Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Керівництво організаціями

Керівництво є об'єднувальною функцією у системі ме­неджменту і визначає ефективність діяльності організації. До особливостей японської системи керівництва належать:

- забезпечення працівників необхідною інформацією та формулювання загальних цілей діяльності, завдань;

- якнайповніше використання знань і досвіду кож­ного працівника при,груповому прийнятті рішень;

- залежність ефективності роботи працівників від щільності вертикального зв'язку в організації;

- активне використання в цілях управління почут­тя космологічної вдячності, на виховання якого спрямо­вані усі сфери суспільного і культурного життя;

- орієнтація на групу та сильно розвинуте почуття взаємозалежності;

- урахування порад і пропозицій працівників тощо.

Японський менеджер Кадзума Татеїсі запровадив сис­тему нерівного впливу, згідно з якою створення сприят­ливих умов у компанії є запорукою її успішного функціонування. До основних параметрів цієї системи належать:

- чітке кредо;

- порівняння цілей компаній з можливостями людсь­кого фактора;

- розподіл доходів;

- формування корпоративного духу і спільної власності;

- реалізація політики причетності;

- забезпечення перспективного ринку збуту;

- впровадження ефективного керівництва;

- використання ефективного керівництва.

У системі взаємин на підприємстві тісно переплітаються дві форми - офіційна і міжособистісна. Особливості їх впливу дають змогу зрозуміти суть влади й авторитету. 3 одного боку, відчутним є стандартний вияв
цих явищ: влада передбачає тиск, авторитет - повагу. З іншого простежується схильність до витонченості у стосунках. Менеджери на японському підприємстві во­лодіють абсолютною владою, що унеможливлює відкриту­ конфронтацію в системі підпорядкування. Використання потенціалу працівників здійснюється у витонче­них формах із спрямуванням їх на процвітання «своєї» фірми. Групова атмосфера уніфікує поведінку людей; мобіл­ізує їх на досягнення цілей фірми. Якщо раніше доля підприємства цілком залежала від керівника, то нині конкурентоспроможне лише те підприємство, яке вико­ристовує увесь свій людський потенціал.

На сьогодні японські підприємства активно «тиражу­ють» за кордон свій досвід управління виробництвом та діяльності на ринку. Все більше схиляються до використання елементів японської системи менеджменту підприємства СІІІА, Німеччини, Великобританії, Малайзії, Таїланду та інших країн. Дослідження свідчать, що за однакових умов підприємства, які використовують японські методи організації виробництва, працюють краще від тих, що не ви­користовують цих управлінських постулатів.

Date: 2015-04-23; view: 478; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию