Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мовна особистість педагога-дослвдника ^—1_ 8 соціокультурній парадигмі хя століття

Автоматизована система пошуку

Рис. 2.1. Автоматизована система пошуку літературного джерела

Важливу інформацію пропонують рефератив-ні журнали, що містять анотації та бібліографічніКультура наукового тексту


описи, а також бюлетені сигнальної інформа­ції, основне завдання яких полягає в оперативному інформуванні про всі наукові і технічні новинки.

Кількість літературних джерел має бути достатньою для розкриття теми дослідження.

Вивчаючи, наприклад, проблему стилістичного використання певної групи лексики у творах окремого письменника, необхідно не лише уважно прочитати праці з лексикології та стилістики, а й детально опра­цювати публікації, присвячені творчості цього митця.

Ознайомлення з науковими джерелами допоможе уточнити робочий план дослідження.

У науковому дослідженні часто використовують умовні позначення.

Умовні позначенняспецифічна термінологія, вживана в науко­вій роботі, певні скорочення.

Якщо терміни в тексті повторюються менше трьох разів, їх пояснення подають при першому згадуванні. Якщо вони повторюються частіше, краще їх тлумачен­ня вмістити перед вступом наукової роботи.

Перелік умовних позначень друкують у вигляді двох колонок, де ліворуч за алфавітом подають скорочення, праворуч — його детальне пояснення.

Date: 2015-04-23; view: 889; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию