Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дт Кт Дт Кт. Дт Кт Дт Кт

   
 
   
   
   
 
   
   

 

 

Дт Кт Дт Кт

   
 
   
   
   
 
   
   

 

 

Дт Кт Дт Кт

   
 
   
   
   
 
   
   

Дт Кт Дт Кт

   
 
   
   
   
 
   
   

Дт Кт

   
   
   

 

До рахунку 207 “Запасні частини”

1 2

 

 

Дт Кт Дт Кт

   
 
   
   
   
 
   
   


Дт Кт Дт Кт

   
 
   
   
   
 
   
   

 

 

Дт Кт Дт Кт

   
 
   
   
   
 
   
   

Дт Кт

   
   
   


До рахунку 631 “Розрахунки з постачальниками”

1 2

 

 

3 4

 

 

№ з/п Назва аналітичного рахунка од. виміру ціна, грн. Залишок на початок місяця Надійшло Витрачено Залишок на кінець місяця
к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума
  Електродвигуни шт.                  
  Амортизатори шт.                  
  Повітряні фільтри шт                  
  Разом                    

 

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

по субрахунку 207 “Запасні частини”

 

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

по рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Назва аналітичного рахунку Сальдо на початок місяця Обороти за місяць Залишок на кінець місяця
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
ЗАТ “Материк”            
АТ “Атлант”            
ПП. “Автопром”            
АТ “Промтехмаш”            
Разом            

 

Оборотно-сальдова відомість по синтетичних рахунках

Таблиця 29

Найменування рахунків Залишки на початок місяця Обороти за місяць Залишки на кінець місяця
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

БАЛАНС

Таблиця 30

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.
І. Необоротні активи   І. Власний капітал  
       
   
    II. Забезпечення наступних витрат і платежів  
II. Оборотні активи      
    ІІІ. Довгострокові зобов’язання  
       
    IV. Поточні зобов’язання  
       
       
VІ. Витрати майбутніх періодів   V. Доходи майбутніх періодів  
Баланс   Баланс  

Домашнє завдання

1. Використовуючи дані таблиці 31 відкрити аналітичні та синтетичні рахунки, записати початкові залишки заводу “Прилад”. Визначити кореспонденцію рахунків по наведених господарських операціях із зазначенням їх шифру і записати на рахунках (таблиця 32). Визначити дебетові і кредитові обороти по синтетичних рахунках та кінцеві залишки. Скласти обігову відомість по рахунках синтетичного та аналітичного обліку. Скласти баланс на 1.03. п. р. (таблиця 33)

Залишки за рахунками заводу “Прилад” на 01.02. п. р.

Таблиця 31

Рахунки Сума, грн.
Основні засоби  
Виробництво  
Каса  
Поточний рахунок у банку  
Розрахунки з підзвітними особами (дебет)  
Розрахунки з підзвітними особами (кредит)  
Статутний капітал  
Всього  

Аналітичні дані до рахунку:

327 “Розрахунки з підзвітними особами”

ПІБ Сума, грн.
Начальник цеху Гончаренко В.П. (залишок авансу)  
Продавець Поляков С.О. (аванс на відрядження)  
Експедитор Омельченко О.О. (перевитрати за авансовим звітом)  
Всього  

Господарські операції за звітний період (лютий)

Таблиця 32

Первинний документ та зміст господарської операції   Сума, грн.   Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
         
  Звіт касира за 9.02. Надійшло за чеком на господарські потреби      
  Звіт касира за 12.02. Видано під звіт Гончарову В.П. на господарські потреби Омельченку О.О. перевитрату за авансовим звітом      
  Виписка банку. Списано за платіжним дорученням № 28 відділку зв’язку для переказу в Київ продавцю Полякову С.О. під звіт у зв’язку з продовженням відрядження.        
  Авансовий звіт Гончаренка В.П. Витрачено на виробничі потреби      
  Звіт касира за 15.02. Одержано від Гончаренка залишок за авансовим звітом за чеком на господарські витрати      
  Звіт касира за 16.02. Видано під звіт: Гончаренку В.П. на господарські потреби Омельченку О.О. на транспортні витрати        
  Авансові звіти. Списано витрачені суми на виробничі потреби за звітами: Полякова С.О. Омельченка О.О. Гончаренка В.П.        
  Звіт касира за 29.02. Надійшло від Гончаренка В.П. залишок за авансовим звітом      
  Звіт касира за 30.02. Внесено на поточний рахунок      
Разом      

 

 

Синтетичні рахунки заводу “Прилад” за лютий

 

10 Основні засоби 23 Виробництво 301 Каса

           
     

 


 

311 Поточний рахунок 372 Розрахунки з підзвітними 40 Статутний

у банку особами капітал

           
     

 

 


 

Аналітичні рахунки заводу “Прилад” за розрахунками з підзвітними особами

 

Гончаренко В.П. Поляков С.О. Омельченко О.О.

           
     

 

 


 

 

Оборотна відомість по синтетичних рахунках

№ рах. Найменування рахунків Залишки на 01.02 Обороти за лютий Залишок на 01.03
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
               
               
               
               
               
               
Всього            
                 

 

 

Оборотна відомість до аналітичного рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”

№ п/п Найменування рахунків Залишки на 01.02 Обороти за лютий Залишок на 01.03
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
               
               
               
Всього            
                 

 

 

БАЛАНС

Таблиця 33

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.
І. Необоротні активи   І. Власний капітал  
       
       
       
       
    II. Забезпечення наступних витрат і платежів  
       
II. Оборотні активи      
    ІІІ. Довгострокові зобов’язання  
       
    IV. Поточні зобов’язання  
       
       
       
       
       
       
       
VІ. Витрати майбутніх періодів   V. Доходи майбутніх періодів  
Баланс   Баланс  

 

Date: 2015-04-23; view: 588; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию