Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінка функціонального стану дихальної системи за допомогою функціональних проб

 

Мета і завдання: Вивчити анатомічну будову органів дихання, фізіологію і принципи регуляції дихання

В результаті виконання роботи студент повинен

знати: будову дихальної системи, біомеханіку вдиху і видиху, процеси дифузії газів, регуляцію дихання

вміти: виявити й оцінити зміну показників дихання за допомогою функціональних проб

 

1. Коротке теоретичне обгрунтування роботи

 

Мета регуляції дихання - забезпечити газообмін, адекватний метаболічним потребам організму. Інтенсивність газообміну залежить від багатьох факторів: стану здоров'я, температури навколишнього середовища, фізичні та емоційні навантаження.

Регуляція зовнішнього дихання - це регуляція об'єму вентиляції легенів і просвіту бронхів. В свою чергу, обсяг вентиляції легень визначається: дихальним обсягом, частотою дихання, тривалістю вдиху та ритмічністю дихання.

Основний регулятор дихання - це дихальний центр довгастого мозку і пов'язані з ним рецептори. При збудженні рецепторів імпульси надходять в нейрони дихального центру і контролюють вдих і видих. Такі рецептори розташовані в легенях, повітроносних шляхах, скелетних м'язах, судинах. Важливу роль відіграють хеморецептори, які локалізовані в судинах (судинні хеморецептори) і в товщі довгастого мозку (центральні хеморецептори). Вони реагують на зміни хімічного складу артеріальної крові - збуджуються при зниженні рівня О2.

Активація дихання організму йде за рахунок стимуляції вуглекислим газом хеморецепторів. Результат дихальних проб залежить від декількох складових:

Життєва ємність легень (ЖЄЛ) - максимальний об'єм повітря, яке можна видихнути після максимального вдиху;

Физична тренованість - впливає на здатність організму до найбільш ефективного використання кисню;

Чутливість хеморецепторів до підвищення рівня СО2 і зниження концетрации О2 в крові. Треновані люди можуть затримувати дихання на більш тривалий час, так як у них хеморецептори рецептори менш чутливі до зростання рівня вуглекислого газу.

 

2. Експериментальна частина

 

Матеріал та обладнання: секундомір, наочні посібники

 

2.1 Проба Штанге

 

Проба Штанге (вдих-видих-субмаксимальный вдих) - затримка дихання на вдохі. Середні величини затримки дихання на вдиху у практично здорових людей:

· жінки 30-50 сек

· чоловіки 45-60 сек

 

Методика: Після попередніх 2-3 глибоких дихальних рухів проводиться затримка дихання на глибині субмаксимального. Час затримки дихання фіксують за секундоміром.

 

2.2 Проба Генчи-Сабразе

 

Проба Генчи-Сабразе (вдих-видих-вдих) - затримка дихання на видиху. Середні величини затримки дихання на видиху у практично здорових людей:

· жінки 15-20 сек

· чоловіки 25-30 сек

 

Методика: Після попередніх 2-3 глибоких дихальних рухів проводиться затримка дихання після повного видиху.

 

2.1 Проба Серкіна

 

Проба Серкіна - дихально-навантажувальна. Відображає ступінь пристосовності кардіо-респіраторної системи і всього організму до фізичних навантажень. Проба складається з 3-х фаз.

Методика:

1 фаза (вихідна): исохдном положенні сидячи, досліджуваний після вдиху і видиху робить субмаксимальный вдих і максимально затримує дихання на вдиху. Отримані дані записуються. Потім досліджуваний відпочиває, сидячи на стільці протягом 1 хв.

2 фаза (навантаження): Після 1 хв відпочинку досліджуваний робить 20 присідань за 30 сек, сідає на стілець і знову затримує дихання на вдиху, дані фіксують. Навантаження можна зменшити (10 присідань за 15 сек).

3 фаза (реституція): Після відпочинку протягом 1 хв досліджуваний (сидячи) знову затримує дихання на вдиху.

Оцінка даних проби Серкіна

 

Ступінь пристосовності до фізичного навантаження 1 фаза 2 фаза 3фаза  
Практично здорові 45-60 сек близько 50% 90-100%  
Добре треновані 60-90 сек 50% 100-110%  
Люди з недостаточністю кровообігу, або з прихованої патологією 20-45 с 30-40%   40-60%  

 

Контрольні питання

 

1. Будова органів дихання.

2. Механізм вдоху та видоху.

3. Основні етапи дихання: ззовнішнє дихання, газообмін в легенях, транспорт газів кров'ю, газообмін у тканинах.

4. Регуляція дихання.

 

 

Date: 2015-04-23; view: 1549; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию