Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Висновки. В якості висновків з даної теми слід з’ясувати для себе поняття, сутність та класифікацію методів менеджменту і їх роль в управлінській діяльності

В якості висновків з даної теми слід з’ясувати для себе поняття, сутність та класифікацію методів менеджменту і їх роль в управлінській діяльності, а також взаємозв’язок між методами і функціями. Крім того слід проаналізувати особливості зарубіжних систем менеджменту в їх розмаїтті, оцінити позитивні і негативні аспекти та, розуміючи, що окремі елементи менеджменту, які є надзвичайно ефективними в умовах однієї країни, можуть бути зовсім непридатні в іншій, намагатися з’ясувати можливості застосуванню їх чи інших частин в Україні.

 

Література:

Основна:

Великий тлумачний словник української мови / Уклад. Гол. Ред.. В.Т. Буст. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с.

Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / Під. Ред. Р. Дяківа. – К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. – 700 с.

Кузьмін О. Е., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: «Академвидав», 2003. – 411 с.

Руданська О. В. та ін.. Менеджмент: Навч. Посібник: 2002. – 370 с.

Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К., «Академвидав», 2007. – 450 с.

Додаткова:

Андрійчук В., Багер Л. Менеджмент. Прийняття рішень і ризик: Навч. Посібник. для ВНЗ. – К, 1998. 316 с.

Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми. – Тернопіль: Лілея, 199. – 292 с.

Вітвицька Н. С., Кузмінська О.Є. Контроль і ревізія: Навч. Посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К., 2000. – 166 с.

Волгин Н.А. Японский опыт развития экономических и социальных проблем. – М.: ОАО Издательство «Экономика», 1998. – 255 с.

 

Голохова К.Г. «Государство благосостояния»: шведская модель. – М.: Знание, 1994.

Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В.Яцура, Д.Олесневич. – Львів: Бак, 2001. – 642 с.

Іванова І.В. Менеджер – Професійний керівник: Навч. Посібник. – К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2001. - 107 с.

Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум: Навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 247 с.

Корнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. Как развить уверенность в себе и добиться влияния на людей путем публичных выступлений. Как перестать беспокоиться и начать жить. – Екатеринбург: «ЛИТУР», 2001. – 720 с.

Кредісов А.О., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 556 с.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Менеджмент японський. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 / Відп. ред. С.В. Мочерний. – к.: Видавничий центр «Академія», 2001. – С.315-317.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та практичні засади менеджменту: Навчальний посібник. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ +» Інституту післядипломної освіти). «Інтелект – Захід», 2002. – 228 с.

Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 208 с.

 

Date: 2015-04-23; view: 498; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию