Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Будова гладкою і поперчнополосатой м'язової тканини

 

Мета і завдання: вивчити структуру формених елементів крові, будову різних типів м'язової тканини.

В результаті виконання роботи студент повинен

знати: фізико-хімічні властивості, склад і функції крові і лімфи, ультаструктуру м'язових волокон

вміти: визначити мікроскопічні особливості будови досліджуваних типів тканин

 

1. Коротке теоретичне обгрунтування роботи

 

1.1 Будова крові

Кров і лімфа - тканини внутрішнього середовища організму. Основні функції крові: дихальна, видільна, поживна, гомеостатична, регуляторна, захисна, терморегуляторна.

Маса крові 6-8% маси тіла. Кров складається з рідкого проміжної речовини - плазми (65%) і зважених у ній формених елементів (45%) - кров'яних клітин. Плазма - прозора жовта рідина (90% води, 7% -білки, 3% жири, гормони, мінеральні солі).

 

Формені елементи крові

 

Еритроцити - червоні кров'яні тіла, містять дихальний білок гемоглобін (Нb), забезпечують тканини організму киснем. Еритроцити - це високоспеціалізовані клітини, не мають ядра, мають двояковогнутую форму.

Лейкоцити - білі кров'яні тіла, мають ядро. Для їх вивчення необхідно фарбувати мазок крові. В залежності від зернистості цитоплазми діляться на гранулоцити і агранулоціти.

Гранулоцити фарбуються різними типами барвників і діляться на п/групи:

· еозинофіли: форма ядра довгаста з 2-3 сегментів, фактура ядра крупноглибчаста, цитоплазма з крупними гранулами, забарвлюється кислими барвниками в рожевий колір;

· нейтрофіли: ядро з 2-3 вузьких сегментів, забарвлюються нейтральними барвниками у синє-фіолетовий колір.

· базофіли: овальне ядро з крупними гранулами, цитоплазма зерниста, забарвлюються основними барвниками у рожево-фіолетовий колір.

 

Агранулоціти складаються з ядра овальної форми і незернистої цитоплазми. Діляться на дві групи:

· моноцити: ядро овальної форми, сітчасте, цитоплазма дрібнозерниста, забарвлюється в блакитний колір. Виявляють фагоцитарну активність.

· лімфоцити, округле ядро, цитоплазма забарвлюється у вигляді вузького блакитного обідка. Виробляють антитіла і беруть участь в імунних реакціях.

Тромбоцити (кров'яні пластинки) - безбарвні сферичні без'ядерні тільця, які утворюються в кістковому мозку, беруть участь у процессі згортання крові.

Лімфа - складається з рідкої плазми і зважених у ній клітин - лімфоцитів і моноцитів, протікає по лімфатичних судинах.

 

1.2. Будова поперечносмугастої м'язової тканини

 

Структурний елемент - м'язове волокно. М'язове волокно побудовано з поздовжньо розташованих фібрил, в яких видно чергуються темні (А-анізотропні) подвійнозаломлюючі світло і світлі (І-ізотропні) - однопреломлячі світло диски. Посеред диска А розташована світла смужка - H-зона. В середині І-диска розташована Z-лінія, що утримує фібрили у пучку. Пучок міофібрил від однієї Z-лінії до іншої називається саркомер. Саркомер складається з цитоплазми (саркоплазми), ядер, міофібрил, саркоплазматического ретикулума (СР). Міофібрили утворені з комплексу товстих (міозин) і тонких (актин, тропонин і тропоміозин) філаментів. Між товстими филаментами розташовані тонкі. Филаменти утворять гексагональну решітку: товстий міозиновый філамент оточений шістьма тонкими актиновыми. У стані спокою у зоні Н відсутні актинові, а в зоні І - міозинові філаменти.

 

 

 

1.3 Скорочення м'язового волокна

 

Нервовий імпульс поширюється вздовж сарколеми на саркоплазматичний ретикулум, з якого вивільняються іони Са+. Під впливом іонів кальцію між філаментами актину і міозину утворюються рухові актин-мізинові місткі. Поворот актин-мізинових містків викликає ковзаючі рухи актину щодо міозину, таким чином саркомер скорочується. Процес йде за рахунок енергії, що звільняється при гідролізі АТФ.

 

2. Експериментальна частина

Матеріал та обладнання: слайди, таблиці, мікропрепарати мазків крові.

 

Хід роботи:

 

1. Вивчити і замалювати різні види формених елементів крові. Позначити на малюнку: еритроцит, нейтрофіл, базофіл, еозинофіл, лімфоцит і моноцит.

 

 

2. Користуючись наочними посібниками познайомитися зі структурою саркомера скелетного м'яза. Замалювати, позначити на малюнку: І - і А-диски, Z-лінію, Н-зону, актин і міозин, актин-миозиновые містки.

 

А – Будова саркомеру

Б - Скорочення саркомеру

 

3. Вивчити і замалювати структуру серцевої (А) та гладкої (Б) м'язової тканини, позначити на малюнку: оболонку клітини, ядро, міофібрили, вставочні пластинки (для серцевого м'яза).

 

А Б

 

Контрольні питання

 

1. Функції і склад крові.

2. Формені елементи крові: будова та функції

3. Класифікація м'язової тканини

4. Будова гладкої м'язової тканини

5. Будова саркомера

6. Механізм скорочення поперечно-м'язової тканини

 


Date: 2015-04-23; view: 1088; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию