Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Анатомія і фізіологія нервової системи

 

Мета і завдання: вивчити анатомію та фізіологію нервової системи

В результаті виконання роботи студент повинен

знати: будову та фізіологічні особливості центральної та периферичної нервової системи

вміти: орієнтуватися в будові головного й спинного мозку, анатомії і фізіології вегетативної нервової системи; охарактеризувати її роль у регуляції функцій внутрішніх органів.

 

1. Коротке теоретичне обгрунтування роботи

 

1.1 За топографічним принципом нервова система поділяються на центральну і периферичну. До центральної нервової системи (ЦНС) ввходить спинний і головний мозок. Периферична нервова система (ПНС) утворена парними нервами, як відходять від головного і спинного мозку: спинномозкові і черепні нерви, нервові закінчення і ганглії. Ганглії – це вузли, утворені тілами нейронів.

 

1.2.Основные відділи головного мозку

Довгастий мозок: містить дихальний, вестибулярний, харчовий, серцево-судинний центри; функції - провідникова та рефлекторна.

Задній мозок (мозочок і вароліїв міст): координація рухів, регуляція м'язового тонусу; місце замикання дуг вегетативних і соматичних рефлексів.

Середній мозок: зорові і слухові центри, ядра черепних нервів іннервують м'язи очного яблука, чорна речовина і червоне ядро (автоматичне скорочення м'язів), ретикулярна система (тонус м'язів).

Проміжний мозок містить: таламус - перемикання сенсорної інформації з аферентних шляхів на нейрони кори великих півкуль і гіпоталамус - головний підкірковий центр вегетативної нервової системи, підтримує гомеостаз, метаболізм, терморегуляцію, в гіпофізі виробляються гормони.

Кінцевий мозок складається з двох півкуль великого мозку, розділені зверху поздовжньою щілиною, з'єднані знизу мозолистим тілом. Центри всіх рецепторних систем і асоціативні центри. Забезпечує складну поведінку, координує діяльність усіх органів і систем організму.

1.3 Спинний мозок

Спинний мозок утворений сірим (тіла нейронів) і білим (аксони нейронів) речовинами. Виконує провідникову функцію і регулює рухову реакцію.

1.4 Переферическая нервова система

Поділяється на соматичну і вегетативну. Соматичний відділ зформований чутливими та руховими нервовими волокнами. Регулює роботу скелетних м'язів. контролюється свідомістю.

Вегетативна нервова система регулює роботу внутрішніх органів, поділяється на симпатичну і парасимпатичну. Свідомістю не контролюється.

Симпатична система підвищує інтенсивність обміну, посилює ритмічні форми активності, знижує пороги чутливості. Домінує під час стресу. Сумарний ефект - збудливий.

Парасимпатична система: знижує інтенсивність обміну, сумарний ефект - гальмуючий. Домінує в спокої, контролює повсякденні фізіологічні функції.

 

2. Експериментальна частина

 

Матеріал та обладнання: таблиці, наочні посібники.

 

Хід роботи

2.1 Вивчити анатомічну будову відділів ЦНС - головного (А) і спинного мозку (Б). Замалювати. Позначити на малюнку основні структурні елементи.

 

А

2.2 Вивчити рефлекторні дуги соматичного і вегетативного рефлексів. Замалювати, визначити складові елементи.

 

2.3 Користуючись схемою вивчити будову симпатичної та парасимпатичної вегетативної систем. Скласти їх порівняльну характеристику.

 

 

 

Заповнити таблицю

  Відділ нервової системи Локалізація ядер Характеристика волокон Зона іннервації Локалізація гангліїв  
Симпатична ВНС          
Парасимпатична ВНС          

 

2.4 Оцінити вплив симпатичного і парасимпатичного відділів нервової системи за допомогою вегетативного індексу Кердо (ВІК). У стані спокою виміряти АТ диаст. і пульс за хвилину (Рs).

Розрахувати ВІК за формулою:

 

 

Позитивні значення ВІК свідчать про переважання впливу симпатичного відділу, негативні - парасимпатичного.

 

 

Контрольні питання

 

1. Будова нервових волокон. Механізм розповсюдження збудження по нервових волокнах.

2. Будова синапсу. Механізм передачі збудження у синапсі.

3. Рефлекс. Рефлекторна дуга.

4. Будова та функції спинного мозку.

5. Будова та функції головного мозку

6. Будова вегетативної нервової системи.

 

Date: 2015-04-23; view: 725; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию