Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаПриклад 3. Об’єктами ідентифікації для старших дошкільників, що брали участь у дослідженні, стали мати, батько

Об’єктами ідентифікації для старших дошкільників, що брали участь у дослідженні, стали мати, батько, дідусь та бабуся, сиблінги (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Об’єкти ідентифікації особистості дітей старшого дошкільного віку

Об’єкт ідентифікації Дівчата, % Хлопці, %
Мати 20,1 12,3
Батько 11,2 11,3
Бабуся 9,4 11,1
Дідусь 11,5 9,9
Сиблінги 7,6 7,8
Інші дорослі 2,2 3,4

З табл.. 2.3 видно, що оцінка особистості і дій матір’ю дитини є значущою більше для дівчат; батьком – і для дівчат і для хлопців; братом чи сестрою – більше для дівчат. Хлопці схильні прислухатися до думок дідуся більше, ніж до бабусиних, а дівчата ж – навпаки.

Приклад 4. Представлення теоретичного матеріалу у вигляді таблиці

Таким чином, проблему визначення психологічних детермінант формування і розвитку ідентичності представники різних психологічних напрямів намагалися розв’язати, виходячи з позицій власних концептуальних моделей, проте їх поєднує те, що процес формування особистісної ідентичності розглядається через призму базових відносин «Я» і соціального оточення: ідентичність є соціальною за походженням, вона формується у результаті взаємодії індивіда з соціумом (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Розвиток ідентичності з позицій основних психологічних концепцій

Напрям, концепція Представники напряму Основні теоретичні погляди
Психодинамічний Freud Індивід мотивований інстинктивними імпульсами, які первинно є сексуальністю і агресивністю
Erikson Прогресивний розвиток дитини через стадії розвитку шляхом розв’язання конфліктів, які є результатом адаптації до соціокультурного середовища
Біхевіористський Watson, Skinner Зміни у поведінці представляють функцію підкріплення і покарання
Bandura До змін у розвитку приводить научіння через спостереження; наша здатність до символізації й антиципації наслідків власної поведінки
Когнітивний Ж. Піаже Дитина розвиває свої когнітивні здібності через активну взаємодію з оточенням
Біологічний Боулбі Основа соціальної поведінки – біологічна, що пояснюється еволюційною теорією. Як приклад – формування соціальної прихильності
Гуманістичний А. Маслоу Індивіди є унікальними і прагнуть до повного розвитку власних потенцій – самоактуалізації та самореалізації

Цит. за Lefranqois, G.R. The Lifespan. Belmont, Calif.: Wudsworth Publishing Company, 1993. 

Приклади демонстрації результатів дослідження у вигляді рисунків та їх аналіз
Date: 2015-05-22; view: 444; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию