Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаДодаток А.4

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Таврійський державний агротехнологічний університет

Факультет економіки та бізнесу

 

Кафедра _________________________

Затверджую:зав. кафедрою _________________

«____» ________ 20__р.

 

Облік і аналіз наявності та руху основних засобів в СБК «Дружба» Мелітопольського району

Запорізької області

 

6ЭПД. 423. 000000. ПЗ
ДИПЛОМНА РОБОТА

 

 

Дипломник: _____________________/П.І.Б./

Керівник: ______________________/П.І.Б./

Консультант з охорони праці

та навколишнього середовища: __________________/П.І.Б./

Консультант з правових питань____________________/П.І.Б./

 

 

20__


Додаток А.5

Приклади оформлення супроводжуючих документів

Додаток А. 5.1

Приклад оформлення заявки підприємства на виконання дипломної роботи

 

Ректору Таврійського

державного агротехнологічного

університету

проф..Кюрчеву В.М.

студента 5 курсу денної форми навчання,

спеціальності «Облік і аудит»

_______________________

(ПІБ)

 

 

ЗАЯВКА

(назва підприємства)

просить доручити виконати дипломну роботу на тему:

студенту _______________

який навчається у Вашому університеті на курсі за спеціальністю

Тема дипломній роботи була обговорена на

 

Керівник

 

М.П

 

Заявка отримана та зареєстрована на факультеті

« « 20 р.

 

Додаток А 5.2

Документ про впровадження результатів дипломної роботи

на підприємстві

 

 

ВИТЯГ

із протоколу №

від « » 200 р.

засідання економічної ради (економічного відділу) __________________________________

(назва підприємства)

Заслухавши та обговоривши доповідь студента

(ПІБ)

курсу, факультету

по дипломній роботі, виконаній на тему:

економічна рада визначає можливим рекомендувати її результати до впровадження у господарстві

(вказати частину роботи або повністю роботу)

 

Голова економічної ради(Керівник господарства)

(ПІБ)

(підпис)

(Місце печатки)

 

 

Додаток А 5.3

Приклад оформлення індивідуального завдання для написання дипломної роботи спеціаліста

 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

ЗАВДАННЯ З ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (СПЕЦІАЛІСТА)

 

Студенту ___________________________________________________________

(П.І.Б)

Спеціальності _______________________________________________________

1. Тема дипломної роботи _____________________________________________

____________________________________________________________________

Яка затверджена наказом по університету _______ від _____________________

 

2. Термін здачі студентом закінченої роботи ______________________________

 

3. Вихідні дані до роботи: Закони і законодавчі акти, нормативна, методична і наукова література_______________________________________________

_____________________________________________________________________

 

4. Короткий зміст дипломної роботи:

_Розділ 1_____________________________________________________________

_Розділ 2_____________________________________________________________

_Розділ 3_____________________________________________________________

 

5. Перелік ілюстративного матеріалу______________________________________

 

6. Консультанти по роботі* _______________________________________________

______________________________________________________________________

Дата видачі завдання__________________________________________________

Кафедра __________________________________________________________

Затверджую _______________________________________________________

(дата)

 

Зав. кафедрою ________________________________

(підпис)

Керівник _________________________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання _________________________________

(дата)

Підпис студента __________________________________


Додаток А 5.4

Приклад оформлення плану-графіку виконання дипломної роботи

 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

 

Допустити до захисту

Зав. кафедрою _______________

________________________(П.І.Б.)

“_____”__________________20 р.

 

ПЛАН - графік

виконання дипломної роботи на тему: ___________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

дипломника _________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

№ п.п. Назва розділів роботи Кількість днів, запланованих на розділ Термін закінчення розділу Відмітка керівника про термін фактичного закінчення
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 Керівник дипломної роботи________________

 

Студент__________________


Додаток А.6
Date: 2015-05-22; view: 355; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.029 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию