабораториялық жұмыс

<variant>лабораториялық жұмыс

 

<question>Оқу пәндерінің құрамын жыл сайын реттеп көрсететін құжат:

<variant> оқу жоспары.

<variant>оқу бағдарламасы

<variant>мектептің жылдық жоспары

<variant>мектеп жарғысы

<variant>күнтзбелік жоспар

 

<question>обьективтік шындықты танудың жолдары, тәсілдері

<variant> таным теориясы

<variant>зерттеу әдістері

<variant>заңдылықтарды белгілеу

<variant>педагогикалық процестер

<variant>заңдылық пен қатаң белгілеу

 

<question>Эксперимент бұл-

<variant>нақты жағдайды ескере отырып педагогикалық процесті қайта құруда жүргізілетін ғылыми тәжірибе.

<variant>ойын барысында баланы зерттеу<variant>мұғалім мен оқушылардың бірлесіп жасайтын қызметі мен қарым-қатынасының жүйесі

<variant>оқушылардың білім,білік,дағдыларын бекіту және жүйелеу

<variant>оқушылардың оқу міндеттерін шешуге арналған әрекеттер

 

<question>Тәрбие әдістерін тандауға жатпайды

<variant> оқушылардың жас және дербес ерешеліктеріне.

<variant>тәрбие мақсаттарына

<variant>әңгімелесу

<variant>оқушының ұжымының дамуына

<variant>педагогикалық ситуациялар

 

<question>Білім мазмұнын анықтайтын құжаттар

<variant> ҚР берудің мемлекеттік стандарты,оқу жоспарлары,оқу бағдарламалары, «жана буын» оқулықтары.

<variant>сынып журналы

<variant>әдістемелік нұсқаулар

<variant>оқу жоспарлары,оқулықтар

<variant>ҚР бастауыш білім берудің мемлекеттік стандарты

 

<question>Әдіснама – бұл :

<variant> теориялық және практикалық іс-әрекетті құрудың және ұймдастырудың тәсілдері мен принциптерінің жүйесі

<variant>қолданбалы іс-әрекетті ұйымдастырудың принциптерінің жүйесі

<variant>шығармашылық және тәжірибелік іс-әрекетті ұйымдастырудың әдістері

<variant>Танымдық іс-әрекетті құрудың тәсілдерінің жүйесі

<variant>тәжрибелік іс-әрекетті ұйымдастырудың әдістерінің жүйесі

 

<question>Іс-әрекетті алғаш рет жүзеге асыру тәжірибесі

<variant>Практика.

<variant>білім

<variant>іскерлік

<variant>білім алу

<variant>болжал

 

<question>Ғылымның деректерін,ұғымдарын,заңдарын мен заңдылықтарын түсіну, есте сақтау және қайта жаңғырту-бұл:

<variant>Тәжірибе.

<variant>дағды

<variant>білім

<variant>білік

<variant>білім алу

 

<question> Адамгершілік тәрбиесі - бұл

<variant>жалпы адами құндылықтарды игеру.

<variant> тұлғаның ғылыми дүниетанымы

<variant> оқушылардың өмірлік тәжірбиесі

<variant> эстетикалық талғамды қалыптастыру

<variant> қоғамдық мүлікке қатынас

 

<question> Жас ерекшелік педагогикасына жатады

<variant> сәбилер педагогикасы, мектеп педагогикасы, жоғары мектеп педагогикасы, ересектер педагогикасы.

<variant>салыстырмалы педагогика

<variant> педагогиканың тарихы

<variant>этнопедагогика

<variant>сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика

<question> Тәрбиенің жалпы мақсаты

<variant>жан-жақты, үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру.

<variant>еңбекші адамды тәрбиелеу

<variant>отбасын тәрбиелеу

<variant>белсенді тұлғаны қалыптастыру

<variant> азамат тәрбиелеу

 

question> Жеке адамның санасын қалыптастыру әдістері

<variant> мадақтау, пікірталас.

<variant> әңгіме, лекция

<variant> жарыс, тапсырма

<variant> талап қою, өнеге

<variant>жазалау, жарыс

 

<question> Оқытудың түрлерін көрсетіңіз

<variant>.догмалық, иллюстративті-түсіндірмелік, компьютерлік

<variant> ұжымдық жекелік

<variant> проблемалық баяндау

<variant> қосарлана жұмыс істеу

<variant> өзара оқыту

 

<question> Догмалық оқыту дегеніміз –

<variant> жаңа оқыту материалын оқу процесінде мұғалім мен оқушылардың арасындағы алдын ала пікірталасты көздейтін оқыту

<variant> программаланған оқу құралдарын пйдаланып оқыту

<variant> оқушыға дайын білімдерді беріп оқыту

<variant>оқу материалын және оның сөзбе-сөз қайталануын есте ұстау мұғалімнің пікірімен толық келісу

<variant> алдын ала өз бетімен білім алуды көздейтін оқыту

 

<question> Өздігінен білімін жетілдіру – бұл:

<variant>өзін-өзі дамытуға бағытталған ұрпақтар тәжірбиесін меңгерудегі ұйымдастыру жүйесі.

<variant>адамның өзінің жеке тұлғасын өзгертуге бағытталған саналы іс-әрекеті

<variant>адам ағзасында сандық өзгерістердің жинақталуы

<variant>адамның әлеуметтендірілуі

<variant>іс-әрекет тәсілдерін меңгеру

 

<question> Өзін-өзі оқыту-бұл

<variant>адамның өзінің жеке тұлғасын өзгертуге бағытталған саналы іс-әрекеті.

<variant>адамның ұрпақтар тәжірбиесін қабылдау процесіндегі таңдаған құралдары

<variant>адам ағзасындағы сандық өзгерістердің жинақталуы

<variant>адамның өмірге бейімделуі

<variant>берілген қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған процес

 

<question> Тәрбиенің мақсаты

<variant>әрбір тұлғаны әржақты және жарасымды етіп тәрбиелеу.

<variant>тәрбиені ұйымдастырудың мәселері мен әдістері

<variant>жеке адамды жан-жақты дамыту

<variant>балаларға білім мен тәрбие берудің негізгі жолдары

<variant>тәрбиелік іс-әрекеттердің мазмұны

 

<question> Педагогикалық және басқа ғылымдарға ортақ ұғымдар

<variant>мақсат, тәсіл, дамыту, қалыптасу.

<variant>тәрбие

<variant>тұқым қуалаушылық

<variant>білім беру, оқыту

<variant>жаттықтыру, дағды

<variant>В.А.Сухомлинский

 

<question> Гуманистік тәрбие бұл

<variant>адамгершілік қасиеттері мен жеке басты құрметтеу.

<variant>жоғары адамгершілікке тәрбиелеу

<variant>балаға сүйіспеншілік білдіру

<variant>жеке адамға талап қою

<variant>жеке адамның рухани байлығын арттыру

 

<question> Дидактика – бұл

<variant>білім берудің және оқытудың теориясынзерттейтін педагогиканың бөлімі.

<variant>жеке оқу пәндерін оқыту әдістерінің мәселерін қарастыратын педагогиканың бөлігі

<variant>оқыту әдістері жайлы ғылым

<variant>адамды тәрбиелеу жайлы ғылым

<variant>оқыту формалары жайлы ғылым

 

<question> Дидактика нысаны – бұл

<variant> оқу процесін ұйымдастыру.

<variant>тәрбие

<variant>оқу

<variant>оқыту

<variant>сабақ беру

 

<question> Дидактиканың пәні – бұл

<variant>оқыту және тәрбие.

<variant>сабақ беру, оқу, олардың өзара әрекеттесуі

<variant>сабақ беру

<variant>тәрбие

<variant>оқу

 

<question> Педагогика ғылымының міндеттері

<variant>оқыту мен тәрбиелеу заңдылықтарын анықтау.

<variant>балалар ұжымын қалыптастыру

<variant>адам табиғатын зерттеу

<variant>оқушылардың қаблеттерін айқындау

<variant>тұлғаның рухани дамуын зерттеу

 

<question> Педагогиканың негізгі ғылыми категориялары

<variant>білім беру, оқыту, тәрбиелеу.

<variant>орта, тұқым қуалаушылық, тәрбие

<variant>білім, білік, дағды

<variant>тәрбиелеу, қалыптастыру, дамыту

<variant>оқыту, оқу, қалыптастыру

 

<question> Қазақстанда педагогика ғылымының негізін қалаушы

<variant>М.Жұмабаев.

<variant>А.Байтұрсынов

<variant>Ы.Алтынсарин

<variant>А.Құнанбаев

<variant>Ж.Аймауытов

 

<question> Педагогиканың негізгі салаларын атаңыз

<variant>дидактика, тәрбие теориясы, мектептану, жалпы негіздері.

<variant>философия, әлеуметтану

<variant>кибернетика, информатика

<variant>психология, физология

<variant>этнология, педагогикалық психология

 

<question> Білім беру жүйесін басқаруда басшылыққа алынатын негізгі мемлекеттік құжат

<variant>ҚР Білім туралы Заңы.

<variant>ҚР тіл туралы заңы

<variant>ҚР білім беру саласындағы мемлекеттік саясат

<variant>Қр этномәдениеттілік білім беру тұжырымдамасы

<variant>ҚР гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы

 

<question> Педагогика мынадай ғылыммен тығыз байланысты

<variant>психологиямен.

<variant>географиямен

<variant>статистикамен

<variant>археологиямен

<variant>өлкетанумен

 

<question> Педагогиканың негізгі категориясы

<variant>тәрбие.

<variant>материя

<variant>іс-әрекет

<variant>іскерлік

<variant>тұқым қуалаушылық

 

<question> Тәрбиенің негізгі принциптері

<variant>адамға деген сүйіспеншілік және қайрымдылық, тәрбиенің үздіксіздігі.

<variant>жүйелік және бірізділік, беріктік

<variant>гуманитарландыру

<variant>теориямен практиканың бірлігі, көрнекілігі

<variant>мектептің өмірімен байланысы, жас және дара ерекшеліктерді ескеру

 

<question> Тәрбие теориясы –бұл

<variant> тәрбиенің негізгі заңдылықтары, принциптері, ұғымдары туралы білімдердің жүйесі

<variant>тәрбиелік нәтиже, мазмұн

<variant>тәрбие формалары, әдістері

<variant>білім, білік, дағдылардың жүйесі

<variant>тәрбие әдістері

 

<question> Тәрбиелеу процесінің формасы

<variant>балармен жұмыс істеудегі әдістерді қамтамасыз ететін құралдар жүйесін қолданған педагог пен оқушылардың арасындағы қарым қатынасы.

<variant>аға ұрпақтың келешек жастарға эстафетаны беру (өткізу) процесі

<variant> ұжымдық іс-әрекет процесі

<variant>оқыту принциптерін қолдану

<variant>дидактикадағы бақылау мен өзін-өзі бақылау формасы

 

<question> Тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың ең көп тараған түрі

<variant>Тәрбие сағаты.

<variant>Жеке жұмыс

<variant>Ұжымдық жұмыс

<variant>Үйірмешілік жұмыс

<variant>Топтық жұмыс

 

<question> Білім негізінде оқушының белгілі әрекетті орындай алу бейімділігі-бұл

<variant>тәжірибе.

<variant>білім

<variant>дағды

<variant>білік

<variant>білім алу

 

<question>Оқу жылы бойынша оқу пәндерінің құрамы төмендегі мемлекеттік құжатқа көрсетіледі

<variant>оқу бағдарламалары.

<variant>мектеп жұмысының жылдық жоспары

<variant>мектептің уставы

<variant>күнтізбелік жоспар

<variant>оқу жоспары

 

<question> Оқу процесін ұйымдастыруға байланысты байланысты бастапқы ережелер мен негізгі талаптар

<variant>оқыту принциптері.

<variant>білім беру мазмұны

<variant>оқытудың міндеттері

<variant>оқытудың мақсаттары

<variant>оқытудың әдістері

 

<question>ҚР/да білім беру жүйесінің негізгі міндеттері

<variant>жеке тұлғаның шығармашылық және рухани ,физиологиялық мүмкіндіктерін дамыту,салауатты өмір салты мен адамгершіліктің берік негізін қалыптастыруға жағдай жасау арқылы ақыл-ойын байыту.

<variant>жастарға адамгершілік тәрбие беру

<variant>оқу-тәрбие жұмысының мазмұнын жақсарту

<variant>оқу әрекетінің ерекшеліктерін жақсарту

<variant>педагогикалық процесті басқару

 

<question> ҚР-да білім беру жүйесінің міндеттерін жүзеге асырылады

<variant>білім беру сапасына.

<variant>әр мұғалімнің сабақ беру әдісіне

<variant>оқыту процесіне

<variant>оқушының отбасы жағдайына

<variant>мемлекеттік саяхат принциптеріне

 

<question>Педагогика алғашқыда мына ғылым саласында дамыды

<variant>философия

<variant>этика

<variant>антропология

<variant>эстетика

 

<question>Қазақ тіліндегі алғашқы «Педагогика»оқулығының авторы

<variant>М.Жұмабаев.

<variant>Ы.Алтынсарин

<variant>А.Байтұрсынов

<variant>М.Дулатов

<variant>Ш.Уәлиханов

 

<question> «Оқыту принципі»-бұл

<variant>Дидактикалық процесті ұйымдастыру мен өткізудегі нормативті талаптар,жетекші идеялар

<variant>Дидактикалық заңдылықтар

<variant>Дидактикалық заңдар

<variant>Ержелер

<variant>Ережелер,нормалар

 

<question> Дидактика - бұл

<variant>Оқытудың жалпы теориясы.

<variant>Оқыту принциптері

<variant>Оқу процесінің құрылымы

<variant>Танымдық процестің заңдылықтары

<variant>Оқыту әдістері

 

<question> Оқу пәндерінің тізімін,олардың оқу жылына,аптаға бөлетін жылдық сағат санын анықтайтын құжат

<variant>Жұмыс бағдарламасы.

<variant>Күнтізбелік жоспар

<variant>Типтік бағдарлама

<variant>Оқу бағдарламасы

<variant>Оқу жоспары

 

<question> Тәрбиенің жалпы мақсаты

<variant>жан-жақты,үйлесімді дамыған тұлғаны өмірге тәрбиелеу.

<variant>еңбекші адамды тәрбиелеу

<variant>азамат тәрбиелеу

<variant>белсенді тұлғаны қалыптастыру

<variant>отбасын тәрбиелеу

 

<question> Тәрбие формалары

<variant> жеке,шағын топтық,топтық.

<variant>тәрбиешінің өзі тәрбиелі болуы

<variant>отбасымен байланысты нығайту

<variant>біртұтас тәрбие жұмысын құру

<variant>азаматтық қасиеттерді қалыптастыру

 

<question> Оқушылардың білім,білік,дағдыларын бақылаудың түрлері

<variant> күнделікті,мезгілді,қорытынды.

<variant>бақылау түрлері

<variant>тесті

<variant>байқау

<variant>әңгіме

 

<question> Оқыту әдістері-

<variant> Сөздік,көрнекілік,практикалық әдістер.

<variant>Сабақтан тыс үйірмелердің жұмысын ұйымдастыру

<variant>Материалды өңдеудің математикалық әдістері

<variant>Интервью және сауалнама

<variant>Факультативтік сабақтар

 

<question> Білім беру жүйесінің құрылымы

<variant> педагогиканың жалпы негіздері,тәрбие теориясы,оқыту теориясы,мектеп жұмысын басқарудың ғылыми әдістемелік негіздері.

<variant>бастауыш мектеп,негізгі мектеп,жалпы білім беретін орта мектеп

<variant>дидактика,мамандыққа кіріспе,жоғары мектеп педагогикасы,педагогика тарихы,педагогикалық шеберлік

<variant>үйелмендік тәрбие,мектеп жасына дейінгі тәрбие,жалпы орта білім,орта арнаулы білім,жоғары білім,жоғары оқу орнынан кейінгі білім

<variant>педагогика,психология,философия,қазақстан тарихы,мәдениет тану,ағылшын тілі

 

<question> Мұғалімнің өз бетімен білімін жетілдірудің негізгі түрі

<variant> Өзіндік білімін жетілдіруі.

<variant>Білім жетілдіру институты

<variant>Жоғары оқу орындарының қызметі

<variant>Ақпараттық сауаттылық курсы

 

<question> Әлеуметтік орта-бұл

<variant> Адамның қоршаған ортасы (қоғамдық,материалдық,рухани

<variant>Адамды қоршаған табиғи орта.

<variant>Әр елде тұратын адамдардың үлкен топтарының қатынасы

<variant>Адамның өмір сүру әрекетінің жағдайы

<variant>Адам өмірінің материалдық-тұрмыстық жағдайы

 

<question> Зерттеудің ауызша сұрақ әдісі-

<variant> Интервью

<variant> Пікірталас.

<variant>Бақылау

<variant>Анкета

<variant>Ситуацияны талдау

 

<question> Педагогикалық бақылау

<variant> Табиғи жағдайдағы оқушылардың іс-әрекеті,қарым-қатынасы туралы мәліметтерді жинақтау.

<variant>Мәліметтерді таңдап іріктеу

<variant>Сападағы қабылданған мәліметтердің өңделуі

<variant>Арнайы ұйымдастырылған зерттеу объектісін қабылдау

<variant>Сезім органдары арқылы қабылдау

 

<question> Тәрбиелеу жүйесі-бұл

<variant> Ортадан тыс болмайтын,мақсатты басқарылатын өзіндік компоненттерден құралған динамикалық жүйе.

<variant>Мемлекеттік тапсырыс бойынша басқарылатын жүйе

<variant>Ішкі қарама-қайшылықты шешуге негізделген жүйе

<variant>Өзіндік ұйымдастырушылық,өзіндік дамытушылық жүйе

<variant>Жалпы адамзаттық қоғамдық ортадан тыс жүйе

 

<question> «Қазақтың тәлімдік ой-пікір онтологиясы»кітабының авторлары

<variant> Ж.Аймауытов.

<variant>А.Байтұрсынов

<variant>Қ.Жарықбаев,С.Қалиев

<variant>М.Мұқанов

<variant>Ә.Табылдиев

 

<question> Дамудағы шешуші факторға жатпайтын ұғымдар

<variant>ебедейлік.

<variant>тұқым қуалаушылық

<variant>тәрбие

<variant>орта

<variant>белсенділік

 

<question> Педагогиканың негізгі міндеті

<variant> адам тәрбиесі туралы білімдерді жинақтау және жүйелеу.

<variant>адамның жас ерекшелігіне байланысты психикалық заңдылықтарын,ерекшеліктерін зерттеу

<variant>адамның дамуын зерттеу

<variant>адамдардың мінез-құлық ерекшеліктерін,оларға білім және тәрбие берудің психологиялық зааңдылықтарын реттеу

<variant>педагогикалық құбыластардың айырмашылығын зерттеу

 

<question> Білім беру мазмұнын анықтайтын құжаттар

<variant> Оқу жоспарлары,оқу бағдарламалары,оқулықтар.

<variant>Жоспар-сабақ конспектісі

<variant>Мұғалімнің күнтізбелік,күнделікті сабақ жоспарлары

<variant>Күнделіктер

<variant>Оқу бағдарламалары

 

<question> Дидактикалық негізгі ұғымдары

<variant> Оқыту процесі,оқыту әдістері.

<variant>Өзін-өзі тәрбиелеу

<variant>Қалыптастыру

<variant>Дамыту

 

<question> Тәрбиенің негізгі принциптері

<variant> Адамға деген сүйіспеншілік және қайырымдылық,тәрбиенің үздіксіздігі.

<variant>Гуманитарландыру

<variant>Жүйелілік және бірізділік,беріктік

<variant>Теория мен практиканың бірлігі,көрнекілік

<variant>Мектептің өмірмен байланысы,жас және дара ерекшеліктерді ескеру,оқушылардың шығармашылығы

 

<question> Адамгершілік тәрбиесі-бұл

<variant> Жалпы адами құндылықтарды игеру.

<variant>Эстетикалық талғамды қалыптастыру

<variant>Тұлғаның ғылыми дүниетанымы

<variant>Оқушылардың өмірлік тәжірибесі

<variant>Қоғамдық мүлікке қатынас

<variant>үнсіздік

 

<question> Дидактиканың принципке жатпайды

<variant>теория мен практиканың байланысы.

<variant>ғылымилық

<variant>жүйелілік және бірізділік

<variant>оқушылардың саналылығы мен белсенділігі

 

<question> Дидактиканың міндеттері

<variant> оқыту процесін сипаттау және түсіндіру,оны жүзеге асырудың шарттары,жетілдіре түскен оқу процесін жасау.

<variant>танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру

<variant>оқыту әдістерін таңдап алу

<variant>оқыту формаларын зерттеу

<variant>мұғалімнің іс-әрекетін сипаттау

 

<question> Білік-бұл

<variant> тәжірибеде алған білімдерді қолдану,автоматтық деңгейге жеткізілген жақсы жүйеге келген әрекет.

<variant>тәжірибеде игерілген білімдерді қолдануды меңгеру тәсілдері

<variant>білімдерді бекітуге бағытталған әрекет

<variant>дағдылардың жиынтығы

<variant>білімді мағыналуға бағытталған әрекет

 

<question> Жеке тұлға дамуының негізгі қозғаушы күші

<variant>қарама-қайшылық

<variant>өзін-өзі тәрбиелеу әдісі.

<variant>тәрбие принципі

<variant>тәрбие әдісі

<variant>тұқымқуалаушылық

 

<question> Әлеуметтік орта бұл

<variant>Адамның қоршаған ортасы (қоғамдық,материалдық,рухани)

<variant>Әр елде тұратын адамдардың үлкен таптарының қатынасы

<variant>Адамның өмірінің материалдық-тұрмыстық жағдай

<variant>Адамды қоршаған табиғи орта

<variant>Адамның өмір сүру әрекетінің жағдайы

 

<question> Даму – бұл

<variant> Материалды және идеал объектілердің қайтымсыз бағытталған заңды өзгерісі.

<variant>Өмірге бейімделу

<variant>Баланың бойы мен салмағының артуы

<variant>Адам психикасымен нерв жүйесінің жетілу процесі

<variant>Адам еркінен тыс стихиялық процесс

 

<question> Баланың тұлғасын тәрбиелеу және оқыту процесінде ең басты құндылық деп есептейтін гуманизм принципіне негізделген педагогикалық жүйені құрған педагог.«Балаға жүрек жылуы»кітабының авторы

<variant>В.А.Сухомлинский.

<variant>А.С.Макаренко

<variant>Я.А.Коменский

<variant>К.Д.Ушинский

<variant>В.Ф.Шаталов

 

<question> Арнайы педагогика (дефектология)

<variant> табиғатында ауытқуы бар балаларды оқыту және тәрбиелеу мәселелерін зерттейтін педагогика ғылымының саласы.

<variant>мектеп жасына дейінгі балалар тәрбиесін зерттейтін педагогиканың саласы

<variant>адамзат тарихындағы педагогикалық идеялар мен мектептердің қалыптасуын зерттейтін педагогиканың саласы

<variant>мектеп жасына дейінгі балалар тәрбиесін зерттейтін педагогика саласы

<variant>жогары мектептерде жастарды оқыту мен тәрбиелеу мәселелерін қарастыратын педагогиканың саласы

 

<question> Адам психикасының даму заңдылықтарын зерттейтін,педагогикамен тығыз байланысты ғылым

<variant>психология.

<variant>социология

<variant>мекиеп гигиенасы

<variant>жас ерекшелік физиологиясы

<variant>философия

 

<question> Білім беру-бұл

<variant> табиғат және қоғам жайында ғылымда жинақталған білім жүйесін жеке адамның меңгеруіне және оны өмірде тиімді етіп пайдалана білуіне бағытталған процесс.

<variant>тәрбие мен білімнің нәтижесінде қалыптасқан адам

<variant>балаларда жоғары білімділік пен тәрбиені,жоғары мәдениеттілікті қалыптастыру

<variant>білімдер жүйесін жоғары деңгейде меңгеру,өмірде қолдана білу

<variant>білімдер жүйесін дұрыс меңгеру,нәтижеде дүниетанымның қалыптасуы

 

<question>Ғылыми-педагогикалық зерттеудің пәні

<variant>ғылыми мәселені анықтауғабағытталған зерттеу.

<variant>осы ғылым тұрғысынан объектіні енгізудің тәсілі

<variant>педагогикалық процесті зерттеу

<variant>жетекшілік

<variant>ғылыми басылымдар

 

<question>Педагогикалық зерттеудің ғылыми-түсініктемелік аппаратының құрамына жататындар

<variant> гипотеза,жетекші идея,мақсат-міндеттері <variant>тезис,аннотация т.б.

<variant>зерттеудің библиографиясы

<variant>зерттеудің қағидалары

<variant>теориялық негіздер,ережелер

 

<question>Моральдық кодексте ерекше айтылатын тәрбиенің түрі

<variant> адамгершілік тәрбиесі.

<variant>еңбек тәрбиесі

<variant>ақыл-ой тәрбиесі

<variant>экологиялық тәрбие

<variant>дене тәрбиесі

 

<question>Дидактиканың негізгі категорияларына жатпайтындар:

<variant> тәрбие қағидалары.

<variant>білім,дағды,іскерлік

<variant>оқыту процесі

<variant>оқытуды ұйымдастыру формасы

<variant>оқыту принциптері

 


Date: 2016-05-17; view: 1715; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.089 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию