Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття 3. 3. Використання балансу в управлінні

(3 год.)

Навчальні питання

1. Поняття балансу.

2. Побудова балансу.

3. Використання балансу в управлінні.

4. Актив і пасив балансу.

5. Статті балансу, їх групування й оцінка.

Завдання для практичної роботи

 

1. - Виконати в таблицях 13, 14 і 15 групування господарських засобів та джерел їх утворення автотранспортного підприємства.

 

- Скласти баланс на 1.01. п.р. (таблиця 16).

 

Таблиця 13

№ п\п Найменування засобів та джерел утворення Сума Актив Пасив Код статті балансу
        Заборгованість за податком на прибуток Кошти на р\р Статутний капітал Заборгованість директора за відрядження Заборгованість оптовій базі за запчастини Заборгованість Цвєткову за оренду машини Заборгованість Іванова по сумі отриманій на господарські витрати Заборгованість пенсійному фонду Будівля гаража Будівля офісу Запасні частини на складі Заборгованість за бензин Будівля прохідного пункту Заборгованість п-ву ООО “Ера” за оренду ремонтного цеху Заборгованість МП “Фортуна” за транспортні послуги Заборгованість водіям по ЗП Автомобіль “Камаз” Заборгованість банку за довгостроковим кредитом Бензин А-80 Заборгованість фірмі “Гарант” за бензин Бензин А-76 Гроші в касі Автомобіль ГАЗ-53 Прибуток звітного періоду              

 

 

Таблиця 14

№ п\п Код рах. у плані рах. Класифікаційна група Код рядка у балансі № рядка п\п в умові Назва джерел господ. засобів сума
часткова загальна
    Основні засоби       Всього    
    Виробничі запаси       Всього      
    Незавершене виробництво       Всього    
    Готова продукція       Всього    
    Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги       Всього    
    Дебіт. заборгованість із внутрішніх розрахунків       Всього    
    Грошові засоби       Всього    
Всього    

 

 

Таблиця 15

№ п\п Код рах. у плані рах. Класифікаційна група Код рядка у балансі № рядка п\п в умові Назва джерел господ. засобів сума
часткова загальна
    Статутний капітал       Всього    
    Прибутки       Всього    
    Довгострокові кредити       Всього    
    Розрахунки з бюджетом            
Розрахунки за страхування       Всього  
    Розрахунки з постачальниками       Всього    
    Розрахунки по заробітній платі       Всього    
Всього    

 

 

Баланс автотранспортного підприємства на 1.01.п.р.

Таблиця 16

Актив Сума на початок Сума на кінець Пасив Сума на початок Сума на кінець  
І. Необоротні активи         І. Власний капітал          
Разом р. І     Разом р. І      
ІІ. Оборотні активи         ІІІ. Довгострокові зобов’язання      
Разом р. ІІІ      
IV. Поточні зобов’язання      
Разом р. ІІ      
       
Разом р. IV      
       
Баланс     Баланс      

Домашнє завдання

  1. Здійснити в таблиці 17 групування господарських засобів і джерел їх утворення і визначити код статті балансу.

 

  1. Скласти баланс (таблиця 18) за вихідними даними та визначити його структуру.

 

 

Таблиця 17

№ п/п   Господарські засоби та джерела їх утворення Сума, грн.     Сума, грн. Код статті балансу
Актив Пасив
  Основні засоби        
  Знос основних засобів        
  Мінеральні добрива        
  Насіння        
  Корми        
  Готова продукція        
  Незавершене виробництво        
  Тварини на вирощуванні і відгодівлі        
  Каса        
  Рахунок у банку        
  Розрахунки з постачальниками        
  Розрахунки за соціальним страхуванням        
  Розрахунки з оплати праці        
  Розрахунки з підзвітними особами        
  Розрахунки за податками        
  Розрахунки з різними кредиторами        
  Розрахунки з різними дебіторами        
  Статутний капітал        
  Резервний капітал        
  Короткострокові кредити банків        
  Незавершене будівництво        
  Цільове фінансування        
  Прибуток звітного періоду        
Всього:        

 

БАЛАНС

Таблиця 18

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.
на поч. періоду на кін. періоду на поч. періоду на кін. періоду
І. Необоротні активи     І. Власний капітал    
           
           
           
           
      II Забезпечення наступних витрат і платежів    
           
II. Оборотні активи          
      III Довгострокові зобов'язання    
           
      IV. Поточні зобов’язання    
           
           
           
           
           
           
           
Ш. Виграти майбутніх періодів     V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс     Баланс    

 

- Відобразити в балансі зміни:

- Відпущено зі складу корми для відгодівлі тварин на суму 14000 грн.

- Виплачено з розрахункового рахунку заробітна плата працівникам.

- Отримано на розрахунковий рахунок підприємства кредит банку у розмірі 10000 грн.

- Частина прибутку спрямована на збільшення статутного капіталу на суму 20600 грн.

 

Практичне заняття 4.

(1 год.)

Навчальні питання

1. Класифікація балансів.

2. Розгляд типів змін у бухгалтерському балансі.

Завдання для практичної роботи

  1. Економічний диктант.
  2. Виконати завдання на типи змін в балансі:

1) З поточного рахунку в національній валюті погашена заборгованість за довгостроковими кредитами банку.

2) З каси підприємства видано гроші у підзвіт експедитору на покриття наступних витрат з

відрядження.

3) Сума збитків за минулий рік за рішенням засновників віднесена на зменшення резервного капіталу.

4) Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва за виготовлення продукції.

5) Внесено засновниками для створення статутного фонду господарського товариства основні засоби за первісною вартістю.

6) За рахунок нерозподіленого прибутку утворено резервний капітал.

7) За рахунок короткострокового кредиту погашена заборгованість постачальникам за раніше одержані від них виробничі запаси.

8) Зараховані на поточний рахунок довгострокова позика від банку.

9) З поточного рахунку в національній валюті в банку сплачені податки до бюджету.

10) З нарахованої суми заробітної плати проведено утримання податку з доходів фізичних осіб.

Домашнє завдання

1. Виконати завдання:

1) В таблиці 19 визначити код статті балансу і які зміни будуть відбуватися в активі і пасиві балансу, вказати тип змін.

 

2) Виконати групування засобів підприємства за джерелами їх утворення в таблицях 20 і 21.

 

3) Скласти баланс взуттєвої фабрики на 1.01.п.р. (таблиця 22).

Таблиця 19

№ п\п Найменування засобів та джерел утворення Сума Актив Пасив Код рядка за балансом
  черевики на складі затяжні машини в цеху заборгованість робочому цеху по ЗП будівля фабрики черевики дитячі на складі фонд матеріально-культ. заходів заборгованість “Текстильторгу” за матеріали підошва видублена в цеху мило парусина накладна заборгованість універмага за отримані прод. заборгованість цеховому персоналу по ЗП фонд матеріального заохочення заборгованість постачальникам за матеріали швейні машини в цеху заготівка туфель в цеху заборгованість начальника цеху по авансу хром будівля складу нитки спец. фонд короткостроковий кредит банку туфлі на складі грошові кошти на рах. в банку кошти в касі заборгованість торгов. центра за отримане взуття заборгованість постачальникам за матеріали заборгованість по ЗП робітникам заборгованість шкіряному заводу за матеріали сандалі на складі шкіра масло машинне заготівка черевиків в цеху заборгованість службовцям по ЗП заборгованість шкіряному заводу статутний капітал преси в цеху прибутки        

 

Таблиця 20

№ п\п Код рах. у плані рах. Класифікаційна група Код рядка у балансі № рядка п\п в умові Назва джерел господ. засобів сума
часткова загальна
    Основні засоби       Всього    
    Виробничі запаси       Всього      
    Незавершене виробництво       Всього    
    Готова продукція       Всього    
    Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги       Всього    
    Дебіт. заборгованість із внутрішніх розрахунків       Всього    
    Грошові засоби       Всього    
Всього    

 

 

Таблиця 21

№ п\п Код рах. у плані рах. Класифікаційна група Код рядка у балансі № рядка п\п в умові Назва джерел господ. засобів сума
часткова загальна
    Статутний капітал       Всього    
    Прибутки       Всього    
    Резерви       Всього    
    Короткострокові кредити банків       Всього    
    Розрахунки з постачальниками       Всього    
    Розрахунки по заробітній платі       Всього    
Всього    

 

Баланс взуттєвої фабрики на 1.01.п.р.

Таблиця 22

Актив Сума на початок Сума на кінець Пасив Сума на початок Сума на кінець  
І. Необоротні активи       І. Власний капітал          
Разом р. І     Разом р. І      
ІІ. Оборотні активи           ІІІ. Довгострокові зобов’язання          
Разом р. ІІІ      
IV. Поточні зобов’язання          
Разом р. ІІ      
       
Разом р. IV      
       
Баланс     Баланс      

 

3) Відобразити в балансі зміни:

- Відпущено зі складу нитки на виробництво черевиків на суму 120 грн.

- Погашено за рахунок прибутку заборгованість по заробітній платі робітникам на суму 800 грн.

- Одержано короткострокову позику в банку на виробничі потреби в сумі 1000 грн.

- Виплачено з каси заробітну плату службовцям в сумі 200 грн.

- Одержано з поточного рахунку у банку в національній валюті гроші в касу в сумі 2500 грн.

- Оприбутковано на складі сировину і матеріали, що одержані від “Текстильторгу” на суму 1000 грн.

- За рішенням власників за рахунок прибутку збільшено статутний капітал на суму 5000 грн.

- Перераховано з поточного рахунку в банку для погашення короткострокової позики банку в сумі 3000 грн.

 

Date: 2015-04-23; view: 512; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию