Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрактичне заняття 1. 1. Поняття та визначення статутного капіталу

(2 год.)

Навчальні питання

1. Поняття та визначення статутного капіталу

2. Порядок формування та змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності

3. Облік статутного капіталу на державному і приватному підприємстві.

4. Облік неоплаченого капіталу.

5. Облік акцій власної емісії, викуплених у акціонерів.

 

Завдання для практичної роботи

1. Записати у схеми рахунків за операціями Швейної фабрики початкові залишки на 1 січня п. р.

1) Основні засоби – 347135 грн.

2) Матеріали – 23750 грн.

3) Поточний рахунок в банку – 4340 грн.

4) Виробництво – 4260 грн.

5) Готова продукція – 2830 грн.

6) Розрахунки з підзвітними особами – 65 грн.

7) Статутний капітал – 375680 грн.

8) Короткострокова заборгованість банку – 2300 грн.

9) Розрахунки з бюджетом – 40 грн.

10) Нерозподілені прибутки – 4360 грн.

Баланс – 382380 грн.

 

2. Заповнити журнал господарських операцій за січень п. р (таблиця 48).

 

Журнал господарських операцій Швейної фабрики

Таблиця 48

№ з/п Зміст операції Кореспонденція Сума, грн.
Д-т К-т част. заг.
Вимоги. Видано в цех матеріали      
Прибутковий ордер: надійшли матеріали від постачальника.      
Авансовий звіт Скворцова – витрати по:      
  - відвантаженню продукції покупцям      
  - постачанню матеріалів      
Рахунок АТП за перевезення:      
  - матеріалів      
  - покупцем продукції      
Нарахована з/п робочим      
Утримано із з/п податки      
Повернено з виробництва на склад невикористані матеріалі      
Рахунок енергозбуту за використану на виробництві електроенергію      
Поступила на склад з цеха готова продукція (Ск=3000)      
Зараховано на розрахунковий рахунок кошти за реалізовану продукцію      
Відображено собівартість реалізованої продукції      
Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості по:      
  - короткостроковій позиці банку      
  - Главснабу    
  - АТП      
  - бюджету      
Списано дохід на фінансовий результат      
Списана собівартість на фінансовий результат      
Списані витрати на збут на фінансовий результат      
Визначено фінансовий результат      

 3. Записати суми операцій у схеми рахунків, підрахувати обороти по дебету і по кредиту, вивести сальдо кінцеве.

4. За даними скласти оборотно-сальдову відомість (таблиця 49).

5. Скласти баланс на 31 січня п. р (таблиця 50).
Date: 2015-04-23; view: 315; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию