Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття 2. 1. Предмет бухгалтерського обліку

(3 год.)

Навчальні питання

1. Предмет бухгалтерського обліку.

2. Об’єкти бухгалтерського обліку.

3. Особливості бухгалтерського обліку.

4. Функції бухгалтерського обліку.

5. Метод бухгалтерського обліку.

 

Завдання для практичної роботи

1. Класифікувати господарські засоби та джерела утворення господарських засобів в таблиці 7. Визначити розмір господарських засобів (активів) та джерел їх утворення (пасивів), знати між ними рівність: ∑А = ∑ П

Таблиця 7

№ п/п Господарські засоби та джерела їх утворення Сума, грн. Господарські засоби (активи) Джерела утворення Код статті балансу
  Основні засоби        
  Знос основних засобів        
  Матеріали        
  Насіння        
  Корми        
  Готова продукція        
  Витрати під урожай майбутнього        
  Незавершене будівництво        
  Каса        
  Поточний рахунок у банку        
  Розрахунки з постачальниками        
  Розрахунки з органами        
  Розрахунки з оплати праці        
  Розрахунки з підзвітними        
  Розрахунки з бюджетом        
  Розрахунки з кредиторами        
  Розрахунки з дебіторами        
  Статутний капітал        
  Витрати майбутніх періодів        
  Короткострокові позики банку        
  Довгострокові кредити банку        
  Капітальні інвестиції        
  Прибуток звітного періоду        
Разом:        

 

2. Визначити в таблиці 8 код статті балансу і згрупувати в таблиці 9 джерела утворення засобів підприємства:

Підсумкові дані про окремі джерела утворення господарських засобів

швейної фабрики “Володарка” на 1.01. п. р.

Таблиця 8

№ п/п Джерело господарського засобу Сума, грн.. Код статті балансу
  Статутний фонд    
  Заборгованість підприємству за матеріали    
  Заборгованість по заробітній платі працівникам цеху    
  Заборгованість банку за кредит    
  Заборгованість фабриці за матеріали    
  Заборгованість по заробітній платі управлінському апарату    
  Заборгованість за електроенергію    
  Заборгованість підприємству за устаткування    
  Заборгованість по заробітній платі працівникам складу    
  Цільове фінансування на переобладнання цеху    
  Прибуток від реалізації продукції    
Разом    

 

Таблиця 9

Статутний фонд Прибуток Кредити банку Розрахунки Цільові фонди Разом
з постачальниками з оплати праці
            х
            х
            х
            х
            х
             

 

3. За даними таблиці 10 визначити код статті балансу і згрупувати майно підприємства за видами і джерелами утворення в таблиці 11:

 

Майно автотранспортного підприємства і джерела його утворення на початок звітного місяця

Таблиця 10

№ п/п Господарські засоби та джерела їх утворення Сума, грн. Господарські засоби (активи) Джерела утворення Код статті балансу
1. Готівка у касі        
2. Будівля гаража        
3. Бензин на складі        
4. Кошти на поточному рахунку у банку в національній валюті        
5. Автозапчастини на складі        
6. Заборгованість замовника (фірма “Беркут”)        
7. Статутний капітал        
8. Автотранспорт        
9. Заборгованість банку за довгостроковою позикою        
10. Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці        
11. Заборгованість бюджету за податками        
12. Заборгованість з відрахувань на соціальне страхування        
13. Заборгованість орендодавцю за оренду “Нафтобаза 1”        
14. Заборгованість постачальнику (фірма Фініст”)        
15. Прибуток звітного року        
16. Комплект офісних і конторських меблів        
17. Комп’ютери        
18. Заборгованість підзвітних осіб        
19. Резервний капітал        

 

Таблиця 11

А К Т И В На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи    
Усього за розділом І    
ІІ. Оборотні активи    
Усього за розділом ІІ    
ІІІ. Витрати майбутніх періодів    
Баланс    

 

П А С И В   На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Усього за розділом І    
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів    
Усього за розділом ІІ    
ІІІ. Довгострокові зобов’язання    
Усього за розділом ІІІ    
ІV. Поточні зобов’язання    
Усього за розділом ІV    
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс    

 

Домашнє завдання

1. Виконати в таблиці 12 групування господарських засобів за активами і джерелами їх утворення і визначити код статті балансу:

Господарські засоби пивзаводу “Оболонь” та джерела їх утворення на 1.01. п.р.

Таблиця 12

№ п/п Господарські засоби та джерела їх утворення Сума, грн. за варіантами Господарські засоби (активи) Джерела утворення Код статті балансу
І ІІ
  Будівля виробничого цеху          
  Вугілля кам’яне          
  Устаткування          
  Заборгованість постачальнику за сировину          
  Бродильні чани          
  Заборгованість за підзвітними сумами          
  Пиво “Оболонь”          
  Готівка в касі          
  Заборгованість банку за короткостроковим кредитом          
  Ячмінь          
  Прибуток минулого та поточного років          
  Заборгованість за матеріали          
  Пиво “Оболонь преміум”          
  Заборгованість за заробітною платою робітникам          
  Будівля складу          
  Залишок коштів на поточному рахунку          
  Заборгованість за одержані зернопродукти          
  Запчастини          
  Цільові фонди підприємства          
  Статутний капітал          
  Хміль          
  Заборгованість головного бухгалтера за підзвітними сумами          
  Заборгованість за заробітною платою апарату управління          
  Транспортні засоби          
  Солод          
  Пиво “Оболонь світле”          
  Заборгованість підприємству за сировину          
  Заборгованість інженера за підзвітними сумами          
  Разом ? ?      

 

 

Date: 2015-04-23; view: 703; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию