Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаФрази до опису формувального етапу експерименту

ü Під впливом психологічного тренінгу мали місце зміни..........

ü Згідно з результатами діагностування зафіксована певна динаміка……..

ü Найбільшою мірою позитивні зрушення мали місце....

ü Щодо ……. мали місце статистично значущі зміни.

ü Результати психологічного експерименту свідчать про помітні зрушення....

ü Проведення до- і післятренінгової діагностики дало змогу оцінити ефективність психотренінгу, його можливості впливу на ……..

ü З метою визначення відмінностей між обома групами показників.....

ü Ми ставили за мету визначити динаміку............

ü Узагальнені статистичні дані відображають тенденцію, яка свідчить про позитивну динаміку з більшості показників……..

ü Кількісний і якісний аналіз змін ……. у ході експериментального навчання характеризується …… динамікою .

ü Узагальнені дані про тенденції змін ……. у результаті навчального експерименту були наступними: …………

ü Аналіз результатів формувального експерименту показав, що включення до навчальної діяльності прийомів на ..... сприяло посиленню …… .

ü Зазначені зміни виявилися і в III групі.

ü Ці результати засвідчили ефективність формувального експерименту.

ü Проаналізувавши результати дослідження, маємо підстави вважати, що...

ü Відповідно...

ü Разом з тим.....

ü Отже, ..........

ü Відтак, .........

ü Водночас.........

ü Використання критерію Фішера дозволило виявити статистично значущі зміни у динаміці...

ü Величина критерію вірогідності Фішера дозволяє стверджувати наявність статистично значущих відмінностей за всіма показниками у старшокласників експериментальної групи та їх відсутність у контрольній групі.

ü Підсумковий аналіз за показниками…….засвідчив значне зростання кількості учнів експериментальної групи з високим рівнем ……, тоді як у школярів контрольної групи на момент завершення експерименту суттєвих змін не відбулося.

ü В експериментальній групі виявлено зокрема зростання кількості випробуваних із високим рівнем ……., так як у контрольній групі показник зростання незначний.ü Як виявилося, найчутливішою до формувальних впливів була група ..... .

ü Респонденти експериментальної групи............

ü Маємо вагомі підстави стверджувати, що застосування розробленої програми формування …… отримало належну обґрунтованість її ефективності щодо …… .

ü Доведено, що розроблена програма стимулює...............

ü Виявлені динамічні зміни...............

ü Отримані дані щодо динаміки ……. показали значне зростання ….. .

ü До позитивних результатів формувального експерименту слід віднести факт підвищення...........

ü Підсумкові результати порівняльного аналізу переконливо доводять, що формування ….. можна вважати чинником ……..

ü Підсумовуючи отриманий матеріал у цілому, маємо вагомі підстави стверджувати................

ü Експериментальні дані підтвердили ефективність технік психологічного впливу на........

ü Відповідних змін у розвитку мотивації школярів контрольної групи не відбулося.

ü Як показала дослідно-експериментальна робота..............

ü Можна дійти висновку..........

ü У контрольній групі ці показники лишилися на попередньому рівні і значно відрізняються від показників в експериментальній групі.

ü Помітною стала тенденція до зростання.................

У загальних висновках доцільно використовувати такі фрази:

 

Þ У роботі представлено теоретико-експериментальне узагальнення та наукове вирішення проблеми ……., що виявляється у розкритті й уточнені сутності та специфіки цього процесу, у змісті становлення ……., характеристиці її прояву залежно від рівня ……...

Þ Узагальнення результатів теоретичного аналізу ……. дає змогу вказати на низку принципових моментів.

Þ Результати аналізу засвідчили наявність різноманітних підходів до визначення проблеми.........

Þ На основі узагальнених теоретичних даних уточнено поняття.......

Þ Можна констатувати, що на сьогодні, незважаючи на значну кількість наукових даних, проблему ……. вивчено недостатньо.

Þ На підставі проведеного теоретичного аналізу …… приймаємо такі концептуальні положення: ...........

Þ На основі положень, що утвердилися у психологічній науці про ......... , зроблено висновки про те, що.......

Þ Аналізуючи загальний стан проблеми ……., необхідно відзначити, що існуючі підходи не дають можливості певною мірою визначити ……...

Þ Теоретичний аналіз літератури з проблеми дослідження свідчить, що на сьогодні немає єдиної концепції... ...

Þ З наведених теоретичних і методологічних положень видно, що накопичено вагомий теоретичний та експериментальний матеріал з проблеми............

Þ У результаті проведеного дослідження встановлено…..

Þ У становленні …… мають місце відмінності залежно від рівня ……..Þ Висока психолого-педагогічна ефективність апробованої програми дозволяє рекомендувати її для використання педагогами та психологами.

Þ Подальшу перспективу роботи вбачаємо у розробці........

 

 

Оформлення результатів дослідження у вигляді таблиць, рисунків та їх аналіз

2.3.1. Приклади оформлення результатів дослідження у вигляді таблиць та їх аналіз у курсовій роботі 2-го курсу
Date: 2015-05-22; view: 560; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.025 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию