Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Анатомія і фізіологія серцево-судинної системи

 

Мета і завдання: вивчити анатомію і фізіологію серцево-судинної системи

В результаті виконання роботи студент повинен

знати: будову та фізіологічні особливості роботи серця, механізм регуляції серцевої діяльності

вміти: за допомогою наочних посібників охарактеризувати анатомічна будова серця і проаналізувати послідовність фаз серцевого циклу.

 

1. Коротке теоретичне обгрунтування роботи

 

Серце - чотирикамерний порожнистий орган, в процесі скорочення перекачує кров з венозної у артеріальну судинне русло. Венозна кров з порожнистих венах потрапляє у праве передсердя, а із нього - в правий шлуночок. Останній викидає кров в систему легеневої артерії. Кров, пройшовши капіляри легенів, по системі легеневих венах потрапляє в ліве передсердя (в нього вливаються чотири легеневі вени). З лівого передсердя кров потрапляє у лівий шлуночок. При скороченні лівого шлуночка артеріальна кров нагнітається у аорту. Односторонній рух крові, що перекачується серцем, забезпечується скороченням серцевої мускулатури і системою клапанов.

Серцє покривається околосердечною сумкою - перикардом. Стінка серця складається з трьох шарів: ендокарда, міокарда і епікарда.

Ендокард складається з сполучної тканини з великою кількістю еластичних і гладком'язових волокон, внутрішня порожнина серця вкрита ендотелієм. Складки ендотелію утворюють стулчасті і напівмісяцеві клапани.

Епікард - зовнішній шар серця з пухкої сполучної тканини.

Міокард - серцевий м'яз складається з кардіоміоцитів. Між двома сусідніми міоцитами є вставочні пластинки. У міокарді розрізняють два види кардіоміоцитів: типічні - скоротливі та атипічні. Атипові клітини містять менше міофібрил і мітохондрій і велику кількість глікогену. З них побудовані волокна провідної системи (волокна Пуркіньє). Функція провідної системи - генерація імпульсів, що визначають частоту скорочення міокарда і забезпечують послідовне скорочення передсердь та шлуночків.

Між передсердями і шлуночками розташовані стулкові клапани: у правій половині - тристулковий, у лівій - двостулковий (мітральний клапан). Вони забезпечують односторонній поток крові з передсердь у шлуночки. В началі легеневого стовбура та аорти розташовано по три напівмісяцевих клапани, які перешкоджають зворотному току крові з аорти та легеневого стовбура в шлуночки.

 

Властивості міокарда:

 

· скоротність: здатність до скорочення;

· збудливість: здатність відповідати збудженням на подразнення;

· провідність: здатність проводити збудження;

· рефрактерность: відсутність збудливості на додаткове роздратування:

· автоматизм: здатність скорочуватися під дією імпульсів, що виникають у провідній системі.

 

Серцевий цикл:

 

Скорочення передсердь та шлуночків - систола, розслаблення - діастола. Систола і діастола складають серцевий цикл, тривалість 0,8 сек. Розрізняють три фази роботи серця:

1. систола передсердь - 0,1 с

2. систола шлуночків - 0,33 сек;

3. діастола - 0,37 сек.

 

Регуляція серцевої діяльності

 

1. Внутрішноьсерцеві регуляторні механізми:

· внутрішньоклітинні механізми регуляції;

· регуляція міжклітинних взаємодій;

· внутрисердечные рефлекси.

 

2. Позасерцеві регуляторні механізми:

· • нервові;

· • гуморальні.

 

2. Експериментальна частина

 

Матеріал та обладнання: наочні посібники

 

2.1 За допомогою наглядних посібників изучть анатомію серця. Замалювати будову серця, позначити на малюнку відділи серця, клапани і судини.

 

2.2 Вивчити будову провідної системи серця, Замалювати. Позначити на малюнку основні частини: синоатриальный сайт та атріовентрикулярний вузли, атріовентрикулярний пучок. ніжки атріовентрикулярного пучка Гіса, волокна Пуркіньє.

 

 

2.3 Проаналізувати фази серцевого циклу: систолу (період напруги і період вигнання) і діастолу (період розслаблення і період наповнення). Заповнити таблицю:

 

Період серцевого циклу Тривалість Характеристика фази

 

2.4 Охарактеризувати зовнішні прояви роботи серця. Заповнити таблицю:

 

Прояви роботи серця
Механічні Звукові Електричні

 

2.5 Проаналізувати механізм регуляції роботи серця, заповнити таблицю:

 

Внутрисерцева регуляція   Нервова регуляція   Гуморальна регуляція

 

Контрольні питання

1. Будова серця.

2. Провідникова система серця.

3. Фізіологічні властивості міокарда: збудливість, автоматизм, провідність, рефрактерність, зсідання та скорочення.

4. Серцевий цикл та його фази.

5. Регуляція серцевої діяльності

 

Date: 2015-04-23; view: 1039; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию