Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


А.8. Розрахунок руху грошових коштів за роками розрахункового періоду з урахуванням заходів і результатів, пов’язаних з впровадженням проекту

Розрахунок руху грошових коштів протягом розрахункового періоду проводиться, спираючись на непрямий метод формування звітності про рух грошових коштів. При цьому до складу грошових надходжень включаються: чистий прибуток, амортизація, коректування на збільшення кредиторської заборгованості, сума отриманого кредиту. До складу грошових видатків включаються: коректування на суму збільшення матеріальних запасів, коректування на суму збільшення дебіторської заборгованості, видатки на придбання основних засобів, погашення кредиту і виплату дивідендів.

Таблиця А.8

Відомість руху грошових коштів за роками розрахункового періоду з урахуванням заходів і результатів, пов’язаних з впровадженням проекту

Основні показники Порядковий номер року розрахункового періоду
0-й рік 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік
Надходження:            
- чистий прибуток (за даними табл.А5) 145,0 200,6 248,3 343,2 436,2 478,0
- амортизація (за даними табл.А5) 335,0 305,8 281,5 261,3 244,4
- коректування на збільшення кредиторської заборгованості (за даними табл.А7)   20,0 0,6 0,6 0,6 0,6
- отримання кредиту х х х х х
Видатки:            
- коректування на збільшення матеріальних запасів (за даними табл.А7)   - 12,0 - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,4
- коректування на збільшення дебіторської заборгованості (за даними табл.А7)   - 35,0 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,0
- придбання основних засобів -1050 х х х х х
- погашення кредиту   х -270 -270 х х
- виплата дивідендів (за даними табл.А6)   - 29,0 - 40,1 - 49,7 - 68,6 - 87,2
Чистий рух коштів по підприємству -205 479,6 242,5 303,4 627,2 633,4

Чистий рух коштів по підприємству визначається як алгебраїчна сума надходжень і видатків. 

 

А.9. Розрахунок вартості оборотних і необоротних активів підприємства за роками розрахункового періоду з урахуванням впливу заходів і результатів, пов’язаних з впровадженням проекту

Суми щорічних змін балансової вартості окремих складових оборотних активів визначено у попередніх розрахунках (див табл.А.7 – зміни вартості запасів і дебіторської заборгованості та табл.А.8, де зміни вартості грошових коштів визначені як чистий рух грошових коштів). Вартість інших оборотних активів протягом розрахункового періоду залишається незмінною на рівні базового періоду.

Балансова вартість необоротних активів підприємства збільшується на вартість введених за інвестиційним проектом основних засобів (що дорівнює загальній сумі інвестицій по проекту) і зменшується на суму нарахованої амортизації (в т.ч. по усім основним засобам підприємства, як введеним за проектом, так і наявним на підприємстві до впровадження проекту).

Для наочності зазначені зміни повторно наведені у табл.А.9.

Балансова вартість відповідних активів станом на кінець кожного року визначається додаванням зазначених змін до вартості відповідного активу станом на кінець попереднього року.

 

 

Таблиця А.9

Розрахунок балансової вартості оборотних і необоротних активів підприємства

  Базовий період Порядковий номер року після впровадження проекту
0-й рік 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік
1.Збільшення матеріальних запасів (з табл.А7) х х 12,0 0,4 0,4 0,4 0,4
2.Вартість запасів станом на кінець року 460 +12,0= 472,0 472,0 +0,4 = 472,4 472,4 +0,4 = 472,8 472,8 +0,4 = 473,2 473,2 +0,4 = 473,6
3.Збільшення дебіторської заборгованості (з табл.А.7) х х 35,0 1,7 1,8 1,9 2,0
4.Дебіторська заборгованість станом на кінець року 510 +35,0 = 545,0 545,0 +1,7= 546,7 546,7 +1,8 = 548,5 548,5 +1,9 = 550,4 550,4 +2,0= 552,4
5.Чистий рух грошових коштів (з табл.А.8) х -205,0 479,6 242,5 303,4 627,2 633,4
6.Залишок грошових коштів станом на кінець року 415 -205 = 210 210 +479,6= 689,6 689,6+242,5= 932,1 932,1+303,4= 235,5 1235,5+627,2= 1862,7 1862,7+633,4= 2496,1
7.Інші оборотні активи
8.Усього оборотні активи станом на кінець року (р.2+р.4+р.6+р.7) 2151,6 2396,2 2701,8 3331,3 3967,1
9.Введення в дію основних засобів х х х х х х
10.Нарахована амортизація (з табл.А.5) 305,8 281,5 261,3 244,4
11.Необоротні активи станом на кінець року 1020+1050 –160= 1910,0 1910,0 – 335,0 = 1575,0 1575,0– 305,8 = 1269,2 1269,2– 281,5 = 987,7 987,7–261,3 = 726,4 726,4–244,4 = 482,0

 А.10. Розрахунок вартості власного капіталу і зобов’язань підприємства за роками розрахункового періоду з урахуванням впливу заходів і результатів, пов’язаних з впровадженням проекту

Власний капітал підприємства збільшується на суму отриманого чистого прибутку і зменшується на суму нарахованих дивідендів

На суму довгострокових зобов’язань підприємства впливають суми отриманого чи погашеного кредиту.

На суму поточних зобов’язань підприємства впливають зміни кредиторської заборгованості.

Балансова вартість власного капіталу і зобов’язань станом на кінець кожного року визначається додаванням зазначених змін до вартості відповідного елементу пасиву балансу станом на кінець попереднього року.

 

Таблиця А.10

Розрахунок власного капіталу і зобов’язань підприємства

  Базовий період Порядковий номер року після впровадження проекту
0-й рік 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік
1.Чистий прибуток (з табл.А.5) 200,6 248,3 343,2 436,2 478,0
2.Виплата дивідендів (з табл.А.6) х х 29,0 40,1 49,7 68,6 87,2
3.Власний капітал станом на кінець року 850 +145= 995 +200,6 – 29,0 = 1166,6 1166,6 +248,3 – 40,1 = 1374,8 1374,8 +343,2 –49,7 = 1668,3 1668,3 +436,2 –68,6 = 2035,9 2035,9 +478,0 –87,2 = 2426,7
4.Збільшення кредиторської заборгованості (з табл.А.7) х х 20,0 0,6 0,6 0,6 0,6
5.Поточні зобов’язання і забезпечення станом на кінець року 1150,0 1150,0 1150,0+20,0= 1170,0 1170,0+0,6 = 1170,6 1170,6+0,6 = 1171,2 1171,2+0,6 = 1171,8 1171,8+0,6 = 1172,4
6.Збільшення (зменшення) довгострокових зобов’язань х +540 х -270 -270 х х
7.Довгострокові зобов’язання і забезпечення станом на кінець року 850 +540= 1390 1390 -270= 1120 1120 -270= 850

 Date: 2015-05-23; view: 704; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.014 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию