Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Будова і функції епітеліальної і власне сполучної тканини

 

Мета і завдання: вивчити будову різних видів епітеліальної тканини, пухкої і щільної сполучної тканини.

В результаті виконання роботи студент повинен

знати: класифікацію, будову і функції епітелію і власне сполучної тканини;

вміти: визначити мікроскопічні особливості будови досліджуваних типів тканин.

 

1. Коротке теоретичне обгрунтування роботи

 

1.1 Епітеліальна тканина утворює суцільний шар з щільно розташованих клітин, відокремлена базальною мембраною, що виконує живильну функцію. Епітелій буває одношаровим і багатошаровим. Класифікація епітелію по будові клітин: кубічний, циліндричний, багаторядний, війчастий і залозистий. За функціями епітелій ділиться на покривний і секреторний.

 

1.2 Сполучна тканина складається з клітин і міжклітинної речовини. Включає в себе: власне сполучну, хрящову і кісткову тканини, кров і лімфу.

 

1.2.1 Власне сполучна тканина ділиться на пухку сполучну і щільну сполучну тканини.

 

Пухка сполучна тканина складається з проміжної речовини, клітин та білкових волокон. Виконує механічну, захисну і фагоцитарну функцію.

Проміжна речовина виконує опорну функцію і утворена з похідних вуглеводів – протеогліканів. Клітини: фібробласти, гістіоцити, жирові, пігментні, розташовані окремо і виконують різноманітні функції: захісну, фагоцитарну, імунну, накопичують пігмент та жири. Білкові волокна складаються із білків колагена та еластина, у матріксі розташовані хаотично.

Щільна сполучна тканина складається з незначної кількості клітин і пучків правильно колагенових і еластичних волокон розташованих у вигляду сітки. Виконує захисну функцію. Складає основу шкіри, сухожиль, зв'язок.

 

2. Експериментальна частина

 

Матеріал та обладнання: слайди, таблиці та постійні микропрепараты різних видів тканин.

 

Хід роботи:

 

2.1 Вивчити різні види епітеліальних клітин. Замалювати, позначити на малюнку тип клітин: кубічний, циліндричний, багаторядний, війчастий і залозистий, їх базальну і апікальну частини.

 

1. 2.

3. 4.

 

2.2 Вивчити будову ороговілого епітелію Замалювати, позначити на малюнку базальну мембрану, ростковую зону, зону зернистих клітин, ороговілої шар, сполучну тканину.

 

 

2.3 Вивчити і замалювати структуру рихлою сполучної тканини. Замалювати, позначити на малюнку структурні елементи: клітини (фіброцити і гістіоцити), колагенові та еластичні волокна.

 

 

 

2.4 Вивчити і замалювати структуру щільної неоформленої (А) та оформленої (Б) сполучної тканини. Замалювати, позначити на малюнку структурні елементи: клітини, пучки колагенових та еластинових волокон.

 

 

 

Контрольні питання:

 

1. Будова і функціональні особливості епітеліальної тканини.

2. Види епітелію

3. Будова зроговілого епітелію

4. Структурні елементи та функції пухкої сполучної тканини

5. Будова і функції щільної сполучної тканини

 

Date: 2015-04-23; view: 1431; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию