Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття 2

(3 год.)

Навчальні питання

1. Поняття сальдо та обороти по рахунках. Які рахунки не мають залишків?

2. Оборотні відомості по синтетичних й аналітичних рахунках, мета їх складання.

3. Взаємозв’язок рахунків з формами фінансової звітності.

4. Визначення документа. Вимоги до складання і оформлення документів.

5. За якими ознаками відбувається класифікація бухгалтерських документів?

6. Що розуміють під документообігом? Який порядок його організації?

7. Оцінка та калькуляція в системі бухгалтерського обліку.

8. Сутність, значення і види інвентаризації. ЇЇ документальне оформлення.

9. Як відбиваються результати інвентаризації в обліку?

Завдання для практичної роботи

1. Визначити невідомі суми в відомостях залишків.

Відомість залишків по субрахунку 207 "Запасні частини" на 31 березн я п.р.

Найменування Од. виміру Кількість Ціна, грн Сума
Електродвигун шт.   500,00 ?
Амортизатор шт.   310,00 ?
Повітряний фільтр шт.   50,00 ?
Всього: ?

Відомість залишків по рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" на 31 березня п.р.

Найменування постачальника Сума
АТ "Атлант" 5 000,00
АТ "Промтехмаш" 1 000,00
ПП "Автопром" 4 000,00
Всього: ?

2. Скласти баланс (таблиця 27) ПП “Автосервіс” станом на 31 березня п.р. на підставі приведених статей:

1) сировина і матеріали 2 300,00

2) розрахунки по податках і платежах 1 400,00

3)виробництво 4 200,00

4) основні засоби 57 000,00

5) розрахунки з іншими кредиторами 4 600,00

6) статутний капітал?

7) нерозподілений прибуток 31 000,00

8)паливо 9 000,00

9) запасні частини?

10) розрахунки з постачальниками і підрядниками?

11) каса 900,00

12) готова продукція 7 000,00

13)рахунки в банках 8 100,00

14)розрахунки з оплати праці 4 000,00

Баланс на ____________31 березня п.р.____________

Таблиця 27

АКТИВ Сума, грн. ПАСИВ Сума, грн.
       
       
       
       
Всього:   Всього:  
       
       
       
       
  1. В журналі реєстрації господарських операцій за квітень п.р. визначити кореспонденцію рахунків і невідомі суми (таблиця 28).

Журнал господарських операцій за квітень п.р.

Таблиця 28

Зміст господарської операції, первинний документ     Сума, грн.     Бухгалтерська проводка
дебет кредит
1. Оприбутковані матеріали, придбані підзвітною особою (накладна, авансовий звіт)   700,00    
2. Передано паливо зі складу на основне виробництво (накладна)   7 000,00    
3. На поточний рахунок підприємства поступили кошти від інших кредиторів (виписка банку)   30 000,00    
4. Внесено власником три комп'ютера в статутний капітал підприємства (акт приймання-передачі 03)   52 000,00    
5. Оприбутковані на склад запасні частини від ЗАТ "Материк" (приходний ордер): ?    
електродвигуни 16 шт. по ціні 500 грн.      
амортизатори 18 шт. по ціні 310 грн.      
повітряні фільтри 141 шт. по ціні 50 грн.      
6. Перераховані з поточного рахунку кошти в погашення заборгованості перед (платіжне доручення, виписка банка): ?    
АТ "Атлант" 5000 грн      
АТ "Промтехмаш" 1000 грн.      
ПП "Автопром" 4000 грн.      
7. Списано на потреби основного виробництва запасні частини (накладна): ?    
електродвигуни 4 шт. по ціні 500 грн.      
повітряні фільтри 138 шт. по ціні 50 грн.      
8. Оприбутковані електродвигуни від АТ "Промтехмаш" (приходний ордер) 14 шт по ціні 500 грн. ?    
9. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва (розрахунково-платіжна відомість)   14400,00    
10. Перераховано з поточного рахунку в рахунок погашення заборгованості перед бюджетом (платіжне доручення, виписка банку)     1400,00    
11. Використана готова продукції для потреб виробництва (накладна)   5600,00    
12. Видана з каси готівка підзвітній особі (ВКО) 700,00    
13. Оприбуткована на склад з виробництва готова продукція (накладна)   7800,00    

 

4. Відкрити синтетичні і аналітичні рахунки, вивести в них початкові залишки та рознести господарські операції. Визначити обороти та кінцеві залишки.

 

5. Скласти оборотні відомості по аналітичним та синтетичним рахункам (таблиця 29).

 

6. Скласти баланс ПП "Автосервіс" станом на 30 квітня п.р.

Date: 2015-04-23; view: 672; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию