Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Аналіз застосування оцінки визначення здоров’я у світі

Перша задокументована оцінка впливів на здоров¢я у Великобританії була здійснена у поданні на офіційний розгляд пропозиції щодо спорудження другої злітно-посадкової смуги у Манчестерському аеропорті [20].

В ході цієї оцінки використовувався перспективний метод, що базується на оцінці впливу на навколишнє середовище. Дослідження обмежувалось браком кількісних даних, проте тим не менш воно виявилось потужним лобіюючим інструментом. Результатом цього стало внесення змін до майбутніх пропозицій, включаючи схеми покращення забезпеченням громадським транспортом та зменшення шуму. Інші завершені оцінки впливів на здоров¢я, що проведені у Великобританії, фокусувались на проектах розбудови міст та політики щодо місцевого транспорту [21-23].

У країнах, що розвиваються, оцінка впливів на здоров’я швидко удосконалюється як інструмент оцінки проектів розвитку щодо впливів на навколишнє середовище. Метод базується на більш медичній моделі здоров’я та розглядає впливи на здоров’я через 5 основних категорій хвороб: інфекційні хвороби, неінфекційні хвороби, порушення харчування, травми та психічні розлади. Розглядається вірогідність певних ризиків для здоров’я, пов’язаних з проектом, та пропонуються стратегії зменшення ризиків [24]. Наприклад, який вплив на рівень шлунково-кишкових захворювань матиме використання забрудненої води для місцевого сільськогосподарського зрошення? Стратегії зменшення ризику можуть запропонувати обмеження зрошення щодо тих видів зернових, що будуть вживатись обробленими.

Оцінка впливу на здоров¢я використовувалась у різноманітних проектах, включаючи розвиток водних ресурсів та сільськогосподарських проектів в Африці, Азії та Середньому Сході [24,25]. Міжнародні організації з розвитку, включаючи Азійський банк розвитку та Світовий банк, розробили посібники та провели навчання [26,27].

Оцінку впливу на громадське здоров¢я політики уряду було проведено у Канаді. Метод, розроблений для урядових департаментів у Британській Колумбії, використовує низку питань, щоб при прийнятті рішень можна було враховувати фактори, що впливають на здоров¢я населення [28]. Вони були спрощені до 5 ключових сфер: соціальна інтеграція; зайнятість та економіка; освіта та професійні навички; навколишнє середовище та безпека; соціальні програми та послуги. Подальший розвиток уповільнився через зміни політичних пріоритетів.Методологічні труднощі оцінки визначення здоров’я.У методології оцінки впливу на здоров¢я все ще не розв’язано низку питань. Хоча розширюється спектр різноманітних факторів, що впливають на здоров’я, їх компаративна важливість варіюється у професіональних та громадських поглядах. Для того, щоб оцінка була надійним інструментом, необхідне уніфіковане визначення поняття “здоров’я”. Це впливає на здатність вимірювати впливи на здоров’я у різних оточеннях. Зараз застосовуються різні моделі для виміру впливів на здоров’я. У всіх використовуються процедура переліку питань, в якій фігурують детермінанти здоров’я для оцінки змін у ризиках для здоров’я – наприклад, використання рівнів зайнятості як показника статусу здоров’я суспільства. Складність цього полягає в тому, що окремі випадкові процедури настільки складні, що часто неможливо напевне визначити, чи матимуть результати позитивний чи негативний вплив на здоров’я населення. Чи матиме таке нововведення, як побудова космічного дослідницького центру, позитивний вплив на зайнятість у районі? І якщо так, то чи матиме це позитивний вплив на здоров’я? Такі процедури потенційно можуть виміряти прогрес стосовно показників здоров’я, але вони не обов’язково будуть рівнозначні позитивній чи негативній мірі впливу на здоров’я.

Один з головних аргументів критиків оцінки впливу на здоров’я – це те, що методи збору та аналізу даних недостатньо чіткі, щоб витримати перевірку їх коректності. На даний момент база даних щодо головних детермінантів здоров’я є неадекватною для забезпечення процесу точної оцінки. У завершених дослідженнях головними джерелами даних були літературні огляди та якісні методи. Ряд джерел даних, включаючи економічну, епідеміологічну, кількісну та якісну інформацію, слід також брати до уваги. Однак, найбільш корисну інформацію не можна одержати рутинним способом. Для одержання якісних первинних даних рідко буває достатньо часу та грошей. Хоча ті, хто приймають політичні рішення, можуть віддавати перевагу кількісному виміру впливу на здоров’я, потрібно обмежувати кількісні оцінки у ранзі найкращого джерела доступних даних. Це може зменшити вплив рекомендацій експертів як в плані впевненості, так і в плані міри впливу.


Date: 2016-05-15; view: 152; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию