Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрієнтовний перелік тем дипломних робіт

 

1. Організація бухгалтерського обліку та аудиту в сільськогосподарських підприємствах.

2. Облік і аудит необоротних активів.

3. Облік і аудит основних засобів.

4. Облік і аудит нематеріальних активів.

5. Облік і аудит довгострокових фінансових інвестицій.

6. Облік і аудит капітальних інвестицій.

7. Облік і аудит довгострокової дебіторської заборгованості.

8. Облік і аудит виробничих запасів

9. Облік і аудит тварин на вирощуванні і відгодівлі.

10. Облік і аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів.

11. Облік і аудит у рослинництві.

12. Облік і аудит у тваринництві.

13. Облік і аудит в обслуговуючих виробництвах.

14. Облік і аудит на переробних підприємствах.

15. Облік і аудит соціально-побутових послуг в сільськогосподарських підприємствах.

16. Облік формування та оподаткування доходів сільськогосподарських товаровиробників.

17. Облік і аудит готової продукції.

18. Облік і аудит продукції сільськогосподарського виробництва.

19. Облік і аудит товарів

20. Облік і аудит грошових коштів.

21. Облік і аудит векселів.

22. Облік і аудит розрахунків з дебіторами.

23. Облік і аудит власного капіталу.

24. Облік і аудит забезпечення зобов’язань.

25. Облік і аудит довгострокових зобов’язань.

26. Облік і аудит короткострокових позик.

27. Облік і аудит розрахунків з постачальниками та підрядчиками.

28. Облік і аудит розрахунків за податками й платежами.

29. Облік і аудит розрахунків за страхуванням.

30. Облік і аудит розрахунків з оплати праці.

31. Облік і аудит розрахунків з учасниками.

32. Облік і аудит доходів майбутніх періодів.

33. Облік і аудит доходів від реалізації.

34. Облік і аудит операційних доходів.

35. Облік і аудит фінансових доходів.

36. Облік і аудит надзвичайних доходів.

37. Облік і аудит страхових платежів.

38. Облік і аудит фінансових результатів.

39. Облік і аудит матеріальних витрат.

40. Облік і аудит витрат на оплату праці.

41. Облік і аудит собівартості реалізованої готової продукції.42. Облік і аудит собівартості реалізованих товарів.

43. Облік і аудит собівартості реалізованих робіт та послуг.

44. Облік і аудит загально виробничих витрат.

45. Облік і аудит адміністративних витрат.

46. Облік і аудит витрат на збут.

47. Облік і аудит фінансових витрат.

48. Облік і аудит орендованих необоротних активів.

49. Організація обліку та контролю витрат і виходу продукції у фермерському господарстві.

50. Організація обліку та контролю витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) на спільному або малому підприємстві.

51. Організація обліку та аудиту витрат у приватному, приватно-орендному підприємстві.

52. Організація обліку та аудиту витрат у виробничому кооперативному підприємстві.

53. Організація обліку та аудиту витрат в обслуговуючому кооперативі.

54. Облік і аудит в комп’ютерній сфері.

55. Удосконалення організації обліку і аудиту на підприємстві.

56. Організація праці працівників, зайнятих обліковою роботою.

57. Організація оперативного обліку та контролю витрат у рослинництві.

58. Організація оперативного обліку та контролю витрат у тваринництві.

59. Організація оперативного обліку та контролю витрат на утримання та експлуатацію вантажного автотранспорту.

60. Організація нормативно-чекової системи обліку і контролю витрат у рослинництві.

61. Організація нормативно-чекової системи обліку і контролю витрат у тваринництві.

62. Організація забезпечення обліку та контролю.

63. Розвиток теоретичних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в ринкових умовах.

64. Організація робочого місця бухгалтера оснащеного ПК (АРМ) бухгалтера.

65. Закриття рахунків обліку основних і обслуговуючих виробництв, доходів і результатів та витрат діяльності.

66. Фінансова звітність сільськогосподарського підприємства та напрямки її удосконалення.

67. Організація сальдового методу обліку товарно-матеріальних цінностей та напрямки її удосконалення.

68. Періодична бухгалтерська звітність та напрямки її удосконалення.

69. Бухгалтерський баланс.

70. Удосконалення обліку амортизації.

71. Екологія та охорона навколишнього середовища, як об’єкт обліку та аудиту.

72. Облік земельних ресурсів та їх виснаження.

73. Облік водних ресурсів.

74. Облік та аудит мисливського господарства.

75. Облік та аудит лісового господарства.

76. Облік та аудит ресурсних платежів забруднення навколишнього середовища.

77. Екологічний аудит.

78. Облік та аудит фінансово-розрахункових операцій.

79. Облік та аудит експортно-імпортних операцій.

80. Комп’ютеризація облікової та аудиторської діяльності.

81. Облік та контроль операцій з давальницькою сировиною.

82. Міжнародні принципи та стандарти обліку і шляхи впровадження в Україні.

83. Концептуальні норми аудиту і проблеми впровадження в Україні.

84. Історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

85. Форми бухгалтерського обліку в Україні.86. Первинний облік у сільському господарстві.

87. Організація обліку і контролю на підприємстві з іноземними інвестиціями.

88. Організація обліку і контролю в селянських (фермерських господарствах).

89. Організація обліку і контролю в сільськогосподарських кооперативах.

90. Організація управлінського обліку (внутрігосподарського обліку на сільськогосподарських підприємствах).

91. Організація обліку і контролю в сільськогосподарських акціонерних товариствах.

92. Облік і аудит паїв та розрахунків по дивідендах у сільськогосподарських кооперативах.

93. Аудит фінансового стану та обліку ліквідації підприємств банкрутів.

94. Облік і аудит коштів та їх потоків.

95. Облік цінних паперів та аудит фінансового стану підприємств.

96. Облік і аудит (аналіз) зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

97. Облік і аудит праці та її оплати в підсобних промислових виробництвах.

98. Облік і аудит (аналіз) виробництва продукції овочівництва захищеного ґрунту.

99. Облік і аудит (аналіз) виробництва продукції садівництва.

100. Облік і аудит (аналіз) виробництва продукції виноградарства.

101. Облік і аудит (аналіз) продукції луб’яних культур.

102. Облік і аудит (аналіз) виробництва кормів.

103. Облік і (аналіз) виробництва продукції буряківництва.

104. Облік і аудит (аналіз) ремонтного виробництва і РТП.

105. Облік і аудит (аналіз) витрат обороту та реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі.

106. Облік і аудит (аналіз) витрат обороту та реалізації товарів на підприємствах оптової торгівлі.

107. Облік і аудит наявності й руху матеріалів у будівельних організаціях.

108. Облік і аудит (аналіз) будівельного виробництва.

109. Організація роботи ревізійних комісій колективних сільськогосподарських підприємств.

110. Організація фінансової звітності сільськогосподарських підприємств та її консолідація.

111. Організація контрольно-ревізійної роботи в аграрному секторі.

112. Облік і аудит (аналіз) витрат на енергозабезпечення.

113. Облік і аудит наявності та переробки давальницької сировини.

114. Облік і аудит (аналіз) витрат у дитячих дошкільних закладах.

115. Облік і аудит (аналіз) виробництва продукції на підприємствах громадського харчування.

116. Облік і аудит наявності та використання нафтопродуктів.

117. Облік і аудит (аналіз) лісопильного виробництва.

118. Облік і аудит (аналіз) виробництва продукції молокопереробних цехів.

119. Облік і аудит (аналіз) виробництва продукції м’ясопереробних цехів.

120. Облік і аудит (аналіз) виробництва продукції птахозабійних цехів.

121. Облік і аудит (аналіз) виробництва продукції комбікормових цехів.

122. Облік і аудит (аналіз) виробництва продукції виноробства.

123. Облік і аудит (аналіз) виробництва продукції бджільництва.

124. Облік і аудит (аналіз) виробництва продукції рибництва.

125. Облік і аудит (аналіз) виробництва продукції звірівництва.

126. Облік і аудит (аналіз) виробництва продукції птахівництва.

127. Облік і аудит (аналіз) виробництва продукції вівчарства.

128. Облік і аудит (аналіз) виробництва продукції в овочепереробних цехів.

129. Облік і аудит (аналіз) витрат на утримання автомобільного транспорту.

130. Облік і аудит (аналіз) виробництва продукції в пекарнях.

131. Облік і аудит (аналіз) витрат і доходів у спортивно-оздоровчих закладах.

132. . Облік і аудит (аналіз) витрат і доходів у санаторно-курортних закладах.

133. Облік і аудит (аналіз) реалізації у власній торговельній мережі.

134. Облік і аудит (аналіз) виробництва продукції свинарства.

135. Облік і аудит (аналіз) виробництва столярних виробів.

136. Облік і аудит (аналіз) витрат у ремонтній майстерні.

137. Облік і аудит (аналіз) витрат на утримання машинно-тракторного парку.

138. Облік і аудит (аналіз) виробництва зернових культур.

139. Облік і аудит наявності й використання запасних частин.

140. Облік і аудит наявності та використання орендованих основних засобів (лізингових операцій).

141. Облік і аудит валютних та валютних операцій.

142. Облік і аудит (аналіз) виробництва картоплі та продукції її переробки.

143. Облік і аудит(аналіз) вирощування молодняку великої рогатої худоби.

144. Облік і аудит(аналіз) виробництва продукції основного молочного стада.

145. Інвентаризація засобів на підприємствах та облік розрахунків по відшкодуванню матеріальних збитків.

146. Методологія та організація бухгалтерської звітності бюджетних установ.

147. Організація системи обліку виробничо-фінансової діяльності фермерських господарств.

148. Облік формування та оподаткування доходів сільськогосподарських товаровиробників.

149. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку.

150. Аудит у комп’ютерному середовищі.

151. Облік і аналіз емісійної діяльності.

152. Оцінка та облік фінансових інструментів.

153. Облік і контроль майнових паїв.

154. Облік витрат, виходу продукції птахівництва і обчислення її собівартості.

155. Облік витрат, виходу продукції промислових виробництв і обчислення її собівартості.

156. Облік витрат на збут.

157. Закриття бухгалтерських рахунків.

158. Облік витрат на виробництво продукції та виконання робіт ремонтною майстернею.

159. Облік витрат на виконання робіт і розрахунків із механізації виробничих процесів за технічного обслуговування.

160. Облік роботи автотранспорту і розрахунків із замовниками.

161. Облік витрат і виконаних робіт із агрохімічного обслуговування сільськогосподарських підприємств.

162. Облік торговельної діяльності.

163. Облік витрат на виконання робіт по замовленнях сільськогосподарських товаровиробників.

164. Обліку в селянському (фермерському) господарстві.

165. Організація внутрішньогосподарського контролю.

166. Організація обліку і контролю грошових коштів у касі.

167. Організація обліку і контролю грошових коштів на рахунках в банках.

168. Організація обліку і контролю виробничих запасів..

169. Організація обліку і контролю основних засобів.

170. Організація обліку і контролю розрахунків з постачальниками і підрядниками.

171. Організація обліку і контролю розрахунків по оплаті праці.

172. Організація обліку і контролю готової продукції.

173. Організація обліку і контролю тварин на вирощуванні і відгодівлі.

174. Організація обліку і контролю витрат на виробництво продукції.

175. Організація обліку і контролю капітальних інвестицій.

176. Організація обліку і контролю розрахункових і кредитних операцій .

177. Організація обліку та аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства.

178. Організація обліку та аналіз використання основних засобів.

179. Організація обліку та аналіз використання машинно-тракторного парку.

180. Організація обліку праці, її оплати і аналіз використання трудових ресурсів.

181. Організація обліку та аналіз використання вантажного автотранспорту.

182. Організація обліку та аналіз ефективності виробництва зерна.

183. Організація обліку та аналіз ефективності виробництва цукрових буряків.

184. Організація обліку та аналіз ефективності виробництва соняшника.

185. Організація обліку та аналіз ефективності виробництва овочів.

186. Організація обліку та аналіз ефективності виробництва молока.

187. Організація обліку та аналіз ефективності виробництва яловичини.

188. Організація обліку та аналіз ефективності виробництва кормів.

189. Організація обліку та аналіз ефективності виробництва свинини.

190. Організація обліку та аналіз ефективності виробництва яєць.

191. Організація обліку та аналіз витрат на управління і обслуговування виробництва.

192. Організація обліку, аналіз реалізації продукції фінансових результатів.

193. Аналіз фінансового стану підприємства по балансу.

194. Облік формування та оподаткування доходів сільськогосподарських товаровиробників.

195. Облік і контроль власності у сільськогосподарських кооперативах.

196. Облік і контроль виробничих витрат підприємства.

197. Управлінський облік витрат і доходів на підприємстві.

198. Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств.

199. Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності.

200. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств.

201. Облік і аналіз заробітної плати на підприємстві.

202. Облік і аналіз паливно-енергетичних ресурсів.

203. Договірні зобов’язання і права в бухгалтерському обліку.

204. Організація системи обліку виробничо-фінансової діяльності фермерських господарств.

205. Облік, контроль і аналіз матеріальних ресурсів.

206. Облік і аналіз товароруху в підприємствах роздрібної торгівлі.

207. Облік і аналіз відтворення основних засобів.

208. Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах.

209. Аналіз бухгалтерського балансу.

210. Управлінський облік витрат на сільськогосподарському підприємстві.

211. Облік формування та оподаткування доходів сільськогосподарських товаровиробників

212. Бухгалтерський облік та фінансове прогнозування діяльності підприємств поштового зв’язку

213. Бухгалтерський облік і оцінка земельних ресурсів

214. Фінансовий і управлінський облік земельних ресурсів підприємства

215. Аудит страхової діяльності.

216. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств.

217. Організація внутрішнього аудиту на підприємствах АПК.

218. Організація внутрішнього аудиту в системі управління сільськогосподарським підприємством

219. Сегментна звітність в системі управлінського обліку

220. Організація обліку та внутрігосподарського контролю матеріально-виробничих ресурсів.

221. Облік, аналіз і аудит операцій по руху нафтопродуктів на підприємстві по їх реалізації.

222. Бухгалтерський облік лізингових операцій на підприємствах агропромислового комплексу

223. Організація внутрішнього аудиту в системі управління сільськогосподарським підприємством

224. Організація внутрішнього аудиту в підприємствах АПК

225. Управлінський облік якості сільськогосподарської сировини.

226. Облік земель не сільськогосподарського призначення

227. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості в поліграфічній промисловості.

 

 

Date: 2015-05-22; view: 403; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.022 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию