Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток А 12

Перелік умовних позначок, символів, одиниць, скорочень і термінів

Слово / словосполучення Скорочення Умови використання
А
абсолютний абс.  
автор авт.  
автореферат автореф.  
авторське посвідчення а.с.  
адміністративний адм.  
академік акад. при прізвищі
анотація анот.  
Б
брошура бр. при цифрах
бюлетень бюл.  
В
випуск вип.  
вищий вищ.  
вищий навчальний заклад ВНЗ  
Г
газета газ.  
гривня грн. при цифрах
глава гл. при цифрах і в примітках
державний держ.  
рік р при цифрах
роки р.р при цифрах
Д
дисертація дис.  
доповідь доп.  
доктор д-р у назві наукового ступеня
документ док.  
доцент доц. при прізвищі
З
завідувач зав. при назві посади
завод з-д  
заступник заст.  
И
зміни зм.  
ілюстрація іл.  
інститут ин-т  
інформація інформ.  
і так далі і т.д.  
і таке інше і т.п.  
видавництво вид-во  
виконавець вик. при прізвищі
К
кандидат канд. у назві вченого ступеня
кафедра каф.  
копійка коп. при цифрах
кореспондент кор. при прізвищі
Л
лабораторія лаб.  
аркуш арк. при цифрах і примітках
М
максимальний макс.  
міністерство м-в  
мінімальний мін.  
місце м.  
монографія моногр.  
Москва М. у вихідних даних
Н
науковий наук.  
номер при цифрах
номінальний ном.  
О
область, обласний обл.  
організація орг.  
оформлення оформл.  
відносний відн.  
П
передмова передм.  
примітка прим.  
продовження продовж.  
промисловість пром-сть  
додаток дод.  
Р
розділ розд. при цифрах і в примітках
район р-н  
редакція, редактор ред.  
реферат реф.  
реферативний журнал РЖ  
рецензія рец.  
малюнок мал.  
С
Санкт-Петербург СПб у вихідних даних
старший ст.  
ступінь ступ.  
сторінка с. при цифрах і в примітках
дивися див.  
збірник збірник  
Т
таблиця табл.  
тобто т.б.  
титульний аркуш тит.а.  
У
університет ун-т  
Ф
фабрика ф-ка  
факультет фак.  
фізичний фіз.  
Х
хімічний хім.  

 Date: 2015-05-22; view: 346; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию