Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаПриклад оформлення зовнішньої рецензії на дипломну роботу

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу ________________________________(ПІБ)

на тему «____________________________»

 

Актуальність теми дипломної роботи:дається оцінка актуальності теми дипломної роботи та її обґрунтування.

Розкривається ступінь обґрунтованості основних положень, категоріального апарату дипломної роботи, раціональність виконавської частини.

Проводиться короткий аналіз змісту дипломної роботи за розділами, на підставі якого формулюються висновки щодо:

· відповідності висновків і рекомендацій змісту дипломної роботи;

· обґрунтованості положень, що виносяться автором на захист;

· значимість теоретичних досліджень для практики, подальших досліджень, навчального процесу.

Зауваження: наголошуються найбільш істотні недоліки, та питання, недостатньо опрацьовані в дипломній роботі.

Висновок: Дипломна робота ________(ПІБ студента) на тему «______» відповідає (не відповідає) вимогам, що пред’являються до робіт такого рівня, заслуговує (не заслуговує) оцінки ____ (відмінно, добре, задовільно), а її автор – присвоєння кваліфікації спеціаліста (магістра) з ______________(назва спеціальності).

 

Рецензент:

посада, кваліфікація,

спеціальність _________________________(ПІБ)

(підпис)

 

(Місце печатки)

 

Додаток А.7

Приклад оформлення відгуку наукового керівника дипломної роботи

ВІДГУК

 

на дипломну роботу студента факультету «Економіки та бізнесу» ТДАТУ

________________________________________________ (ПІБ)

на тему «_____________________________________»

 

Актуальність теми дипломної роботи та її значення: розкривається основне значення теми, досліджуваної в дипломній роботі , її актуальність.

Характеристика роботи студента: що і в якому обсязі зроблено студентом в процесі роботи над дипломом, його ставлення до роботи, прояв творчості, ініціативи, методи рішення поставлених задач і рівень їх виконання.

Зауваження: зазначаються ті зауваження, які позначились на якості виконання дипломної роботи.

Висновок: дипломна робота студента _________ (ПІБ студента) на тему «______» відповідає (не відповідає) основним вимогам, що пред’являються до робіт даного рівня і рекомендується (не може бути рекомендована) до захисту.

 

 

Керівник ____________________________ (ПІБ)

(вчений ступінь, вчене звання) (підпис)

Date: 2015-05-22; view: 968; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.015 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию