Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перспективи подальшого розвитку оцінки визначення здоров’я

Актуальною залишається проблема доступних методів для оцінки впливу на здоров’я, оскільки через бажання показати, що проводиться оцінка впливу на здоров’я, вона може здійснюватись неадекватним та неналежним чином. У кращому випадку це буде просто марнуванням часу, зусиль та грошей, у гіршому – призведе до затримки та неприйняття рішень, або до схвалення політик, програм та проектів, що посилять нерівності у здоров’ї.

На думку багатьох дослідників, у цьому випадку буде ефективною так звана “двостороння атака”. По-перше, оскільки потреба в оцінці впливу на здоров’я залишається, а надмірні сподівання є частиною проблеми, прихильники оцінки впливу на здоров’я мають обмежити свої сподівання від процесу. Враховуючи притаманні обмеження доступних методів, малоймовірно, що оцінка впливу на здоров’я визначить точні припущення щодо впливу на здоров’я запропонованої зміни політики. Слід уникати методів оцінки, що передбачають використання несистематичних оглядів літератури та “субоптимальних” консультацій, має застосовуватись швидкий процес “міні оцінки впливу на здоров’я” [1, 9, 10]. Міні оцінка впливу на здоров’я використовує існуючу інформацію та обчислює декілька змінних, а експерти зустрічаються максимум на один день – в цілому це значно коротша процедура, ніж стандартна оцінка впливу на здоров’я ( табл. 1.2.3).

Таблиця 1.2.3

Рівні оцінки впливу на здоров’я

Міні оцінка впливу на здоров’я (запропонована політика дефолту) Стандартна оцінка впливу на здоров’я (використовується зараз)  
· "Desk top" exercise · Довіряє вже доступній інформації “з полиці” · Мінімальна кількість впливів · Обмежене консультування – одноразове зібрання зацікавлених сторін   · Обмежене вивчення літератури, зазвичай несистемне · В основному спирається на данні зі стандартних джерел · Визначення кількості впливів · Участь зацікавлених сторін, проте методи вибірки нечіткі

· Максі оцінка впливу на здоров’я (оцінка політики)· Розширене вивчення літератури

· Повторний аналіз існуючих даних

· Збір нових даних

· Розширена кількість впливів та сенситивний аналіз

· Повна участь зацікавлених сторін – достовірні якісні технології з учасниками визначеними шляхом чітких методів вибірки

· Оцінка як процесу оцінки впливу на здоров’я так і наслідків зміни політики, включаючи використання де можливо контрольних груп населення.

Хоча емпіричних даних для підтвердження такої думки недостатньо, вважається (спираючись на непевність, яка оточує перспективну оцінку зміни політики), що відношення між кількістю і визначеним характером впливів та ресурсами часу, витраченими на оцінку впливу на здоров’я, не є лінійним. Місцеві організації можуть досягти більших прибутків від своїх інвестицій (та більш реалістичних прогнозів від цих інвестицій), використовуючи підхід міні оцінки впливу на здоров’я (графічне зображення). В таких проектах може і не бути чіткої оцінки впливів на здоров’я, проте можуть бути механізми залучення органів (не пов’язаних з охороною здоров’я) до міжгалузевої співпраці, методи проведення консультацій та процес розробки структури для оцінки.

Можливе співвідношення між вкладеннями в оцінку впливу на здоров’я та результатами. Повна (“максі”) оцінка впливу на здоров’я має здійснюватись лише у чіткий та ефективний спосіб і повинна перевірятись після впровадження проекту. Якщо оцінка впливу на здоров’я має досягти своєї мети та додати цінності процесу прийняття рішень, необхідний перехід від теперішньої ситуації до такої оцінки результатів, при якій використовуються лише систематизовані огляди даних, а їх точність підтверджена аналізом ситуації після зміни. Стандартної оцінки впливу на здоров’я необхідно уникати. Потрібно взяти на озброєння приклади з класичної епідеміології, соціальних наук, та з оцінки американської політики міст, освіти та інших соціальних сфер, не лише для забезпечення інформацією щодо напрямку та міри вірогідних впливів, але і для того, щоб співробітники могли керуватись доцільністю при виборі методів.

Максі оцінки впливу на здоров’я є, безперечно, серйозними випробуваннями як в інтелектуальному плані, так і в плані необхідних ресурсів та часу, проте їх позитивною стороною є підтвердження передбачених впливів на здоров’я. Хоча безпосередня практична користь полягає у модифікації проекту лише після її завершення, можна зробити висновки для прийняття рішень у майбутньому. Такий підхід цілком співзвучний з розвитком обґрунтованої політики [15, 16].

Майбутнє оцінки визначення здоров’я. Метою оцінки впливу на здоров¢я є зробити процес прийняття політичних рішень відкритим та структурованим. Для того, щоб досягти цього, треба визнати, що оцінка та класифікація даних - не достатньо об’єктивний процес і включає ряд оціночних суджень. На результат можуть мати вплив політичні імперативи. При складанні звітів слід чітко розрізняти об’єктивні данні та суб’єктивні думки. В медицині, що базується на доказах, є виважена ієрархія епідеміологічних даних, з випадковими контрольованими дослідженнями на верхівці піраміди. Очевидно, ця інформація не буде корисною в оцінках, де використовується низка кількісних та якісних джерел. Існує потреба у визначенні бази для збору, інтерпретації та послідовності даних з різних джерел для обґрунтованої політики прийняття рішень.Одержання даних щодо оцінки впливу на здоров’я часто обмежується фінансовими та часовими ресурсами. Наприклад, космічний центр – це великий всеохоплюючий проект. Існує потреба у збалансуванні точних методів, що вимагають спеціальних умінь і високого рівня ресурсів та таких, що можуть легко використовуватись з незначними витратами. Ці два підходи не виключають один одного і можуть поєднуватись у послідовності стадій оцінки, що включає попередній відбір проекту, швидку оцінку та ретельний аналіз [18]. Рішення щодо того, який метод використовувати, може стосуватись того, що матиме найбільший вплив при прийнятті рішень в часовому відношенні. Врешті решт, має бути компроміс між витратами та якістю для того, щоб оцінка впливу на здоров’я стала досяжною метою.

Оцінка впливу на здоров’я вважається одним з найбільш важливих новітніх процесів у громадському здоров’ї. Хоча це може бути перебільшенням щодо ще неусталеного процесу, її подальший розвиток забезпечується зобов’язанням уряду проводити оцінку державної політики щодо впливу на здоров’я. Однак ці методи все ще в процесі розвитку. Слід здолати ще багато методологічних проблем, включаючи проблему виміру впливів на здоров’я та досягнення практичного балансу між грошовими ресурсами та глибиною аналізу. Не зважаючи на незавершений характер процесу, у багатьох країнах світу урядами та місцевими органами охорони здоров’я вже застосовується оцінка впливу на здоров’я. Вона може бути засобом покращення політики громадського здоров’я, сприяння співпраці між секторами та більш належного використання обмежених громадських ресурсів при прийнятті рішень обґрунтованої політики.

Таким чином, узагальнюючи вищенаведене можна зробити такі висновки:

· Оцінка впливу на здоров’я є важливим інструментом у час переосмислення та суттєвих змін державної політики стосовно її впливу на охорону здоров’я, розбудови з врахуванням сучасних міжнародних підходів. Останнє є надзвичайно актуальним з огляду на проголошений Україною в якості стратегічного курс щодо інтеграції у Європейське Співтовариство.

· Метод ОВЗ може бути запропонований для застосування політиками

– в усіх секторах уряду:

– аналітиками центрального уряду та радниками у таких сферах, як житлові питання, зайнятість чи оподаткування

– місцева влада у таких секторах, як транспорт, планування, соціальна політика або охорона навколишнього середовища

– розробники стратегій у сфері охорони здоров’я; оцінити потенційні впливи стратегій у сфері охорони здоров’я на нерівності у цій сфері.

1. Представлення перспективної оцінки впливу на здоров’я у її теперішньому вигляді.

· Існує методологічна прогалина між цілями оцінки впливу на здоров’я (висловити припущення щодо впливів на здоров’я з метою змінити заходи, передбачені політикою) та методами, що зараз використовуються тими, хто здійснює оцінку.

· Доцільним є на місцевому рівні застосовувати процес міні оцінки впливу на здоров’я, у тих випадках коли зменшення часу та зусиль на вивчення окремих змін призведе до незначного недоотримання інформації.

Чіткий аналіз впливів змін, що стосуються суспільного здоров’я, потребуватиме значних інвестицій у максі оцінку впливу на здоров’я.


Date: 2016-05-15; view: 201; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию